Takaisin
Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot yrityksille | MetaCompliance

Tuotteet

Tutustu yksilöllisiin tietoturvatietoisuuskoulutusratkaisuihimme, jotka on suunniteltu antamaan tiimillesi valtaa ja koulutusta nykyaikaisia verkkouhkia vastaan. Alustamme antaa henkilöstöllesi tiedot ja taidot, joita tarvitset organisaatiosi suojaamiseen, aina käytäntöjen hallinnasta phishing-simulaatioihin.

Cyber Security eLearning

Cyber Security eLearning tutustua palkittu eLearning kirjasto, räätälöity joka osastolle

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Aikatauluta vuotuinen tiedotuskampanja muutamalla klikkauksella

Phishing-simulaatio

Pysäytä phishing-hyökkäykset niiden jäljiltä palkitun phishing-ohjelmiston avulla

Politiikan hallinta

Keskitä käytännöt yhteen paikkaan ja hallitse käytänteiden elinkaarta vaivattomasti.

Tietosuojan hallinta

Valvo, seuraa ja hallitse vaatimustenmukaisuutta helposti

Tapahtumien hallinta

Ota sisäiset vaaratilanteet haltuun ja korjaa se, mikä on tärkeää.

Takaisin
Teollisuus

Toimialat

Tutustu ratkaisujemme monipuolisuuteen eri toimialoilla. Tutustu siihen, miten ratkaisumme vaikuttavat useilla eri aloilla dynaamisesta teknologiasektorista terveydenhuoltoon. 


Rahoituspalvelut

Ensimmäisen puolustuslinjan luominen rahoituspalveluorganisaatioille

Hallitukset

Turvallisuustietoisuusratkaisu hallituksille

Yritykset

Turvallisuustietoisuuden koulutusratkaisu suuryrityksille

Etätyöntekijät

Turvallisuustietoisuuden kulttuurin juurruttaminen - myös kotona

Koulutusala

Koulutuksen tietoturvatietoisuuskoulutus koulutusalalle

Terveydenhuollon työntekijät

Tutustu räätälöityyn tietoturvatietoisuuteen terveydenhuollon työntekijöille

Teknologiateollisuus

Tietoturvakoulutuksen muuttaminen teknologiateollisuudessa

NIS2-vaatimustenmukaisuus

Tukea Nis2-vaatimusten noudattamista kyberturvallisuuden tietoisuutta edistävillä aloitteilla

Takaisin
Resurssit

Resurssit

Maksuttomia tietoisuutta lisääviä aineistojamme voi käyttää organisaatiosi tietoisuuden parantamiseen tietoverkkoturvallisuuden osalta julisteista ja käytännöistä lopullisiin oppaisiin ja tapaustutkimuksiin.

Tietoturvatietoisuus Dummiesille

Välttämätön resurssi tietoverkkotietoisuuden kulttuurin luomiseksi.

Dummies-opas kyberturvallisuuteen Elearning

Perimmäinen opas tehokkaan kyberturvallisuuden sähköisen oppimisen toteuttamiseen

Perimmäinen opas phishingiin

Kouluta työntekijöitä siitä, miten phishing-hyökkäykset havaitaan ja estetään.

Ilmaiset tietoisuusjulisteet

Lataa nämä julisteet työntekijöiden valppauden lisäämiseksi.

Phishingin vastainen politiikka

Luo turvallisuustietoinen kulttuuri ja edistä tietoisuutta kyberturvallisuusuhkista.

Tapaustutkimukset

Kuuntele, miten autamme asiakkaitamme edistämään positiivista käyttäytymistä organisaatioissaan.

A-Z Kyberturvallisuuden terminologia

Sanasto tietoverkkoturvallisuuden termeistä, jotka on pakko tietää

Kyberturvallisuuden käyttäytymiskypsyysmalli

Auditoi tietoisuuskoulutuksesi ja vertaile organisaatiosi parhaita käytäntöjä vastaan

Ilmaista tavaraa

Lataa ilmaiset tietoisuutta lisäävät aineistomme organisaatiosi kyberturvallisuustietoisuuden parantamiseksi.

Takaisin
MetaCompliance | Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot työntekijöille

Tietoja

MetaCompliancella on yli 18 vuoden kokemus kyberturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden markkinoilta, ja se tarjoaa innovatiivisen ratkaisun henkilöstön tietoturvatietoisuuteen ja vaaratilanteiden hallinnan automatisointiin. MetaCompliance-alusta luotiin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin saada yksi kattava ratkaisu kyberturvallisuuteen, tietosuojaan ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvien henkilöriskien hallintaan.

Miksi valita meidät

Lue, miksi Metacompliance on luotettu kumppani tietoturvatietoisuuskoulutuksessa.

Työntekijöiden sitouttamisen asiantuntijat

Helpotamme työntekijöiden sitouttamista ja kybertietoisuuden kulttuurin luomista.

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Automatisoi tietoturvatietoisuuskoulutus, tietojenkalastelukoulutukset ja -käytännöt helposti muutamassa minuutissa.

Johtajuus

Tapaa MetaCompliance-johtoryhmä

MetaBlogi

Pysy ajan tasalla tietoverkkotietoisuutta koskevista koulutusaiheista ja vähennä organisaatiosi riskejä.

Tekoälyn hyötyjen ja haasteiden tutkiminen kyberturvallisuudessa

Tekoälyn hyödyt ja haasteet kyberturvallisuudessa

kirjoittajasta

Jaa tämä viesti

Nykypäivän digitaalisessa ympäristössä tekoälyn merkitys kyberturvallisuudessa on kasvanut, kun yritykset ja organisaatiot ovat yhä enemmän riippuvaisia teknologiasta toiminnassaan, mikä tekee niistä entistä alttiimpia kyberhyökkäyksille.

Kyberturvallisuuden ammattilaisten on jatkuvasti sopeuduttava kehittyviin uhkiin, ja tämän keskellä yhä useammin käytetty työkalu on tekoäly (AI). Tässä blogikirjoituksessa tarkastelemme tekoälyn roolia kyberturvallisuudessa, sen mahdollisia hyötyjä ja sen käyttöön liittyviä haasteita.

Kyberturvallisuuden ja tekoälyn edut

Tekoälyä ja koneoppimista käytetään yhä useammin kyberturvallisuudessa kyberuhkien havaitsemiseen ja niihin vastaamiseen. Tekoälyä käytetään muun muassa havaitsemaan haavoittuvuuksia verkkoliikenteessä. Analysoimalla verkkoliikennetietojen kuvioita tekoälyjärjestelmät voivat tunnistaa mahdolliset uhat ja varoittaa kyberturvallisuuden ammattilaisia.

Tekoälyä voidaan käyttää myös suuren tietomäärän analysointiin mahdollisten uhkien varalta. Tämä voi olla erityisen hyödyllistä sellaisten uhkien tunnistamisessa, jotka eivät välttämättä ole välittömästi ilmeisiä ihmisanalyytikoille.

Toinen tapa, jolla tekoälyä käytetään kyberturvallisuudessa, on automatisoida rutiinitehtäviä, jotta ne eivät veisi niin paljon aikaa. Tekoälyjärjestelmiä voidaan käyttää esimerkiksi korjaamaan ja päivittämään järjestelmiä automaattisesti, jolloin kyberturvallisuuden ammattilaiset voivat keskittyä monimutkaisempiin tehtäviin.

Tekoälyä voidaan käyttää myös raporttien ja hälytysten tuottamiseen, mikä tarjoaa arvokasta tietoa, joka auttaa tietoturvapäätöksiä tehtäessä.

Tekoälyn mahdolliset hyödyt kyberturvallisuudessa ovat merkittäviä. Tekoäly voi auttaa vähentämään verkkohyökkäysten vaikutuksia parantamalla uhkien havaitsemisen ja niihin reagoimisen nopeutta ja tarkkuutta. Tekoäly voi myös auttaa parantamaan kyberturvallisuustoimien tehokkuutta, jolloin arvokasta aikaa ja resursseja vapautuu muihin tehtäviin.

Kyberturvallisuuden ja tekoälyn haasteet

Huolimatta tekoälyn käytön mahdollisista hyödyistä kyberturvallisuudessa, sen käyttöön liittyy myös useita haasteita ja riskejä. Sen jälkeen, kun GPT-3-luonnollisen kielen suurkielisellä mallilla (Large Language Model, LLM) toimiva ChatGPT julkaistiin viime vuoden marraskuussa, tutkijat ovat aktiivisesti tutkineet generatiivisen tekoälyn mahdollisia kielteisiä puolia.

Yksi suurimmista haasteista on se, että hakkerit voivat käyttää tekoälyä kehittyneempien verkkouhkien kehittämiseen. Tekoälyä voidaan käyttää esimerkiksi realististen phishing-sähköpostiviestien luomiseen, haittaohjelmien levittämiseen tai vakuuttavien deepfake-videoiden luomiseen. Tutkimukset osoittavat, kuinka helppoa on automatisoida uskottavan mutta haitallisen koodin luominen uskomattomalla nopeudella.

Kun tekoäly kehittyy, on todennäköistä, että hakkerit löytävät uusia ja luovia tapoja käyttää sitä hyödykseen. Tällöin CISO:iden on valmistauduttava tekoälyyn perustuvien hyökkäysten seuraavaan aaltoon.

Toinen haaste, joka liittyy tekoälyn käyttöön kyberturvallisuudessa, on mahdollinen puolueellisuus. Tekoälyjärjestelmät ovat vain niin hyviä kuin tiedot, joihin ne on koulutettu, ja jos tiedot ovat puolueellisia tai epätäydellisiä, tekoälyjärjestelmä tuottaa puolueellisia tuloksia. Tämä voi olla erityisen ongelmallista esimerkiksi kasvojentunnistuksen kaltaisilla aloilla, joilla harha voi johtaa vääriin tunnistuksiin ja syrjiviin tuloksiin.

Toinen huolenaihe, joka liittyy tekoälyyn kyberturvallisuudessa, on se, että tekoälyjärjestelmät voivat tehdä päätöksiä ilman ihmisen valvontaa. Vaikka automaatio voi olla hyödyllistä joillakin aloilla, on tärkeää varmistaa, että ihmiset osallistuvat edelleen päätöksentekoprosessiin. Tämä on erityisen tärkeää, kun on kyse tärkeistä päätöksistä, kuten siitä, käynnistetäänkö kyberhyökkäys vastauksena havaittuun uhkaan.

Tekoälyn rooli kyberturvallisuudessa

Tekoälystä on tulossa yhä tärkeämpi väline verkkohyökkäysten torjunnassa. Tekoälyn käyttö voi auttaa vähentämään verkkohyökkäysten ja haitallisten toimintojen vaikutuksia ja tehostamaan verkkoturvatoimia parantamalla uhkien havaitsemisen ja niihin reagoimisen nopeutta ja tarkkuutta.

Tekoälyn käyttöön kyberturvallisuudessa liittyy kuitenkin myös useita haasteita ja riskejä. Kun tietoverkkorikolliset kehittävät tekoälyyn perustuvia hyökkäystekniikoitaan, se voi johtaa "kilpavarusteluun" tietoverkkoturvallisuuden ammattilaisten ja tietoverkkorikollisten välillä.

On tärkeää varmistaa, että tekoälyjärjestelmiä kehitetään ja käytetään vastuullisella ja eettisellä tavalla ja että päätöksentekoprosessia valvotaan asianmukaisesti ja että päätöksentekoprosessissa käytetään ihmisälyä.

Jotta voidaan varmistaa tekoälyn vastuullinen ja tehokas käyttö kyberturvallisuudessa, yritysten ja organisaatioiden olisi tehtävä yhteistyötä kyberturvallisuuden ammattilaisten kanssa, joilla on kokemusta tekoälyjärjestelmien kanssa työskentelystä.

Niiden olisi myös varmistettava, että niillä on käytössään vankat toimintatavat ja menettelyt, joilla hallitaan tekoälyn käyttöä kyberturvallisuudessa. Niihin voi sisältyä ohjeita ja toimintatapoja siitä, miten tekoälyllä toimivia järjestelmiä koulutetaan, miten päätöksiä tehdään ja miten ennakkoluuloja vältetään.

Yritysten ja organisaatioiden olisi pysyttävä ajan tasalla tekoälyn ja kyberturvallisuuden viimeisimmästä kehityksestä. Kun tekoälyteknologia kehittyy jatkuvasti, myös sen aiheuttamat uhat ja mahdollisuudet kehittyvät. Pysyttelemällä ajan tasalla ja sopeutumiskykyisinä yritykset ja organisaatiot voivat hyödyntää hyötyjä ja pysyä kehityksen kärjessä suojautuakseen.

Perimmäinen opas tietojenkalastelusta | MetaCompliance

Muita artikkeleita aiheesta Cyber Security Awareness Training, jotka saattavat kiinnostaa sinua.