Tillbaka
Utbildning och programvara för cybersäkerhet för företag | MetaCompliance

Produkter

Upptäck vårt utbud av skräddarsydda lösningar för utbildning i säkerhetsmedvetenhet, utformade för att stärka och utbilda ditt team mot moderna cyberhot. Från policyhantering till phishing-simuleringar - vår plattform förser din personal med de kunskaper och färdigheter som behövs för att skydda din organisation.

Cyber security eLearning

Cyber Security eLearning för att utforska vårt prisbelönta eLearning-bibliotek, skräddarsytt för varje avdelning

Automatisering av säkerhetsmedvetenhet

Planera din årliga medvetenhetskampanj med några få klick

Simulering av nätfiske

Stoppa nätfiskeattacker i deras spår med prisbelönt programvara för nätfiske

Förvaltning av politik

Samla dina policyer på ett ställe och hantera policyernas livscykler på ett enkelt sätt

Förvaltning av sekretess

Kontrollera, övervaka och hantera efterlevnad med enkelhet

Hantering av incidenter

Ta kontroll över interna incidenter och åtgärda det som är viktigt

Tillbaka
Industri

Industrier

Utforska mångsidigheten hos våra lösningar inom olika branscher. Från den dynamiska tekniksektorn till sjukvården - ta del av hur våra lösningar skapar vågor i flera sektorer. 


Finansiella tjänster

Skapa en första försvarslinje för organisationer inom finansiella tjänster

Regeringar

En Go-To-lösning för säkerhetsmedvetenhet för myndigheter

Företag

En lösning för utbildning i säkerhetsmedvetande för stora företag

Arbetstagare på distans

Skapa en kultur av säkerhetsmedvetenhet - även i hemmet

Utbildningssektorn

Engagerande utbildning i säkerhetsmedvetenhet för utbildningssektorn

Arbetstagare inom hälso- och sjukvården

Se vår skräddarsydda säkerhetsmedvetenhet för anställda inom hälso- och sjukvården

Teknikindustrin

Förändrad utbildning i säkerhetsmedvetenhet inom teknikindustrin

Överensstämmelse med NIS2

Stöd era krav på efterlevnad av Nis2 med initiativ för ökad medvetenhet om cybersäkerhet

Tillbaka
Resurser

Resurser

Från affischer och policyer till ultimata guider och fallstudier, våra kostnadsfria medvetenhetstillgångar kan användas för att förbättra medvetenheten om cybersäkerhet inom din organisation.

Medvetenhet om cybersäkerhet för Dummies

En oumbärlig resurs för att skapa en kultur av cybermedvetenhet

Dummies guide till cybersäkerhet Elearning

Den ultimata guiden för att implementera effektiv cybersäkerhet Elearning

Ultimat guide till nätfiske

Utbilda medarbetarna i hur man upptäcker och förhindrar nätfiskeattacker

Gratis affischer för medvetenhet

Ladda ner dessa kostnadsfria affischer för att öka medarbetarnas vaksamhet

Policy mot nätfiske

Skapa en säkerhetsmedveten kultur och öka medvetenheten om hot mot cybersäkerheten

Fallstudier

Hör hur vi hjälper våra kunder att skapa positiva beteenden i sina organisationer

Terminologi för cybersäkerhet A-Z

En ordlista över termer inom cybersäkerhet som du måste känna till

Cybersäkerhet beteende mognadsmodell

Granska din utbildning i medvetenhet och jämför din organisation med bästa praxis

Gratis saker

Ladda ner våra kostnadsfria verktyg för att förbättra medvetenheten om cybersäkerhet i din organisation

Tillbaka
MetaCompliance | Utbildning och programvara för cybersäkerhet för anställda

Om

Med 18+ års erfarenhet av marknaden för cybersäkerhet och efterlevnad erbjuder MetaCompliance en innovativ lösning för personalens medvetenhet om informationssäkerhet och automatisering av incidenthantering. MetaCompliance-plattformen skapades för att möta kundernas behov av en enda, heltäckande lösning för att hantera de mänskliga riskerna kring cybersäkerhet, dataskydd och efterlevnad.

Varför välja oss

Lär dig varför Metacompliance är den betrodda partnern för utbildning i säkerhetsmedvetenhet

Specialister på medarbetarengagemang

Vi gör det enklare att engagera medarbetarna och skapa en kultur av cybermedvetenhet

Automatisering av säkerhetsmedvetenhet

Automatisera utbildning i säkerhetsmedvetenhet, nätfiske och policyer på några minuter

Ledarskap

Möt MetaCompliance Leadership Team

MetaBlog

Håll dig informerad om ämnen för utbildning i cybermedvetenhet och minska riskerna i din organisation.

Utforska fördelarna och utmaningarna med AI inom cybersäkerhet

Fördelar och utmaningar med AI inom cybersäkerhet

om författaren

Dela detta inlägg

I dagens digitala landskap har betydelsen av AI inom cybersäkerhet ökat i takt med att företag och organisationer blir allt mer beroende av teknik för sin verksamhet, vilket gör dem mer mottagliga för cyberattacker.

De som arbetar med cybersäkerhet måste hela tiden anpassa sig till nya hot, och ett verktyg som används allt mer är artificiell intelligens (AI). I det här blogginlägget utforskar vi AI:s roll inom cybersäkerhet, dess potentiella fördelar och de utmaningar som är förknippade med dess användning.

Fördelarna med cybersäkerhet och artificiell intelligens

AI och maskininlärning används allt oftare inom cybersäkerhet för att upptäcka och reagera på cyberhot. AI används bland annat för att upptäcka sårbarheter i nätverkstrafik. Genom att analysera mönster i data om nätverkstrafik kan AI-system identifiera potentiella hot och varna cybersäkerhetspersonal.

AI kan också användas för att analysera en stor mängd data för att upptäcka potentiella hot. Detta kan vara särskilt användbart för att identifiera hot som kanske inte är omedelbart uppenbara för mänskliga analytiker.

Ett annat sätt på vilket AI används inom cybersäkerhet är genom att automatisera rutinuppgifter för att göra dem mindre tidskrävande. AI-system kan till exempel användas för att automatiskt lappa och uppdatera system, vilket gör att cybersäkerhetsexperter kan fokusera på mer komplexa uppgifter.

AI kan också användas för att generera rapporter och varningar, vilket ger värdefull information för att underlätta beslut om cybersäkerhet.

De potentiella fördelarna med artificiell intelligens inom cybersäkerhet är betydande. Genom att förbättra snabbheten och precisionen vid upptäckt och hantering av hot kan AI bidra till att minska effekterna av cyberattacker. AI kan också bidra till att effektivisera cybersäkerhetsverksamheten och frigöra värdefull tid och resurser för andra uppgifter.

Utmaningarna med cybersäkerhet och artificiell intelligens

Trots de potentiella fördelarna med AI inom cybersäkerhet finns det också flera utmaningar och risker som är förknippade med dess användning. Sedan den offentliga lanseringen av ChatGPT på GPT-3-modellen för stora språkmodeller för naturligt språk (LLM) i november förra året har forskare aktivt undersökt de potentiellt negativa aspekterna av generativ AI.

En av de största utmaningarna är möjligheten för hackare att använda AI för att utveckla mer sofistikerade cyberhot. AI kan till exempel användas för att generera realistiska phishingmejl, distribuera skadlig kod eller skapa övertygande deepfake-videor. Forskning visar hur enkelt det är att automatisera skapandet av trovärdig men skadlig kod i en otrolig hastighet.

I takt med att AI blir mer avancerad är det troligt att hackare kommer att hitta nya och kreativa sätt att använda den till sin fördel. I det här fallet måste CISO:er förbereda sig för nästa våg av AI-drivna attacker.

En annan utmaning i samband med användning av AI inom cybersäkerhet är risken för fördomar. AI-system är bara lika bra som de data de tränas på, och om dessa data är vinklade eller ofullständiga kommer AI-systemet att ge vinklade resultat. Detta kan vara särskilt problematiskt på områden som ansiktsigenkänning, där bias kan leda till falska identifieringar och diskriminerande resultat.

Ett annat problem med AI inom cybersäkerhet är att AI-system kan fatta beslut utan mänsklig övervakning. Även om automatisering kan vara användbart på vissa områden är det viktigt att se till att människor fortfarande är involverade i beslutsprocessen. Detta är särskilt viktigt när det gäller beslut med höga insatser, till exempel om man ska inleda en cyberattack som svar på ett upplevt hot.

AI:s roll i cybersäkerheten

AI blir ett allt viktigare verktyg i kampen mot cyberattacker. Genom att förbättra hastigheten och noggrannheten vid upptäckt av hot och incidenthantering kan användningen av AI bidra till att minska effekterna av cyberattacker och skadlig verksamhet och förbättra effektiviteten i cybersäkerhetsverksamheten.

Men det finns också flera utmaningar och risker som är förknippade med användningen av artificiell intelligens inom cybersäkerhet. I takt med att cyberkriminella förfinar sina AI-baserade cyberattacktekniker kan det leda till en "kapprustning" mellan cybersäkerhetsexperter och cyberkriminella.

Det är viktigt att se till att AI-system utvecklas och används på ett ansvarsfullt och etiskt sätt, med lämplig tillsyn och mänsklig intelligens i beslutsprocessen.

För att säkerställa en ansvarsfull och effektiv användning av AI inom cybersäkerhet bör företag och organisationer samarbeta med cybersäkerhetsexperter som har erfarenhet av att arbeta med AI-system.

De bör också se till att de har robusta policyer och förfaranden för att styra användningen av artificiell intelligens inom cybersäkerhet. Detta kan inkludera riktlinjer och policyer för hur AI-drivna system tränas, hur beslut fattas och hur fördomar undviks.

Slutligen bör företag och organisationer hålla sig uppdaterade om den senaste utvecklingen inom AI och cybersäkerhet. I takt med att AI-tekniken fortsätter att utvecklas kommer även de hot som den utgör och de möjligheter som den erbjuder att utvecklas. Genom att hålla sig informerade och anpassningsbara kan företag och organisationer dra nytta av fördelarna och ligga steget före för att skydda sig själva.

Ultimat guide till nätfiske | MetaCompliance

Andra artiklar om utbildning i medvetenhet om cybersäkerhet som du kanske finner intressanta