Takaisin
Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot yrityksille | MetaCompliance

Tuotteet

Tutustu yksilöllisiin tietoturvatietoisuuskoulutusratkaisuihimme, jotka on suunniteltu antamaan tiimillesi valtaa ja koulutusta nykyaikaisia verkkouhkia vastaan. Alustamme antaa henkilöstöllesi tiedot ja taidot, joita tarvitset organisaatiosi suojaamiseen, aina käytäntöjen hallinnasta phishing-simulaatioihin.

Cyber Security eLearning

Cyber Security eLearning tutustua palkittu eLearning kirjasto, räätälöity joka osastolle

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Aikatauluta vuotuinen tiedotuskampanja muutamalla klikkauksella

Phishing-simulaatio

Pysäytä phishing-hyökkäykset niiden jäljiltä palkitun phishing-ohjelmiston avulla

Politiikan hallinta

Keskitä käytännöt yhteen paikkaan ja hallitse käytänteiden elinkaarta vaivattomasti.

Tietosuojan hallinta

Valvo, seuraa ja hallitse vaatimustenmukaisuutta helposti

Tapahtumien hallinta

Ota sisäiset vaaratilanteet haltuun ja korjaa se, mikä on tärkeää.

Takaisin
Teollisuus

Toimialat

Tutustu ratkaisujemme monipuolisuuteen eri toimialoilla. Tutustu siihen, miten ratkaisumme vaikuttavat useilla eri aloilla dynaamisesta teknologiasektorista terveydenhuoltoon. 


Rahoituspalvelut

Ensimmäisen puolustuslinjan luominen rahoituspalveluorganisaatioille

Hallitukset

Turvallisuustietoisuusratkaisu hallituksille

Yritykset

Turvallisuustietoisuuden koulutusratkaisu suuryrityksille

Etätyöntekijät

Turvallisuustietoisuuden kulttuurin juurruttaminen - myös kotona

Koulutusala

Koulutuksen tietoturvatietoisuuskoulutus koulutusalalle

Terveydenhuollon työntekijät

Tutustu räätälöityyn tietoturvatietoisuuteen terveydenhuollon työntekijöille

Teknologiateollisuus

Tietoturvakoulutuksen muuttaminen teknologiateollisuudessa

NIS2-vaatimustenmukaisuus

Tukea Nis2-vaatimusten noudattamista kyberturvallisuuden tietoisuutta edistävillä aloitteilla

Takaisin
Resurssit

Resurssit

Maksuttomia tietoisuutta lisääviä aineistojamme voi käyttää organisaatiosi tietoisuuden parantamiseen tietoverkkoturvallisuuden osalta julisteista ja käytännöistä lopullisiin oppaisiin ja tapaustutkimuksiin.

Tietoturvatietoisuus Dummiesille

Välttämätön resurssi tietoverkkotietoisuuden kulttuurin luomiseksi.

Dummies-opas kyberturvallisuuteen Elearning

Perimmäinen opas tehokkaan kyberturvallisuuden sähköisen oppimisen toteuttamiseen

Perimmäinen opas phishingiin

Kouluta työntekijöitä siitä, miten phishing-hyökkäykset havaitaan ja estetään.

Ilmaiset tietoisuusjulisteet

Lataa nämä julisteet työntekijöiden valppauden lisäämiseksi.

Phishingin vastainen politiikka

Luo turvallisuustietoinen kulttuuri ja edistä tietoisuutta kyberturvallisuusuhkista.

Tapaustutkimukset

Kuuntele, miten autamme asiakkaitamme edistämään positiivista käyttäytymistä organisaatioissaan.

A-Z Kyberturvallisuuden terminologia

Sanasto tietoverkkoturvallisuuden termeistä, jotka on pakko tietää

Kyberturvallisuuden käyttäytymisen kypsyysmalli

Auditoi tietoisuuskoulutuksesi ja vertaile organisaatiosi parhaita käytäntöjä vastaan

Ilmaista tavaraa

Lataa ilmaiset tietoisuutta lisäävät aineistomme organisaatiosi kyberturvallisuustietoisuuden parantamiseksi.

Takaisin
MetaCompliance | Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot työntekijöille

Tietoja

MetaCompliancella on yli 18 vuoden kokemus kyberturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden markkinoilta, ja se tarjoaa innovatiivisen ratkaisun henkilöstön tietoturvatietoisuuteen ja vaaratilanteiden hallinnan automatisointiin. MetaCompliance-alusta luotiin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin saada yksi kattava ratkaisu kyberturvallisuuteen, tietosuojaan ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvien henkilöriskien hallintaan.

Miksi valita meidät

Lue, miksi Metacompliance on luotettu kumppani tietoturvatietoisuuskoulutuksessa.

Työntekijöiden sitouttamisen asiantuntijat

Helpotamme työntekijöiden sitouttamista ja kybertietoisuuden kulttuurin luomista.

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Automatisoi tietoturvatietoisuuskoulutus, tietojenkalastelukoulutukset ja -käytännöt helposti muutamassa minuutissa.

Johtajuus

Tapaa MetaCompliance-johtoryhmä

MetaBlogi

Pysy ajan tasalla tietoverkkotietoisuutta koskevista koulutusaiheista ja vähennä organisaatiosi riskejä.

Miten politiikkoja voidaan hallita ja niistä voidaan viestiä tehokkaasti?

Miten politiikoista viestitään ja niitä hallinnoidaan tehokkaasti

kirjoittajasta

Jaa tämä viesti

Toimintaperiaatteet ovat työpaikoilla ratkaisevan tärkeitä, sillä ne auttavat vahvistamaan ja selventämään työntekijöiltä odotettuja normeja. Ne ovat käytännössä kirjallisia lakeja, jotka määrittelevät, mikä organisaatiossasi on hyväksyttävää ja mikä ei.

Olipa kyseessä sosiaalisen median käytäntö, salasanakäytäntö tai tietosuojakäytäntö, työntekijät tarvitsevat selkeää ohjeistusta siitä, mitä heiltä odotetaan tietyissä tilanteissa. Jos näistä käytännöistä ei tiedoteta asianmukaisesti, organisaatiosi voi joutua alttiiksi tietomurroille, taloudellisille seuraamuksille ja oikeustoimille, puhumattakaan siitä aiheutuvasta mainehaitasta.

Toimintaperiaatteet luovat lakisääteisen huolenpitovelvollisuuden, mutta monet organisaatiot lähestyvät toimintaperiaatteiden hallintaa sattumanvaraisesti. Toimintaperiaatteita hallinnoidaan usein useissa taulukkolaskentaohjelmissa ja tiedostojen jakamisjärjestelmissä, ne ovat epäjohdonmukaisia, vanhentuneita eivätkä ne yleensä tue säännösten noudattamista. 

Avain organisaatiosi suojaamiseen vaatimustenmukaisuuteen ja tietoturvaan liittyviltä ongelmilta on sellaisen tehokkaan toimintatapojen hallintajärjestelmän käyttöönotto, joka tarjoaa hallintakehyksen, tunnistaa riskit ja määrittelee vaatimustenmukaisuuden.

Mikä on paras tapa hallita käytäntöjä?

Nykyisessä monimutkaisessa liiketoimintaympäristössä organisaatioiden on kyettävä reagoimaan nopeasti kaikkiin muutoksiin ja mukauttamaan toimintatapoja tarvittaessa. Valitettavasti vanha järjestelmä, jossa käytäntöjen hallinnointiin käytetään manuaalisia prosesseja, ei enää riitä, ja se saattaa altistaa organisaatiot merkittäville riskeille.

Organisaatioiden on oltava tehokkaita, toimivia ja ketteriä, jotta ne voivat reagoida nopeasti näihin ympäristön muutoksiin, ja paras tapa tehdä tämä on käyttää keskitettyä toimintatapojen hallintajärjestelmää.

Toimintaperiaatteiden hallintajärjestelmä tarjoaa organisaatioille helppokäyttöisen, keskitetyn ratkaisun tärkeiden toimintaperiaatteita koskevien asiakirjojen luomiseen, tallentamiseen ja jakeluun. Se tarjoaa johdonmukaisen menetelmän käytäntöjen luomiseen, lisää yrityksen menettelyjen rakennetta ja helpottaa viime kädessä henkilöstön todistusten seurantaa.

Suurin organisaatioiden tietoturvaan ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvä ongelma on käyttäjien osallistuminen. Keskitetyn käytäntöportaalin avulla voidaan kuitenkin varmistaa, että työntekijöille esitetään vain heidän roolinsa kannalta merkityksellistä ja kohdennettua säännöstenmukaisuutta koskevaa sisältöä.

Organisaatiot voivat mitata tehokkaasti tietoisuuden jatkuvaa parantumista ja nostaa esiin alueita, jotka vaativat huomiota, ennen kuin ne aiheuttavat riskin turvallisuudelle ja vaatimustenmukaisuudelle.

Keskitetyn järjestelmän edut

Mikä on paras tapa hallita politiikkoja?
Lähde: GRC 20/20 ja OCEG
  • Automatisoi käytäntöjen elinkaaren - käytäntöjen automatisointi auttaa virtaviivaistamaan prosesseja ja tarjoaa yhden ainoan totuuslähteen kaikille sääntöjenmukaisuuteen liittyville toiminnoille. Politiikat voidaan saattaa valmiiksi ajoissa ja tavalla, jota voidaan valvoa ja mitata, mikä vähentää inhimillisten virheiden vaikutusta. Politiikkojen hallinnan automatisointi varmistaa, että vaatimustenmukaisuus on ajan tasalla ja että organisaatiosi on suojattu riskeiltä ja oikeudenkäynneiltä.
  • Riskienhallinta - Toimintatapojen hallinta alkaa riskien tunnistamisesta ja sopivien valvontatoimien hallinnasta riskien vähentämiseksi. Yksi tähän prosessiin liittyvistä ongelmista on politiikkojen ja menettelyjen tehokas tiedottaminen työntekijöille. Keskitetyllä järjestelmällä varmistetaan, että kaikkien kohderyhmään kuuluvien käyttäjien on hyväksyttävä käytäntö tai suoritettava testit tiettyyn päivämäärään ja kellonaikaan mennessä.
  • Tehokas raportointi tilintarkastajille ja sääntelyviranomaisille - Keskitetty toimintaperiaatteiden hallintajärjestelmä ratkaisee keskeisen ongelman, joka liittyy lainsäädännön vaatimusten noudattamisen osoittamiseen ja asianmukaisen huolellisuuden osoittamiseen kolmansien osapuolten tilintarkastajille ja sääntelyviranomaisille. Se tarjoaa selkeät kirjausketjut, joihin kirjataan, kuka on ollut vuorovaikutuksessa käytäntöjen kanssa, ja auttaa tunnistamaan alat, jotka aiheuttavat suurimman tietoturvariskin.
  • Kohdennat useita käyttäjiä - Keskitetyn järjestelmän avulla johto voi kohdistaa tai sulkea pois tiettyjä käyttäjäryhmiä. Käytännöt voivat vaihdella organisaatiossa, joten yksittäisiä osastoja varten saatetaan tarvita erityisiä käytäntöjä. Tällainen kohdentaminen varmistaa, että oikea käytäntö kohdistuu oikeille henkilöille oikeaan aikaan.
  • Käyttäjien osallistumisen ja tietoisuuden lisääminen - On tärkeää, että organisaatiot saavuttavat ja osoittavat, että ne noudattavat ja tiedostavat keskeisiä käytäntöjä 100-prosenttisesti. Vaatimustenmukaisuuden hallinta on aina tehokkaampaa, kun käyttäjät osallistuvat siihen, koska silloin he ymmärtävät paremmin toimintansa merkityksen tietojenkäsittelyn kannalta.

Auttaakseen organisaatioita suunnittelemaan ja toteuttamaan täysin integroidun politiikanhallintaohjelman OCEG on tuottanut politiikanhallinnan kuvitetun e-kirjan. E-kirja sisältää artikkeleita, kuvituksia ja pyöreän pöydän keskusteluja, joiden avulla voidaan rakentaa vahvaa liiketoimintaperustetta politiikanhallintastrategialle.

Lataa ilmainen kappaleesi täältä

Politiikat - Policy Management kuvitettu

Muita artikkeleita aiheesta Cyber Security Awareness Training, jotka saattavat kiinnostaa sinua.