Takaisin
Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot yrityksille | MetaCompliance

Tuotteet

Tutustu yksilöllisiin tietoturvatietoisuuskoulutusratkaisuihimme, jotka on suunniteltu antamaan tiimillesi valtaa ja koulutusta nykyaikaisia verkkouhkia vastaan. Alustamme antaa henkilöstöllesi tiedot ja taidot, joita tarvitset organisaatiosi suojaamiseen, aina käytäntöjen hallinnasta phishing-simulaatioihin.

Cyber Security eLearning

Cyber Security eLearning tutustua palkittu eLearning kirjasto, räätälöity joka osastolle

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Aikatauluta vuotuinen tiedotuskampanja muutamalla klikkauksella

Phishing-simulaatio

Pysäytä phishing-hyökkäykset niiden jäljiltä palkitun phishing-ohjelmiston avulla

Politiikan hallinta

Keskitä käytännöt yhteen paikkaan ja hallitse käytänteiden elinkaarta vaivattomasti.

Tietosuojan hallinta

Valvo, seuraa ja hallitse vaatimustenmukaisuutta helposti

Tapahtumien hallinta

Ota sisäiset vaaratilanteet haltuun ja korjaa se, mikä on tärkeää.

Takaisin
Teollisuus

Toimialat

Tutustu ratkaisujemme monipuolisuuteen eri toimialoilla. Tutustu siihen, miten ratkaisumme vaikuttavat useilla eri aloilla dynaamisesta teknologiasektorista terveydenhuoltoon. 


Rahoituspalvelut

Ensimmäisen puolustuslinjan luominen rahoituspalveluorganisaatioille

Hallitukset

Turvallisuustietoisuusratkaisu hallituksille

Yritykset

Turvallisuustietoisuuden koulutusratkaisu suuryrityksille

Etätyöntekijät

Turvallisuustietoisuuden kulttuurin juurruttaminen - myös kotona

Koulutusala

Koulutuksen tietoturvatietoisuuskoulutus koulutusalalle

Terveydenhuollon työntekijät

Tutustu räätälöityyn tietoturvatietoisuuteen terveydenhuollon työntekijöille

Teknologiateollisuus

Tietoturvakoulutuksen muuttaminen teknologiateollisuudessa

NIS2-vaatimustenmukaisuus

Tukea Nis2-vaatimusten noudattamista kyberturvallisuuden tietoisuutta edistävillä aloitteilla

Takaisin
Resurssit

Resurssit

Maksuttomia tietoisuutta lisääviä aineistojamme voi käyttää organisaatiosi tietoisuuden parantamiseen tietoverkkoturvallisuuden osalta julisteista ja käytännöistä lopullisiin oppaisiin ja tapaustutkimuksiin.

Tietoturvatietoisuus Dummiesille

Välttämätön resurssi tietoverkkotietoisuuden kulttuurin luomiseksi.

Dummies-opas kyberturvallisuuteen Elearning

Perimmäinen opas tehokkaan kyberturvallisuuden sähköisen oppimisen toteuttamiseen

Perimmäinen opas phishingiin

Kouluta työntekijöitä siitä, miten phishing-hyökkäykset havaitaan ja estetään.

Ilmaiset tietoisuusjulisteet

Lataa nämä julisteet työntekijöiden valppauden lisäämiseksi.

Phishingin vastainen politiikka

Luo turvallisuustietoinen kulttuuri ja edistä tietoisuutta kyberturvallisuusuhkista.

Tapaustutkimukset

Kuuntele, miten autamme asiakkaitamme edistämään positiivista käyttäytymistä organisaatioissaan.

A-Z Kyberturvallisuuden terminologia

Sanasto tietoverkkoturvallisuuden termeistä, jotka on pakko tietää

Kyberturvallisuuden käyttäytymiskypsyysmalli

Auditoi tietoisuuskoulutuksesi ja vertaile organisaatiosi parhaita käytäntöjä vastaan

Ilmaista tavaraa

Lataa ilmaiset tietoisuutta lisäävät aineistomme organisaatiosi kyberturvallisuustietoisuuden parantamiseksi.

Takaisin
MetaCompliance | Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot työntekijöille

Tietoja

MetaCompliancella on yli 18 vuoden kokemus kyberturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden markkinoilta, ja se tarjoaa innovatiivisen ratkaisun henkilöstön tietoturvatietoisuuteen ja vaaratilanteiden hallinnan automatisointiin. MetaCompliance-alusta luotiin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin saada yksi kattava ratkaisu kyberturvallisuuteen, tietosuojaan ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvien henkilöriskien hallintaan.

Miksi valita meidät

Lue, miksi Metacompliance on luotettu kumppani tietoturvatietoisuuskoulutuksessa.

Työntekijöiden sitouttamisen asiantuntijat

Helpotamme työntekijöiden sitouttamista ja kybertietoisuuden kulttuurin luomista.

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Automatisoi tietoturvatietoisuuskoulutus, tietojenkalastelukoulutukset ja -käytännöt helposti muutamassa minuutissa.

Johtajuus

Tapaa MetaCompliance-johtoryhmä

MetaBlogi

Pysy ajan tasalla tietoverkkotietoisuutta koskevista koulutusaiheista ja vähennä organisaatiosi riskejä.

Miten rakentaa tietoisuuden lisäämiseen tähtäävä kyberturvallisuusohjelma

Tietoturvatietoisuusohjelma

kirjoittajasta

Jaa tämä viesti

Tietoverkkorikollisuudesta on tullut iso bisnes, eikä mikään osa maailmaa näytä jääneen koskemattomaksi tästä kasvavasta uhasta. Sinun tarvitsee vain vilkaista otsikoita lukeaksesi viimeisimmistä verkkohyökkäyksistä, tietomurroista ja tämän digitaalisen rikosaallon aiheuttamasta maailmanlaajuisesta tuhosta.

Accenturen ja Ponemon-instituutin julkaiseman yhdeksännen vuotuisen tietoverkkorikollisuuden kustannustutkimuksen mukaan tietoverkkorikollisuuden keskimääräiset kustannukset organisaatiolle ovat nousseet viime vuonna 1,4 miljoonaa dollaria 13,0 miljoonaan dollariin, ja tietoturvaloukkausten keskimääräinen määrä viime vuonna kasvoi 11 prosenttia.

Uusia uhkia ilmaantuu koko ajan, eivätkä organisaatiot voi enää luottaa siihen, että ne pysyvät turvassa vain teknisten suojaustensa avulla. Tietoverkkorikolliset käyttävät kehittyneitä sosiaalisia tekniikoita ohittaakseen nämä suojaukset, ja riittää, että yksi työntekijä klikkaa haitallista linkkiä, ja peli on pelattu!

Työntekijät ovat ensimmäinen puolustuslinja tietoverkkorikollisuutta vastaan, joten on tärkeää, että heillä on kaikki tiedot ja taidot, joita he tarvitsevat organisaatiosi suojelemiseksi. Kattava kyberturvallisuustietoisuusohjelma on paras tapa kouluttaa henkilöstöä ja luoda turvallisuuskeskeinen kulttuuri.

Mitä menestyksekkään tietoverkkoturvatietoisuusohjelman pitäisi käsitellä?

1. Riskien tunnistaminen

1 1

Ensimmäinen askel tehokkaan tietoturvatietoisuusohjelman luomisessa on uhkakuvien arviointi ja suurimpien riskien tunnistaminen. Jos työntekijöille annetaan väärää koulutusta, se voi johtaa tiedon ylikuormitukseen, tai mikä vielä huolestuttavampaa, organisaatiot voivat jättää itsensä alttiiksi hyökkäyksille.

Jokaisella organisaatiolla on erilainen uhkaprofiili, mutta suurimpia uhkia ovat tietojenkalastelu, haittaohjelmat ja huonot turvallisuuskäytännöt. Tietojenkalasteluhyökkäykset ovat 71 prosenttia kaikista maailmanlaajuisista verkkohyökkäyksistä, ja valitettavasti kaikkien näiden hyökkäysten yhteinen nimittäjä on inhimillinen erehdys.

Riippumatta siitä, millaisia uhkia organisaatiosi kohtaa, riskien asianmukainen tunnistaminen auttaa muokkaamaan kyberturvallisuusvalistusohjelmasi viestejä, toimittamista ja tehokasta kohdentamista.

2. Käyttäytymisen muuttaminen

2 1

Viime vuosikymmenen aikana koulutusmenetelmät ovat muuttuneet dramaattisesti. Organisaatiot eivät enää joudu tyytymään luokkahuonekoulutukseen tai yhden päivän kurssiin, jolla osoitetaan kyberturvallisuuden vaatimustenmukaisuus. Nämä menetelmät eivät yksinkertaisesti enää riitä. Työntekijöiden on osallistuttava koulutukseen, jotta he ymmärtävät täysin, mitä heiltä vaaditaan ja mikä on heidän roolinsa merkitys organisaation kokonaisturvallisuuden kannalta.

Jotta koulutus vastaisi tarpeisiin, sen on oltava tehtäväkohtaista, räätälöityä ja hauskaa ja siinä on käsiteltävä henkilöstön päivittäin kohtaamia haasteita. Työntekijöille on tarjottava helposti omaksuttavaa ja heidän tehtäviinsä liittyvää sisältöä, mikä on ratkaiseva askel heidän käyttäytymisensä muuttamisessa.

Paras tapa saavuttaa tämä on kattava tietoisuusohjelma, jossa hyödynnetään useita eri työkaluja ja tekniikoita. Mukaansatempaavat videot, realistiset skenaariot, tietokilpailut, käytännöt ja reaalimaailman phishing-simulaatiotestit varmistavat, että henkilöstö on täysin koulutettu tunnistamaan ja tunnistamaan uusimmat uhat.

Organisaatiot voivat myös hyödyntää viestintä- ja markkinointivälineitä, kuten blogeja, tiedotusjulisteita ja tosielämän tapaustutkimuksia, vahvistamaan keskeisiä viestejä.

Gartnerin mukaan: Gartner: "Vuoteen 2020 mennessä organisaatiot, jotka käyttävät monipuolista lähestymistapaa kyberturvallisuustietoisuuteen, kokevat 40 prosentin lisäyksen työntekijöiden tietoturvaosaamisessa verrattuna vuoden 2017 tilanteeseen."

On selvää, että kattava ja monipuolinen tietoisuusohjelma on avainasemassa riskien vähentämisessä ja työntekijöiden käyttäytymisen myönteisessä vaikuttamisessa.

3. Koulutuksen aikataulu

3 1

Turvallisuustietoisuuskoulutuksen olisi oltava jatkuva prosessi, ja sitä olisi järjestettävä säännöllisin väliajoin koko vuoden ajan. Työntekijöiden kouluttaminen kerran vuodessa kyberturvallisuudesta ei yksinkertaisesti riitä antamaan heille valmiuksia selviytyä lukemattomista kehittyvistä uhkista. Tietoturvakäytännöt voivat olla hyödyttömiä, ellei organisaatioilla ole perusteellista ja jatkuvaa tapaa valvoa kyberturvallisuuden noudattamista.

Tietoverkkorikolliset käynnistävät huijauksia kausiluonteisten ja kuukausittaisten tapahtumien yhteydessä, joten elleivät työntekijäsi saa säännöllisesti koulutusta uusimmista tietoturvauhkista, he eivät pysty tunnistamaan heihin kohdistuvia uusia petollisia hyökkäysmenetelmiä.

Jotta työntekijöiden käyttäytymistä voitaisiin muuttaa tehokkaasti ja luoda tietoverkkoturvallisuutta koskevan tietoisuuden lisäämisen kulttuuri, organisaatioiden olisi luotava vuosittainen tietoturvatietoisuuskampanja, joka sisältää kiinnostavia videoita, käytäntöjä, tietokilpailuja, kyselyitä ja simuloitua tietojenkalastelua. Tämä auttaa pitämään henkilöstön sitoutuneena ja estää heitä väsymästä samaan toistuvaan sisältöön. Organisaatiot voivat räätälöidä erilaisia tiedotusmateriaaleja eri käyttäjäryhmille niiden kohtaamien uhkien mukaan.

4. Testaa koulutuksen tehokkuus

4 1

Tietoverkkoturvallisuuden tiedostamisohjelman alussa organisaatioiden olisi tehtävä alustava perusarviointi riskien määrittämiseksi.

Kun tämä on vahvistettu, voidaan tehdä säännöllisiä phishing-simulaatioita, jotta voidaan selvittää, kuinka altis yritys on petollisille phishing-sähköpostiviesteille, ja auttaa tunnistamaan lisäkoulutusta tarvitseva henkilöstö. Valvotut simulaatiotestit auttavat työntekijöitä tunnistamaan, välttämään ja raportoimaan mahdollisista uhkista, jotka voivat uhata organisaation turvallisuutta.

Jotta työntekijöiden käyttäytymistä voitaisiin todella parantaa, organisaatioiden olisi kuitenkin toteutettava kattava koulutusohjelma yhdessä simuloitujen phishing-kampanjoiden kanssa. Koulutusvideoiden loppuun voidaan lisätä tietokilpailuja ja testejä, jotka auttavat vahvistamaan keskeisiä viestejä ja vähentämään riskejä.

5. Seuraa mittareita

5

Määrittääksesi, onko kyberturvallisuustietoisuusohjelmasi tehokas, organisaatiosi on seurattava mittareita ja toimittava niiden mukaisesti. Yksityiskohtainen raportointirakenne antaa tietoa osallistumisesta ja sitoutumisesta ja auttaa arvioimaan työntekijöiden tai tiettyjen osastojen edistymistä koko organisaatiossa.

Näin voit tunnistaa, millä osa-alueilla työntekijöillä on vaikeuksia, ja määritellä, ketkä työntekijöistä voisivat tarvita syventävää koulutusta. Näiden tietojen avulla voidaan muokata tulevaa koulutusta antamalla palautetta siitä, mikä toimii ja mikä ei. Jos esimerkiksi turvallisuuspoikkeamat eivät ole vähentyneet, vaikka organisaatiossasi on käytössä turvallisuusohjelma, sinun on ehkä arvioitava lähestymistapasi uudelleen ja kokeiltava eri menetelmää.

MetaCompliance on erikoistunut luomaan markkinoiden parasta kyberturvallisuuskoulutusta. Tuotteemme vastaavat suoraan kyberuhkien ja yritysjohtamisen aiheuttamiin erityishaasteisiin helpottamalla käyttäjien osallistumista kyberturvallisuuteen ja vaatimustenmukaisuuteen. Ota yhteyttä, niin saat lisätietoja siitä, miten voimme auttaa muuttamaan kyberturvallisuuskoulutuksen organisaatiossasi.

blogi cta ranska

Muita artikkeleita aiheesta Cyber Security Awareness Training, jotka saattavat kiinnostaa sinua.