Takaisin
Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot yrityksille | MetaCompliance

Tuotteet

Tutustu yksilöllisiin tietoturvatietoisuuskoulutusratkaisuihimme, jotka on suunniteltu antamaan tiimillesi valtaa ja koulutusta nykyaikaisia verkkouhkia vastaan. Alustamme antaa henkilöstöllesi tiedot ja taidot, joita tarvitset organisaatiosi suojaamiseen, aina käytäntöjen hallinnasta phishing-simulaatioihin.

Cyber Security eLearning

Cyber Security eLearning tutustua palkittu eLearning kirjasto, räätälöity joka osastolle

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Aikatauluta vuotuinen tiedotuskampanja muutamalla klikkauksella

Phishing-simulaatio

Pysäytä phishing-hyökkäykset niiden jäljiltä palkitun phishing-ohjelmiston avulla

Politiikan hallinta

Keskitä käytännöt yhteen paikkaan ja hallitse käytänteiden elinkaarta vaivattomasti.

Tietosuojan hallinta

Valvo, seuraa ja hallitse vaatimustenmukaisuutta helposti

Tapahtumien hallinta

Ota sisäiset vaaratilanteet haltuun ja korjaa se, mikä on tärkeää.

Takaisin
Teollisuus

Toimialat

Tutustu ratkaisujemme monipuolisuuteen eri toimialoilla. Tutustu siihen, miten ratkaisumme vaikuttavat useilla eri aloilla dynaamisesta teknologiasektorista terveydenhuoltoon. 


Rahoituspalvelut

Ensimmäisen puolustuslinjan luominen rahoituspalveluorganisaatioille

Hallitukset

Turvallisuustietoisuusratkaisu hallituksille

Yritykset

Turvallisuustietoisuuden koulutusratkaisu suuryrityksille

Etätyöntekijät

Turvallisuustietoisuuden kulttuurin juurruttaminen - myös kotona

Koulutusala

Koulutuksen tietoturvatietoisuuskoulutus koulutusalalle

Terveydenhuollon työntekijät

Tutustu räätälöityyn tietoturvatietoisuuteen terveydenhuollon työntekijöille

Teknologiateollisuus

Tietoturvakoulutuksen muuttaminen teknologiateollisuudessa

NIS2-vaatimustenmukaisuus

Tukea Nis2-vaatimusten noudattamista kyberturvallisuuden tietoisuutta edistävillä aloitteilla

Takaisin
Resurssit

Resurssit

Maksuttomia tietoisuutta lisääviä aineistojamme voi käyttää organisaatiosi tietoisuuden parantamiseen tietoverkkoturvallisuuden osalta julisteista ja käytännöistä lopullisiin oppaisiin ja tapaustutkimuksiin.

Tietoturvatietoisuus Dummiesille

Välttämätön resurssi tietoverkkotietoisuuden kulttuurin luomiseksi.

Dummies-opas kyberturvallisuuteen Elearning

Perimmäinen opas tehokkaan kyberturvallisuuden sähköisen oppimisen toteuttamiseen

Perimmäinen opas phishingiin

Kouluta työntekijöitä siitä, miten phishing-hyökkäykset havaitaan ja estetään.

Ilmaiset tietoisuusjulisteet

Lataa nämä julisteet työntekijöiden valppauden lisäämiseksi.

Phishingin vastainen politiikka

Luo turvallisuustietoinen kulttuuri ja edistä tietoisuutta kyberturvallisuusuhkista.

Tapaustutkimukset

Kuuntele, miten autamme asiakkaitamme edistämään positiivista käyttäytymistä organisaatioissaan.

A-Z Kyberturvallisuuden terminologia

Sanasto tietoverkkoturvallisuuden termeistä, jotka on pakko tietää

Kyberturvallisuuden käyttäytymiskypsyysmalli

Auditoi tietoisuuskoulutuksesi ja vertaile organisaatiosi parhaita käytäntöjä vastaan

Ilmaista tavaraa

Lataa ilmaiset tietoisuutta lisäävät aineistomme organisaatiosi kyberturvallisuustietoisuuden parantamiseksi.

Takaisin
MetaCompliance | Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot työntekijöille

Tietoja

MetaCompliancella on yli 18 vuoden kokemus kyberturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden markkinoilta, ja se tarjoaa innovatiivisen ratkaisun henkilöstön tietoturvatietoisuuteen ja vaaratilanteiden hallinnan automatisointiin. MetaCompliance-alusta luotiin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin saada yksi kattava ratkaisu kyberturvallisuuteen, tietosuojaan ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvien henkilöriskien hallintaan.

Miksi valita meidät

Lue, miksi Metacompliance on luotettu kumppani tietoturvatietoisuuskoulutuksessa.

Työntekijöiden sitouttamisen asiantuntijat

Helpotamme työntekijöiden sitouttamista ja kybertietoisuuden kulttuurin luomista.

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Automatisoi tietoturvatietoisuuskoulutus, tietojenkalastelukoulutukset ja -käytännöt helposti muutamassa minuutissa.

Johtajuus

Tapaa MetaCompliance-johtoryhmä

MetaBlogi

Pysy ajan tasalla tietoverkkotietoisuutta koskevista koulutusaiheista ja vähennä organisaatiosi riskejä.

Miksi automatisoitu tietoturvatietoisuuskoulutus on avain menestykseen

Automatisoitu turvallisuustietoisuus | MetaCompliance

kirjoittajasta

Jaa tämä viesti

Olisi hienoa, jos tietoturvatietoisuusohjelman perustaminen, hallinta ja jatkuva ylläpito voitaisiin automatisoida. Mutta onko olemassa keinoa, jolla tämä voidaan tehdä kustannustehokkaasti ja jossa otetaan huomioon kaikki onnistuneen turvallisuuskoulutusohjelman edellyttämät näkökohdat?

Vastaus tähän on kyllä, ja sitä kutsutaan nimellä Automatisoitu tietoturvatietoisuuskoulutus.

Miten automatisoitu tietoturvatietoisuuskoulutus toimii

Tietoturvatietoisuuskoulutusohjelman hallinnoinnista aiheutuvat kustannukset voivat olla kiireiselle IT-osastolle hankalia. Tietoturvatietoisuuskoulutusohjelman suunnitteluun, kehittämiseen ja hallinnointiin liittyvät kustannukset voivat merkitä sitä, että yritys voi yksinkertaisesti päättää olla toteuttamatta koulutusta. Vielä pahempaa on, että yritys saattaa ryhtyä tietoturvatietoisuuskoulutukseen, mutta ei saa ohjelmasta kaikkea irti.

Tietoisuusohjelman automatisointi ja ohjelmallinen apu tehtävien määrittelyssä ja hallinnassa tarjoavat kustannustehokkaan tavan saada vankka ja tehokas turvallisuuskoulutusohjelma käyntiin ja pitää se käynnissä.

Automaatio parantaa tietoturvatietoisuuskoulutusta kattamalla useita osa-alueita:

Turvallisuusympäristön tiedustelu

Tietoverkkouhkien tyyppi ja taso ovat hyvin vaihtelevia. Tietoverkkorikolliset ovat taitavia käyttämään hyväkseen kaikkia yritysten liiketoimintatavoissa tapahtuvia muutoksia. Covid-19-pandemian aiheuttamat kotona työskentelyolosuhteet ovat tästä hyvä esimerkki. Pandemian aikana tietyntyyppiset hyökkäykset lisääntyivät huomattavasti; esimerkiksi lunnasohjelmat lisääntyivät pandemian aikana 500 prosenttia.

Automaattisen tietoturvatietoisuuskoulutuksen tarjoavat kolmannen osapuolen asiantuntijatoimittajat, jotka huolehtivat siitä, että pysyt ajan tasalla uusimmista uhkista. Nämä asiantuntijat varmistavat, että koulutus vastaa nykyisiä uhkia ja tekee koulutuksesta tehokkaampaa. Koulutusmalleja voidaan muuttaa tai koulutusparametreja mukauttaa vastaamaan uhkakuvauksen olosuhteita ja tarjoamaan kohdennetumpaa turvallisuuskoulutusohjelmaa.

Työntekijöiden kuka on kuka

Tietoturvakoulutuksen automatisointi alkaa siitä, että tiedetään, keitä koulutetaan. Aivan kuten sinun on oltava näkyvillä omaisuuserät, jotta voit suojella niitä, sinun on myös tiedettävä, kuka osallistuu koulutusohjelmaan. Tietoturva-automaatio tarjoaa palautemittareita, joiden avulla ohjelmaa voidaan edelleen räätälöidä työntekijöille yksilö- tai osastokohtaisesti.

Tällainen tietoturvatietoisuuskoulutuksen henkilökohtaistamisen taso parantaa tuloksia, mikä tarkoittaa viime kädessä sitä, että yrityksesi on paremmin suojattu verkkouhkia vastaan.

Turvallisuustietoisuuskampanjan suunnittelu

Huijarit ovat hyviä suunnittelijoita, ja he luovat phishing-kampanjoita, joissa keskitytään hyökkäystekniikkaan onnistumisprosentin parantamiseksi. Organisaation olisi myös suunniteltava tietoturvatietoisuuskampanjan automatisointia koko 12 kuukauden jakson ajaksi.

Tämän suunnitelman tulisi olla sellainen, että siinä on mukana työntekijäsi kuka on kuka, jotta voit suunnitella, hallita ja toimittaa sopivimmat elementit oikealle yleisölle oikeaan aikaan. Automaattisen työkalun käyttäminen tietoturvakoulutuksen suunnitteluun on ohjenuora automatisoidussa tietoturvatietoisuuskoulutuksessa.

Kampanjasuunnittelijan tulisi kattaa kaikki koulutuksen osa-alueet, mukaan lukien:

 • Räätälöity eLearning
 • Kriittiset politiikat
 • Asiaankuuluvat blogit
 • Simuloidut phishing-sähköpostit (ks. alla)
 • Riskinarvioinnit
 • Kyselyt

Jokaisella näistä tekijöistä on merkitystä siinä, että työntekijät ymmärtävät vähitellen, miten tietoturvatekniikat ja -taktiikat toimivat ja miten vahingossa tapahtuvat tietoturvatapahtumat voivat tapahtua.

Automatisoitu palaute ja mittarit

Automatisoitu tietoturvatietoisuuskoulutus tarjoaa myös tärkeän kirjausketjun. Tietoisuuskoulutuksen mittareita ja tarkastusta useissa eri kosketuspisteissä voidaan käyttää tietojen syöttämiseen takaisin tietoisuuskoulutukseen sen parantamiseksi. Nämä kirjausketjut tukevat myös lainsäädännöllistä puolustusta, jota tarvitaan tietoturvaloukkauksen sattuessa tai vaatimustenmukaisuustarkastuksen aikana.

Integroidut automatisoidut phishing-simulaatiot

Simuloitu tietojenkalastelusimulaatio on tärkeä keino kouluttaa työntekijöitäsi tietojenkalastelusta ja sosiaalisen manipuloinnin taktiikoista. Näissä simulaatioissa työntekijäsi oppivat tunnistamaan tyypilliset huijareiden käyttämät temput. Tämä kattaa useita tekniikoita, kuten Business Email Compromise (BEC), tartunta haitallisten liitetiedostojen, haitallisten linkkien, väärennettyjen sivustojen ja niin edelleen.

Asiantuntijatoimittaja päivittää säännöllisesti phishing-kampanjoiden simuloinnissa käytettävät mallit, jotta ne heijastavat phishing-ilmiöissä tapahtuvia muutoksia. Phishing-simulaation aikana työntekijöiden reaktiot väärennettyyn phishing-viestiin kerätään automaattisesti osana simulaatioharjoitusta. Tämä tuottaa mittareita, jotka osoittavat, miten hyvin koulutus etenee, ja auttaa räätälöimään phishing-malleja phishing-koulutuksen parantamiseksi.

Automaattisten tietoturvatietoisuuden koulutusohjelmien edut

Automatisointi hyödyttää kaikkia sidosryhmiä, jotka osallistuvat turvallisuustietoisuuskoulutuksen antamiseen, hallinnointiin ja loppukäyttäjien kokemuksiin.

Automaattisen tietoturvatietoisuuskoulutuksen tärkeimpiä hyötyjä ovat muun muassa seuraavat:

 • Organisaation kestävyyden parantaminen kyberuhkia vastaan.
 • Auttaa luomaan turvallisuuskulttuurin, joka näkyy työntekijöiden ajattelutavan muutoksena ja käyttäytymisen muutoksena.
 • Saada aikaan sitoutuminen ja sitoutuminen kyberturvallisuusaloitteisiin.
 • Parannetaan tarkastustuloksia ja osoitetaan säännösten noudattaminen
 • Vähennä inhimillisiä virheitä ja korjaa turvallisuusriskejä
 • Vähentää tiedotuskampanjan suunnitteluun tarvittavaa aikaa ja resursseja.
 • Luodaan 12 kuukauden tiedotustoimet, tunnistetaan päällekkäisyyksiä ja käyttäjien väsymistä.
 • keskitetty käytäntöjen, phishing-simulaatioiden, verkko-opiskelun ja kyselyjen hallinta.

MetaCompliancen automatisoidun tietoturvatietoisuusalustan avulla organisaatiot voivat automatisoida tietoturvatietoisuuskoulutuksen koko vuodeksi. "Aseta se ja unohda se" -lähestymistavan avulla tietoturvakoulutuksen automatisointi antaa CISO:ille mahdollisuuden säästää aikaa ja resursseja. Tämä on ennakoiva ja organisoitu tapa toteuttaa tehokkaita koulutusohjelmia sen sijaan, että toivotaan, että tilapäinen lähestymistapa koulutukseen riittää.

MicrosoftTeams kuva 335

Muita artikkeleita aiheesta Cyber Security Awareness Training, jotka saattavat kiinnostaa sinua.