Takaisin
Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot yrityksille | MetaCompliance

Tuotteet

Tutustu yksilöllisiin tietoturvatietoisuuskoulutusratkaisuihimme, jotka on suunniteltu antamaan tiimillesi valtaa ja koulutusta nykyaikaisia verkkouhkia vastaan. Alustamme antaa henkilöstöllesi tiedot ja taidot, joita tarvitset organisaatiosi suojaamiseen, aina käytäntöjen hallinnasta phishing-simulaatioihin.

Cyber Security eLearning

Cyber Security eLearning tutustua palkittu eLearning kirjasto, räätälöity joka osastolle

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Aikatauluta vuotuinen tiedotuskampanja muutamalla klikkauksella

Phishing-simulaatio

Pysäytä phishing-hyökkäykset niiden jäljiltä palkitun phishing-ohjelmiston avulla

Politiikan hallinta

Keskitä käytännöt yhteen paikkaan ja hallitse käytänteiden elinkaarta vaivattomasti.

Tietosuojan hallinta

Valvo, seuraa ja hallitse vaatimustenmukaisuutta helposti

Tapahtumien hallinta

Ota sisäiset vaaratilanteet haltuun ja korjaa se, mikä on tärkeää.

Takaisin
Teollisuus

Toimialat

Tutustu ratkaisujemme monipuolisuuteen eri toimialoilla. Tutustu siihen, miten ratkaisumme vaikuttavat useilla eri aloilla dynaamisesta teknologiasektorista terveydenhuoltoon. 


Rahoituspalvelut

Ensimmäisen puolustuslinjan luominen rahoituspalveluorganisaatioille

Hallitukset

Turvallisuustietoisuusratkaisu hallituksille

Yritykset

Turvallisuustietoisuuden koulutusratkaisu suuryrityksille

Etätyöntekijät

Turvallisuustietoisuuden kulttuurin juurruttaminen - myös kotona

Koulutusala

Koulutuksen tietoturvatietoisuuskoulutus koulutusalalle

Terveydenhuollon työntekijät

Tutustu räätälöityyn tietoturvatietoisuuteen terveydenhuollon työntekijöille

Teknologiateollisuus

Tietoturvakoulutuksen muuttaminen teknologiateollisuudessa

NIS2-vaatimustenmukaisuus

Tukea Nis2-vaatimusten noudattamista kyberturvallisuuden tietoisuutta edistävillä aloitteilla

Takaisin
Resurssit

Resurssit

Maksuttomia tietoisuutta lisääviä aineistojamme voi käyttää organisaatiosi tietoisuuden parantamiseen tietoverkkoturvallisuuden osalta julisteista ja käytännöistä lopullisiin oppaisiin ja tapaustutkimuksiin.

Tietoturvatietoisuus Dummiesille

Välttämätön resurssi tietoverkkotietoisuuden kulttuurin luomiseksi.

Dummies-opas kyberturvallisuuteen Elearning

Perimmäinen opas tehokkaan kyberturvallisuuden sähköisen oppimisen toteuttamiseen

Perimmäinen opas phishingiin

Kouluta työntekijöitä siitä, miten phishing-hyökkäykset havaitaan ja estetään.

Ilmaiset tietoisuusjulisteet

Lataa nämä julisteet työntekijöiden valppauden lisäämiseksi.

Phishingin vastainen politiikka

Luo turvallisuustietoinen kulttuuri ja edistä tietoisuutta kyberturvallisuusuhkista.

Tapaustutkimukset

Kuuntele, miten autamme asiakkaitamme edistämään positiivista käyttäytymistä organisaatioissaan.

A-Z Kyberturvallisuuden terminologia

Sanasto tietoverkkoturvallisuuden termeistä, jotka on pakko tietää

Kyberturvallisuuden käyttäytymiskypsyysmalli

Auditoi tietoisuuskoulutuksesi ja vertaile organisaatiosi parhaita käytäntöjä vastaan

Ilmaista tavaraa

Lataa ilmaiset tietoisuutta lisäävät aineistomme organisaatiosi kyberturvallisuustietoisuuden parantamiseksi.

Takaisin
MetaCompliance | Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot työntekijöille

Tietoja

MetaCompliancella on yli 18 vuoden kokemus kyberturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden markkinoilta, ja se tarjoaa innovatiivisen ratkaisun henkilöstön tietoturvatietoisuuteen ja vaaratilanteiden hallinnan automatisointiin. MetaCompliance-alusta luotiin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin saada yksi kattava ratkaisu kyberturvallisuuteen, tietosuojaan ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvien henkilöriskien hallintaan.

Miksi valita meidät

Lue, miksi Metacompliance on luotettu kumppani tietoturvatietoisuuskoulutuksessa.

Työntekijöiden sitouttamisen asiantuntijat

Helpotamme työntekijöiden sitouttamista ja kybertietoisuuden kulttuurin luomista.

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Automatisoi tietoturvatietoisuuskoulutus, tietojenkalastelukoulutukset ja -käytännöt helposti muutamassa minuutissa.

Johtajuus

Tapaa MetaCompliance-johtoryhmä

MetaBlogi

Pysy ajan tasalla tietoverkkotietoisuutta koskevista koulutusaiheista ja vähennä organisaatiosi riskejä.

Miksi valmis kyberturvallisuuskoulutus on vanhentunutta?

kyberturvallisuuskoulutus

kirjoittajasta

Jaa tämä viesti

Verkkouhkien kehittyessä yhä pidemmälle organisaatioiden on yhä tärkeämpää asettaa vankka verkkoturvallisuuskoulutus etusijalle.

Tämän vuoksi tehokkaan kyberturvallisuuskoulutuksen kysyntä on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Pelkästään perinteisiin, valmiisiin koulutusmenetelmiin luottaminen on kuitenkin yhä tehottomampaa.

Tässä blogikirjoituksessa tarkastellaan syitä siihen, miksi valmiit kyberturvallisuuskoulutukset ovat nyt vanhentuneita ja miksi dynaamisempi ja räätälöity lähestymistapa on välttämätön kehittyvän kyberympäristön hallitsemiseksi.

Nykyisessä hyperyhteyksien kattavassa digitaalisessa maailmassa perinteiset verkkoturvakoulutusmenetelmät eivät riitä antamaan yksilöille ja organisaatioille tarvittavia taitoja ja tietoja, jotta ne voisivat puolustautua uusia uhkia vastaan. Vanhentunut sisältö, rajallinen sitoutuminen, inhimillisten tekijöiden huomioimatta jättäminen, riittämätön mukautuvuus, vähäinen henkilökohtaistaminen ja jatkuvan oppimisen puute ovat kaikki syitä siihen, että tällaiset koulutusmenetelmät ovat vanhentuneita.

Seuraavassa on useita syitä siihen, miksi valmiina oleva verkkoturvakoulutus on vanhentunutta:

 • Vanhentunut sisältö ja rajallinen soveltamisala

Tietoturvakoulutuksessa käytetään usein valmiiksi pakattuja kursseja, jotka tarjoavat yleistietoa ja kattavat vain perusasiat. Vaikka nämä kurssit saattavat tutustuttaa oppijat peruskäsitteisiin, niissä ei käsitellä kyberuhkien monimutkaista ja jatkuvasti kehittyvää luonnetta. Tietoverkkorikolliset kehittävät jatkuvasti uusia taktiikoita ja tekniikoita turvajärjestelmien rikkomiseen, joten koulutusohjelmien on pysyttävä mukana.

 • Sitoutumisen ja vuorovaikutteisuuden puute

Koulutuksen yleinen puute on sen passiivinen luonne, jossa oppijoiden odotetaan istuvan pitkillä, yksitoikkoisilla luennoilla tai lukevan kuivaa opetusmateriaalia. Tämä passiivinen lähestymistapa johtaa sitoutumattomuuteen ja tiedon vähäiseen muistamiseen. Sen sijaan tehokkaan kyberturvallisuuskoulutuksen pitäisi olla vuorovaikutteista, ja siihen pitäisi sisältyä käytännön harjoituksia, simulaatioita ja reaalimaailman skenaarioita, jotta varmistetaan aktiivinen osallistuminen ja tietojen soveltaminen käytäntöön.

 • Inhimillisten tekijöiden huomiotta jättäminen

Yksi kyberturvallisuuden kriittisimmistä osa-alueista on ihmisten käyttäytymisen ja sen vaikutuksen ymmärtäminen organisaation tietoturvatilanteeseen. Perinteiset koulutusmenetelmät jättävät usein tämän elintärkeän tekijän huomiotta ja keskittyvät pelkästään teknisiin näkökohtiin. Tietoverkkohyökkäyksissä hyödynnetään kuitenkin usein inhimillisiä haavoittuvuuksia, kuten phishing-huijauksia, sosiaalista manipulointia tai huolimatonta käyttäytymistä. Kun näitä inhimillisiä tekijöitä ei oteta huomioon, valmiit koulutukset jättävät organisaatiot alttiiksi ehkäistävissä oleville tietoturvaloukkauksille.

 • Riittämätön sopeutumiskyky uusiin uhkiin

Tietoverkkouhkat kehittyvät jatkuvasti, ja uusia hyökkäysväyliä ja -tekniikoita ilmaantuu säännöllisesti. Valmis koulutus ei yleensä pysy näiden kehityskulkujen mukana. Kun valmiiksi paketoitu kurssi luodaan, se saattaa olla jo vanhentunut. Tehokkaassa kyberturvallisuuskoulutuksessa on oltava joustavuutta, jotta siihen voidaan mukauttaa ja sisällyttää uusimmat suuntaukset, hyökkäysvektorit ja puolustautumisstrategiat.

 • Rajoitettu personointi

Jokaisella organisaatiolla on ainutlaatuiset kyberturvallisuustarpeet ja erilaiset uhat. Silti valmiissa koulutuksessa kyberturvallisuutta käsitellään yhden koon lähestymistavalla, joka sopii kaikille, eikä kunkin organisaation erityisvaatimuksia oteta huomioon. Koska koulutusta ei räätälöidä organisaation erityistarpeiden ja -riskien mukaan, perinteinen koulutus ei valmistele yksilöitä riittävästi puolustautumaan uhkia vastaan, joita he todennäköisesti kohtaavat.

 • Jatkuvan oppimisen ja päivitysten puute

Tietoverkkoturvallisuus ei ole kertaluonteinen ponnistus, vaan se edellyttää jatkuvaa oppimista ja sopeutumista. Valmis koulutus ei useinkaan tarjoa säännöllisiä päivityksiä tai tukea jatkuvaan parantamiseen. Jotta organisaatiot voivat torjua tehokkaasti jatkuvasti muuttuvaa kyberympäristöä, ne tarvitsevat koulutusohjelmia, jotka kannustavat jatkuvaan oppimiseen, tarjoavat ajantasaista tietoa ja antavat yksilöille mahdollisuuden pysyä ajan tasalla uusimmista uhkista ja puolustusstrategioista.

Nopeasti kehittyvän kyberympäristön haasteisiin vastaaminen edellyttää dynaamisempaa ja räätälöityä lähestymistapaa kyberturvallisuuskoulutukseen. Organisaatioiden on investoitava vuorovaikutteisiin ja mukaansatempaaviin koulutusohjelmiin, jotka tarjoavat käytännön kokemuksia, käsittelevät ihmisten haavoittuvuuksia, mukautuvat uusiin uhkiin ja mahdollistavat yksilöllisten tarpeiden mukauttamisen. Käyttämällä näitä innovatiivisia koulutusmenetelmiä yksilöt ja organisaatiot voivat parantaa kyberturvallisuuden kestävyyttään ja suojautua digitaaliajan jatkuvasti kasvavilta kyberuhilta.

Dynaamiset ja räätälöidyt kyberturvallisuuskoulutusohjelmat tarjoavat useita etuja perinteisiin valmiisiin lähestymistapoihin verrattuna. Tutustutaanpa näihin etuihin tarkemmin:

 • Relevantti ja ajantasainen sisältö: Räätälöityjä ohjelmia voidaan päivittää säännöllisesti vastaamaan uusimpia kyberuhkia, hyökkäystekniikoita ja puolustusstrategioita, toisin kuin valmiita koulutusmateriaaleja. Pysyttelemällä ajan tasalla kehittyvästä uhkakuvasta osallistujat saavat käytännön tietoja ja taitoja, joita voidaan soveltaa suoraan reaalimaailman skenaarioihin.

 • Vuorovaikutteiset oppimiskokemukset: Osallistujien sitouttaminen vuorovaikutteisten oppimiskokemusten avulla on ratkaisevan tärkeää tehokkaan kyberturvallisuuskoulutuksen kannalta. Räätälöityihin ohjelmiin voidaan sisällyttää käytännön harjoituksia, simulaatioita ja pelillisiä elementtejä aktiivisen osallistumisen edistämiseksi. Nämä vuorovaikutteiset elementit edistävät kriittistä ajattelua, päätöksentekoa ja ongelmanratkaisutaitoja valvotussa oppimisympäristössä.

 • Keskittyminen inhimillisiin tekijöihin: Ihmisten käyttäytymisen roolin tunnustaminen kyberturvallisuudessa on olennaisen tärkeää. Räätälöidyissä koulutusohjelmissa puututaan inhimilliseen tekijään kouluttamalla yksilöitä yleisistä sosiaalisen manipuloinnin taktiikoista, lisäämällä tietoisuutta vahvojen salasanojen tärkeydestä ja luomalla turvallisuustietoisuuden kulttuuri koko organisaatioon. Kun organisaatiot puuttuvat inhimillisiin haavoittuvuuksiin, ne voivat merkittävästi vähentää onnistuneiden verkkohyökkäysten riskiä.

 • Todellisia skenaarioita ja käytännön sovelluksia: Osallistujat ovat epävarmoja siitä, miten he voivat soveltaa tietojaan käytännön tilanteissa. Henkilökohtaiset koulutusohjelmat voivat sisältää realistisia skenaarioita, jotka jäljittelevät todellisia kyberuhkia, jolloin osallistujat voivat soveltaa taitojaan ja tietojaan valvotussa ympäristössä. Tämä käytännön kokemus parantaa heidän kykyään reagoida tehokkaasti tietoverkkohäiriöihin.

 • Henkilökohtaistaminen organisaation tarpeisiin: Perustuu esimerkiksi toimialaan, kokoon ja infrastruktuuriin. Räätälöidyt koulutusohjelmat voidaan suunnitella siten, että ne kohdistuvat tiettyyn organisaatioon liittyviin haavoittuvuuksiin ja uhkiin. Henkilökohtaistamisella varmistetaan, että osallistujat saavat koulutusta, joka vastaa suoraan heidän roolejaan ja vastuualueitaan, mikä maksimoi ohjelman tehokkuuden.

 • Jatkuva oppiminen ja vahvistaminen: Koulutuksen tulisi heijastaa tätä todellisuutta. Ohjelmiin olisi sisällytettävä mekanismeja jatkuvaan oppimiseen, kuten säännölliset kertauskoulutukset, pääsy päivitettyihin resursseihin ja jatkuva tuki asiantuntijoilta. Tämä lähestymistapa edistää jatkuvan parantamisen kulttuuria ja kannustaa yksilöitä pysymään valppaina ja tietoisina uusista uhkista.

 • Mittarit ja arviointi: Tehokkaiden koulutusohjelmien on sisällettävä mittareita ja arviointivälineitä, joilla mitataan osallistujien edistymistä ja tunnistetaan parannusta vaativat osa-alueet. Seuraamalla keskeisiä suoritusindikaattoreita organisaatiot voivat arvioida koulutuksen tehokkuutta ja tehdä tietoon perustuvia päätöksiä tulevista koulutusaloitteista. Tämä tietoon perustuva lähestymistapa auttaa organisaatioita kohdentamaan resursseja tehokkaasti ja maksimoimaan kyberturvallisuusinvestointiensa tuoton.

Jatkuvasti kehittyvien verkkouhkien edessä ei enää riitä, että luotetaan pelkästään perinteiseen, valmiiseen verkkoturvallisuuskoulutukseen. Dynaamiset koulutusohjelmat tarjoavat paremman vaihtoehdon, sillä ne tarjoavat relevanttia ja ajantasaista sisältöä, edistävät vuorovaikutteisia oppimiskokemuksia, ottavat huomioon inhimilliset tekijät, edistävät tietojen käytännön soveltamista, räätälöivät koulutuksen organisaation tarpeisiin, tukevat jatkuvaa oppimista ja tarjoavat arviointimittareita.

Luodakseen vahvan puolustuksen verkkohyökkäyksiä vastaan organisaatioiden on investoitava ensisijaisesti innovatiivisiin ja räätälöityihin koulutusohjelmiin, jotka antavat yksilöille taidot ja tiedot, joita he tarvitsevat selviytyäkseen monimutkaisessa kyberympäristössä. Kun organisaatiot omaksuvat ennakoivan lähestymistavan kyberturvallisuuskoulutukseen, ne voivat vähentää tietoturvaloukkausten riskiä, suojata arkaluonteisia tietoja ja turvata digitaalisen omaisuutensa yhä verkottuneemmassa maailmassa.

Muita artikkeleita aiheesta Cyber Security Awareness Training, jotka saattavat kiinnostaa sinua.