Takaisin
Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot yrityksille | MetaCompliance

Tuotteet

Tutustu yksilöllisiin tietoturvatietoisuuskoulutusratkaisuihimme, jotka on suunniteltu antamaan tiimillesi valtaa ja koulutusta nykyaikaisia verkkouhkia vastaan. Alustamme antaa henkilöstöllesi tiedot ja taidot, joita tarvitset organisaatiosi suojaamiseen, aina käytäntöjen hallinnasta phishing-simulaatioihin.

Cyber Security eLearning

Cyber Security eLearning tutustua palkittu eLearning kirjasto, räätälöity joka osastolle

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Aikatauluta vuotuinen tiedotuskampanja muutamalla klikkauksella

Phishing-simulaatio

Pysäytä phishing-hyökkäykset niiden jäljiltä palkitun phishing-ohjelmiston avulla

Politiikan hallinta

Keskitä käytännöt yhteen paikkaan ja hallitse käytänteiden elinkaarta vaivattomasti.

Tietosuojan hallinta

Valvo, seuraa ja hallitse vaatimustenmukaisuutta helposti

Tapahtumien hallinta

Ota sisäiset vaaratilanteet haltuun ja korjaa se, mikä on tärkeää.

Takaisin
Teollisuus

Toimialat

Tutustu ratkaisujemme monipuolisuuteen eri toimialoilla. Tutustu siihen, miten ratkaisumme vaikuttavat useilla eri aloilla dynaamisesta teknologiasektorista terveydenhuoltoon. 


Rahoituspalvelut

Ensimmäisen puolustuslinjan luominen rahoituspalveluorganisaatioille

Hallitukset

Turvallisuustietoisuusratkaisu hallituksille

Yritykset

Turvallisuustietoisuuden koulutusratkaisu suuryrityksille

Etätyöntekijät

Turvallisuustietoisuuden kulttuurin juurruttaminen - myös kotona

Koulutusala

Koulutuksen tietoturvatietoisuuskoulutus koulutusalalle

Terveydenhuollon työntekijät

Tutustu räätälöityyn tietoturvatietoisuuteen terveydenhuollon työntekijöille

Teknologiateollisuus

Tietoturvakoulutuksen muuttaminen teknologiateollisuudessa

NIS2-vaatimustenmukaisuus

Tukea Nis2-vaatimusten noudattamista kyberturvallisuuden tietoisuutta edistävillä aloitteilla

Takaisin
Resurssit

Resurssit

Maksuttomia tietoisuutta lisääviä aineistojamme voi käyttää organisaatiosi tietoisuuden parantamiseen tietoverkkoturvallisuuden osalta julisteista ja käytännöistä lopullisiin oppaisiin ja tapaustutkimuksiin.

Tietoturvatietoisuus Dummiesille

Välttämätön resurssi tietoverkkotietoisuuden kulttuurin luomiseksi.

Dummies-opas kyberturvallisuuteen Elearning

Perimmäinen opas tehokkaan kyberturvallisuuden sähköisen oppimisen toteuttamiseen

Perimmäinen opas phishingiin

Kouluta työntekijöitä siitä, miten phishing-hyökkäykset havaitaan ja estetään.

Ilmaiset tietoisuusjulisteet

Lataa nämä julisteet työntekijöiden valppauden lisäämiseksi.

Phishingin vastainen politiikka

Luo turvallisuustietoinen kulttuuri ja edistä tietoisuutta kyberturvallisuusuhkista.

Tapaustutkimukset

Kuuntele, miten autamme asiakkaitamme edistämään positiivista käyttäytymistä organisaatioissaan.

A-Z Kyberturvallisuuden terminologia

Sanasto tietoverkkoturvallisuuden termeistä, jotka on pakko tietää

Kyberturvallisuuden käyttäytymisen kypsyysmalli

Auditoi tietoisuuskoulutuksesi ja vertaile organisaatiosi parhaita käytäntöjä vastaan

Ilmaista tavaraa

Lataa ilmaiset tietoisuutta lisäävät aineistomme organisaatiosi kyberturvallisuustietoisuuden parantamiseksi.

Takaisin
MetaCompliance | Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot työntekijöille

Tietoja

MetaCompliancella on yli 18 vuoden kokemus kyberturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden markkinoilta, ja se tarjoaa innovatiivisen ratkaisun henkilöstön tietoturvatietoisuuteen ja vaaratilanteiden hallinnan automatisointiin. MetaCompliance-alusta luotiin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin saada yksi kattava ratkaisu kyberturvallisuuteen, tietosuojaan ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvien henkilöriskien hallintaan.

Miksi valita meidät

Lue, miksi Metacompliance on luotettu kumppani tietoturvatietoisuuskoulutuksessa.

Työntekijöiden sitouttamisen asiantuntijat

Helpotamme työntekijöiden sitouttamista ja kybertietoisuuden kulttuurin luomista.

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Automatisoi tietoturvatietoisuuskoulutus, tietojenkalastelukoulutukset ja -käytännöt helposti muutamassa minuutissa.

Johtajuus

Tapaa MetaCompliance-johtoryhmä

MetaBlogi

Pysy ajan tasalla tietoverkkotietoisuutta koskevista koulutusaiheista ja vähennä organisaatiosi riskejä.

Henkilökohtaistaminen: Henkilökohtaistaminen: Avain menestyksekkääseen tietoturvatietoisuuden koulutusohjelmaan: Avain menestyksekkääseen tietoturvatietoisuuden koulutusohjelmaan

Henkilökohtaistaminen Onnistunut tietoturvatietoisuuden koulutusohjelma

kirjoittajasta

Jaa tämä viesti

Check Pointin mukaan maailmanlaajuiset viikoittaiset verkkohyökkäykset ovat lisääntyneet 7 prosenttia vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, ja jokaiseen yritykseen kohdistuu keskimäärin 1248 hyökkäystä viikossa. Tämän seurauksena tietoturvatietoisuuskoulutuksesta on tullut olennainen osa kattavaa kyberturvallisuusstrategiaa. 

Koulutukseen ei kuitenkaan enää riitä yhden koon mukainen lähestymistapa. Työntekijöillä on erilaisia työtehtäviä, vastuualueita ja uhkille altistumista, mikä edellyttää räätälöityjä kyberturvallisuuskoulutusohjelmia. 

Tässä blogissa tarkastelemme, miten tärkeää on yksilöllistää tietoturvatietoisuuskoulutus, jotta voidaan käsitellä työntekijöiden kohtaamia ainutlaatuisia uhkia heidän työroolinsa, osastojensa, oppimispiirteidensä ja vastuualueidensa perusteella.

Työntekijäympäristön ymmärtäminen 

Jokaisessa organisaatiossa on monipuolista työvoimaa, ja työntekijöillä on erilaisia työtehtäviä ja vastuualueita. Kukin työntekijäryhmä altistuu erilaisille kyberturvallisuusriskeille. Esimerkiksi IT-ylläpitäjien kohtaamat haasteet eroavat myyntiedustajien tai henkilöstöhallinnon henkilöstön kohtaamista haasteista. Kun organisaatiot ymmärtävät eri työntekijäryhmien kohtaamat erityiset uhat, ne voivat suunnitella kohdennettuja koulutusohjelmia, joissa otetaan huomioon heidän yksilölliset haavoittuvuutensa.

Osastokohtainen koulutus 

Organisaation eri osastot käsittelevät erityyppisiä tietoja ja suorittavat erityistehtäviä. Kun tietoturvatietoisuuskoulutus räätälöidään kunkin osaston vaatimusten mukaan, työntekijät voivat kehittää tietoja ja taitoja, joita he tarvitsevat käsittelemiensä kriittisten varojen suojaamiseksi. Esimerkiksi talousosastot voivat tarvita koulutusta rahoitustapahtumiin liittyvien phishing-yritysten tunnistamisesta, kun taas markkinointiryhmät voivat keskittyä sosiaalisen median tilien suojaamiseen luvattomalta käytöltä.

Tehtäväkohtainen koulutus 

Kunkin osaston sisällä työntekijöillä on erilaisia työtehtäviä ja vastuualueita. Turvallisuustietoisuuskoulutuksen mukauttaminen näihin rooleihin lisää sen tehokkuutta. Esimerkiksi työntekijät, joilla on hallinnolliset oikeudet, saattavat tarvita syvällisempää koulutusta salasanojen turvallisuudesta ja pääsynvalvonnasta, kun taas etulinjan työntekijät saattavat tarvita opastusta turvallisista selaustottumuksista ja sosiaalisten manipulointiyritysten tunnistamisesta. Räätälöimällä koulutusta tiettyihin työtehtäviin organisaatiot antavat työntekijöille tiedot ja taidot, joita he tarvitsevat tehtäviensä turvalliseen hoitamiseen.

Ainutlaatuisiin uhkakuviin puuttuminen

Uhkamaisemat voivat vaihdella eri toimialoilla ja organisaatioissa. Räätälöidyssä tietoturvatietoisuuskoulutuksessa otetaan huomioon organisaation kohtaamat erityiset uhat sen toimialan, koon ja maantieteellisen sijainnin perusteella. Esimerkiksi terveydenhuollon organisaatiot voivat keskittyä potilastietojen suojaamiseen ja sääntelyvaatimusten noudattamiseen, kun taas sähköisen kaupankäynnin yritykset voivat asettaa etusijalle asiakkaiden maksutietojen suojaamisen ja verkkopetosten estämisen. Tarjoamalla kontekstikohtaista koulutusta työntekijät saavat syvemmän ymmärryksen riskeistä, joita he kohtaavat päivittäin, ja heillä on paremmat valmiudet havaita verkkouhkia.

Koulutuksen tarjonnan yksilöllistäminen 

Työntekijät oppivat ja säilyttävät tietoa eri tavoin. Jotkut saattavat pitää vuorovaikutteisista työpajoista, kun taas toiset voivat hyötyä verkkomoduuleista tai simuloiduista phishing-harjoituksista. Tarjoamalla erilaisia koulutusmuotoja organisaatiot voivat ottaa huomioon erilaiset oppimistottumukset ja sitouttaa työntekijät tehokkaammin. Henkilökohtaistaminen ulottuu myös koulutuksen ajoitukseen ja tiheyteen, jolloin varmistetaan, että työntekijät saavat tarvittavat tiedot ilman, että heidän työtaakkansa ylikuormittuu.

Paikallinen oppiminen

Räätälöimällä koulutussisältöä paikalliseen kontekstiin, mukaan lukien kieli, kulttuurinormit ja alueelliset kyberuhat, organisaatiot voivat parantaa koulutuksen merkitystä ja tehokkuutta. Työntekijät kiinnittävät todennäköisemmin huomiota, säilyttävät tiedot ja soveltavat parhaita turvallisuuskäytäntöjä, kun he voivat liittää ne omiin kokemuksiinsa ja työympäristöihinsä. Se auttaa myös ylittämään mahdolliset kieli- tai kulttuuriset esteet ja antaa työntekijöille mahdollisuuden osallistua aktiivisesti organisaation arkaluonteisten tietojen ja omaisuuden suojaamiseen.

Henkilökohtaiset oppimispreferenssit

Koulutuksen osalta työntekijöillä on erilaisia mieltymyksiä ja oppimistyylejä. Näiden erilaisten mieltymysten tunnistaminen ja huomioon ottaminen on ratkaisevan tärkeää tehokkaan turvallisuustietoisuuskoulutuksen kannalta. Tarjoamalla erilaisia eLearning-muotoja ja -alustoja organisaatiot voivat vastata työntekijöiden yksilöllisiin tarpeisiin. Tämä ei ainoastaan lisää sitoutumista ja motivaatiota, vaan myös parantaa tietojen säilyttämistä ja turvallisuuskäytäntöjen soveltamista. Joustavuuden ja vaihtoehtojen tarjoaminen verkko-opiskelussa antaa työntekijöille mahdollisuuden valita heille sopivat menetelmät, jolloin oppimiskokemus on kokonaisuutena yksilöllisempi ja tehokkaampi. 

Tietoturvakoulutuksen räätälöinti työntekijöiden erityisten uhkien, työroolien, osastojen ja vastuualueiden mukaan on elintärkeää, jotta organisaatioon voidaan rakentaa vankka tietoverkkoturvallisuuskulttuuri. Ottamalla huomioon eri työntekijäryhmien kohtaamat ainutlaatuiset haasteet organisaatiot voivat antaa työntekijöilleen mahdollisuuden lieventää uhkia tehokkaasti ja toimia aktiivisena puolustuslinjana verkkohyökkäyksiä vastaan. Henkilökohtaiseen tietoturvatietoisuuskoulutukseen investoiminen on investointi organisaation yleiseen tietoturvatilanteeseen, sillä se edistää valppautta ja vastuullisuutta kaikilla tasoilla.

Kolmannen osapuolen toimittajan tietoturvatietoisuuskoulutus

Muita artikkeleita aiheesta Cyber Security Awareness Training, jotka saattavat kiinnostaa sinua.