Takaisin
Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot yrityksille | MetaCompliance

Tuotteet

Tutustu yksilöllisiin tietoturvatietoisuuskoulutusratkaisuihimme, jotka on suunniteltu antamaan tiimillesi valtaa ja koulutusta nykyaikaisia verkkouhkia vastaan. Alustamme antaa henkilöstöllesi tiedot ja taidot, joita tarvitset organisaatiosi suojaamiseen, aina käytäntöjen hallinnasta phishing-simulaatioihin.

Cyber Security eLearning

Cyber Security eLearning tutustua palkittu eLearning kirjasto, räätälöity joka osastolle

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Aikatauluta vuotuinen tiedotuskampanja muutamalla klikkauksella

Phishing-simulaatio

Pysäytä phishing-hyökkäykset niiden jäljiltä palkitun phishing-ohjelmiston avulla

Politiikan hallinta

Keskitä käytännöt yhteen paikkaan ja hallitse käytänteiden elinkaarta vaivattomasti.

Tietosuojan hallinta

Valvo, seuraa ja hallitse vaatimustenmukaisuutta helposti

Tapahtumien hallinta

Ota sisäiset vaaratilanteet haltuun ja korjaa se, mikä on tärkeää.

Takaisin
Teollisuus

Toimialat

Tutustu ratkaisujemme monipuolisuuteen eri toimialoilla. Tutustu siihen, miten ratkaisumme vaikuttavat useilla eri aloilla dynaamisesta teknologiasektorista terveydenhuoltoon. 


Rahoituspalvelut

Ensimmäisen puolustuslinjan luominen rahoituspalveluorganisaatioille

Hallitukset

Turvallisuustietoisuusratkaisu hallituksille

Yritykset

Turvallisuustietoisuuden koulutusratkaisu suuryrityksille

Etätyöntekijät

Turvallisuustietoisuuden kulttuurin juurruttaminen - myös kotona

Koulutusala

Koulutuksen tietoturvatietoisuuskoulutus koulutusalalle

Terveydenhuollon työntekijät

Tutustu räätälöityyn tietoturvatietoisuuteen terveydenhuollon työntekijöille

Teknologiateollisuus

Tietoturvakoulutuksen muuttaminen teknologiateollisuudessa

NIS2-vaatimustenmukaisuus

Tukea Nis2-vaatimusten noudattamista kyberturvallisuuden tietoisuutta edistävillä aloitteilla

Takaisin
Resurssit

Resurssit

Maksuttomia tietoisuutta lisääviä aineistojamme voi käyttää organisaatiosi tietoisuuden parantamiseen tietoverkkoturvallisuuden osalta julisteista ja käytännöistä lopullisiin oppaisiin ja tapaustutkimuksiin.

Tietoturvatietoisuus Dummiesille

Välttämätön resurssi tietoverkkotietoisuuden kulttuurin luomiseksi.

Dummies-opas kyberturvallisuuteen Elearning

Perimmäinen opas tehokkaan kyberturvallisuuden sähköisen oppimisen toteuttamiseen

Perimmäinen opas phishingiin

Kouluta työntekijöitä siitä, miten phishing-hyökkäykset havaitaan ja estetään.

Ilmaiset tietoisuusjulisteet

Lataa nämä julisteet työntekijöiden valppauden lisäämiseksi.

Phishingin vastainen politiikka

Luo turvallisuustietoinen kulttuuri ja edistä tietoisuutta kyberturvallisuusuhkista.

Tapaustutkimukset

Kuuntele, miten autamme asiakkaitamme edistämään positiivista käyttäytymistä organisaatioissaan.

A-Z Kyberturvallisuuden terminologia

Sanasto tietoverkkoturvallisuuden termeistä, jotka on pakko tietää

Kyberturvallisuuden käyttäytymiskypsyysmalli

Auditoi tietoisuuskoulutuksesi ja vertaile organisaatiosi parhaita käytäntöjä vastaan

Ilmaista tavaraa

Lataa ilmaiset tietoisuutta lisäävät aineistomme organisaatiosi kyberturvallisuustietoisuuden parantamiseksi.

Takaisin
MetaCompliance | Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot työntekijöille

Tietoja

MetaCompliancella on yli 18 vuoden kokemus kyberturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden markkinoilta, ja se tarjoaa innovatiivisen ratkaisun henkilöstön tietoturvatietoisuuteen ja vaaratilanteiden hallinnan automatisointiin. MetaCompliance-alusta luotiin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin saada yksi kattava ratkaisu kyberturvallisuuteen, tietosuojaan ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvien henkilöriskien hallintaan.

Miksi valita meidät

Lue, miksi Metacompliance on luotettu kumppani tietoturvatietoisuuskoulutuksessa.

Työntekijöiden sitouttamisen asiantuntijat

Helpotamme työntekijöiden sitouttamista ja kybertietoisuuden kulttuurin luomista.

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Automatisoi tietoturvatietoisuuskoulutus, tietojenkalastelukoulutukset ja -käytännöt helposti muutamassa minuutissa.

Johtajuus

Tapaa MetaCompliance-johtoryhmä

MetaBlogi

Pysy ajan tasalla tietoverkkotietoisuutta koskevista koulutusaiheista ja vähennä organisaatiosi riskejä.

5 syytä ottaa käyttöön yrityskäytäntöjen hallintaohjelmisto yrityksesi käyttöön

5 syytä politiikan hallinnan otsikko

kirjoittajasta

Jaa tämä viesti

Nykyisessä taloudellisessa ilmapiirissä on elintärkeää, että organisaatioilla on käytössään yrityskäytäntöjen hallintajärjestelmä, joka auttaa tunnistamaan ja hallitsemaan riskejä ja suojaa samalla maineen vahingoittumiselta ja tuntuvilta sakkouhkilta.

Vaatimusten noudattaminen voi osoittautua mahdottomaksi tehtäväksi käyttämällä nykyisiä viestintämenetelmiä, kuten sähköpostia ja yrityksen intranetiä, mutta käytäntöjen hallintaohjelmiston avulla organisaatiot voivat virtaviivaistaa sisäisiä prosesseja ja osoittaa jatkuvaa vastuullisuutta sääntelyviranomaisille.

Toimintaperiaatteiden hallintajärjestelmä tarjoaa organisaatioille helppokäyttöisen, keskitetyn ratkaisun tärkeiden toimintaperiaatteita koskevien asiakirjojen luomiseen, tallentamiseen ja jakeluun. Tehokas toimintaperiaatteiden hallintajärjestelmä tarjoaa johdonmukaisen menetelmän toimintaperiaatteiden luomiseen, lisää yrityksen menettelyjen rakennetta ja helpottaa sääntöjen noudattamisen seurantaa.

On monia syitä, miksi organisaatiosi pitäisi ottaa käyttöön yrityskäytäntöjen hallintajärjestelmä: 

 

1. Politiikan automatisointi

5 syytä ottaa käyttöön yrityskäytäntöjen hallintaohjelmisto yrityksesi käyttöön

Käytäntöjen hallinta voidaan toteuttaa joko manuaalisesti tai automatisoimalla. Manuaalinen tapa voi olla työläs prosessi, joka johtaa usein epätarkkoihin raportteihin ja vääristyneisiin tuloksiin.

Automatisoimalla yrityskäytäntöjen hallinnan virtaviivaistat prosesseja ja säästät aikaa useissa keskeisissä tehtävissä. Politiikat voidaan valmistua ajoissa ja tavalla, jota voidaan valvoa ja mitata, mikä vähentää inhimillisten virheiden vaikutusta.

Käytäntöjen hallinnan automatisointi varmistaa, että sääntöjen noudattaminen on ajan tasalla ja että organisaatiosi on suojattu riskeiltä ja oikeudenkäynneiltä.

2. Tehokas hallintoraportointi

5 syytä ottaa käyttöön yrityskäytäntöjen hallintaohjelmisto yrityksesi käyttöön

Policy Management -ohjelmisto ratkaisee keskeisen ongelman, joka liittyy lainsäädännön vaatimusten noudattamisen osoittamiseen ja asianmukaisen huolellisuuden osoittamiseen tilintarkastajille ja sääntelyviranomaisille. Se tarjoaa läpinäkyvää reaaliaikaista tietoa, jonka avulla voidaan parantaa organisaatioiden prosesseja ja kohdentaa tehokkaasti niille alueille, jotka muodostavat suurimman tietoturvariskin.

3. Riskien hallinta

5 syytä ottaa käyttöön yrityskäytäntöjen hallintaohjelmisto yrityksesi käyttöön

Yrityskäytäntöjen hallintajärjestelmän käyttöönotto alkaa riskien tunnistamisella ja riskien lieventämiseen tähtäävien sopivien valvontatoimien hallinnalla. Yksi tähän prosessiin liittyvistä ongelmista voi olla politiikkojen ja menettelyjen tehokas viestintä työntekijöille.

Työntekijät ovat merkittävin uhka organisaation maineelle, joten on elintärkeää ottaa käyttöön järjestelmä, jolla taataan käyttäjien tietoisuus ja varmistetaan, että henkilöstölle esitetään kohdennettua sääntöjen noudattamista koskevaa sisältöä, joka on merkityksellistä ja liittyy juuri heidän tehtäviinsä.

Käytäntöjen hallintaohjelmisto varmistaa, että kaikkien kohderyhmän käyttäjien on hyväksyttävä käytäntö tai suoritettava testit tiettyyn päivämäärään ja kellonaikaan mennessä. Näin organisaatiot voivat määrittää asianmukaisesti, miten työntekijät ymmärtävät käytäntöä, ja osoittaa sen noudattamisen.

4. Kohdenna useita käyttäjiä

5 syytä ottaa käyttöön yrityskäytäntöjen hallintaohjelmisto yrityksesi käyttöön

Tehokkaalla käytäntöjen hallintajärjestelmällä on mahdollisuus kohdentaa tai vapauttaa tietyt käyttäjäryhmät. Käytännöt voivat vaihdella organisaatiossa, joten yksittäisiä osastoja varten saatetaan tarvita erityisiä käytäntöjä. Tällainen kohdentaminen varmistaa, että oikea käytäntö toimitetaan oikeille henkilöille oikeaan aikaan.

5. Käyttäjien osallistumisen ja tietoisuuden lisääminen

5 syytä ottaa käyttöön yrityskäytäntöjen hallintaohjelmisto yrityksesi käyttöön

On tärkeää, että organisaatiot saavuttavat ja osoittavat, että ne noudattavat keskeisiä käytäntöjä 100-prosenttisesti ja että käyttäjät ovat niistä tietoisia. Vaatimustenmukaisuuden hallinta on aina tehokkaampaa, kun käyttäjät ovat mukana, koska silloin he ymmärtävät paremmin toimintansa merkityksen tietojenkäsittelyn kannalta.

Tehokkaan toimintatapojen hallintajärjestelmän avulla organisaatiot voivat mitata ja osoittaa tietoisuuden jatkuvaa parantumista ja nostaa esiin alueita, jotka vaativat huomiota, ennen kuin ne aiheuttavat riskin turvallisuudelle ja vaatimustenmukaisuudelle.

MetaCompliance Enterprise Policy Management -ohjelmisto sisältää kaikki keskeiset elementit, joita tarvitaan organisaatiosi käytäntöjen hallinnan elinkaaren automatisointiin, toimittamiseen ja hallintaan. MetaEngage antaa tarkan selvityksen vaatimustenmukaisuuden tietoisuustasosta, ja yksityiskohtaisten hallintaraporttien avulla organisaatiot pystyvät paikantamaan alueet, jotka aiheuttavat suurimmat riskit tietoturvalle. Ota yhteyttä, niin saat lisätietoja siitä, miten voimme auttaa organisaatiotasi.

Muita artikkeleita aiheesta Cyber Security Awareness Training, jotka saattavat kiinnostaa sinua.