Takaisin
Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot yrityksille | MetaCompliance

Tuotteet

Tutustu yksilöllisiin tietoturvatietoisuuskoulutusratkaisuihimme, jotka on suunniteltu antamaan tiimillesi valtaa ja koulutusta nykyaikaisia verkkouhkia vastaan. Alustamme antaa henkilöstöllesi tiedot ja taidot, joita tarvitset organisaatiosi suojaamiseen, aina käytäntöjen hallinnasta phishing-simulaatioihin.

Kyberturvallisuuden eLearning

Cyber Security eLearning tutustua palkittu eLearning kirjasto, räätälöity joka osastolle

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Aikatauluta vuotuinen tiedotuskampanja muutamalla klikkauksella

Phishing-simulaatio

Pysäytä phishing-hyökkäykset niiden jäljiltä palkitun phishing-ohjelmiston avulla

Politiikan hallinta

Keskitä käytännöt yhteen paikkaan ja hallitse käytänteiden elinkaarta vaivattomasti.

Tietosuojan hallinta

Valvo, seuraa ja hallitse vaatimustenmukaisuutta helposti

Tapahtumien hallinta

Ota sisäiset vaaratilanteet haltuun ja korjaa se, mikä on tärkeää.

Takaisin
Teollisuus

Toimialat

Tutustu ratkaisujemme monipuolisuuteen eri toimialoilla. Tutustu siihen, miten ratkaisumme vaikuttavat useilla eri aloilla dynaamisesta teknologiasektorista terveydenhuoltoon. 


Rahoituspalvelut

Ensimmäisen puolustuslinjan luominen rahoituspalveluorganisaatioille

Hallitukset

Turvallisuustietoisuusratkaisu hallituksille

Yritykset

Turvallisuustietoisuuden koulutusratkaisu suuryrityksille

Etätyöntekijät

Turvallisuustietoisuuden kulttuurin juurruttaminen - myös kotona

Koulutusala

Koulutuksen tietoturvatietoisuuskoulutus koulutusalalle

Terveydenhuollon työntekijät

Tutustu räätälöityyn tietoturvatietoisuuteen terveydenhuollon työntekijöille

Teknologiateollisuus

Tietoturvakoulutuksen muuttaminen teknologiateollisuudessa

NIS2-vaatimustenmukaisuus

Tukea Nis2-vaatimusten noudattamista kyberturvallisuuden tietoisuutta edistävillä aloitteilla

Takaisin
Resurssit

Resurssit

Maksuttomia tietoisuutta lisääviä aineistojamme voi käyttää organisaatiosi tietoisuuden parantamiseen tietoverkkoturvallisuuden osalta julisteista ja käytännöistä lopullisiin oppaisiin ja tapaustutkimuksiin.

Tietoturvatietoisuus Dummiesille

Välttämätön resurssi tietoverkkotietoisuuden kulttuurin luomiseksi.

Dummies-opas kyberturvallisuuteen Elearning

Perimmäinen opas tehokkaan kyberturvallisuuden sähköisen oppimisen toteuttamiseen

Perimmäinen opas phishingiin

Kouluta työntekijöitä siitä, miten phishing-hyökkäykset havaitaan ja estetään.

Ilmaiset tietoisuusjulisteet

Lataa nämä julisteet työntekijöiden valppauden lisäämiseksi.

Phishingin vastainen politiikka

Luo turvallisuustietoinen kulttuuri ja edistä tietoisuutta kyberturvallisuusuhkista.

Tapaustutkimukset

Kuuntele, miten autamme asiakkaitamme edistämään positiivista käyttäytymistä organisaatioissaan.

A-Z Kyberturvallisuuden terminologia

Sanasto tietoverkkoturvallisuuden termeistä, jotka on pakko tietää

Kyberturvallisuuden käyttäytymisen kypsyysmalli

Auditoi tietoisuuskoulutuksesi ja vertaile organisaatiosi parhaita käytäntöjä vastaan

Ilmaista tavaraa

Lataa ilmaiset tietoisuutta lisäävät aineistomme organisaatiosi kyberturvallisuustietoisuuden parantamiseksi.

Takaisin
MetaCompliance | Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot työntekijöille

Tietoja

MetaCompliancella on yli 18 vuoden kokemus kyberturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden markkinoilta, ja se tarjoaa innovatiivisen ratkaisun henkilöstön tietoturvatietoisuuteen ja vaaratilanteiden hallinnan automatisointiin. MetaCompliance-alusta luotiin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin saada yksi kattava ratkaisu kyberturvallisuuteen, tietosuojaan ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvien henkilöriskien hallintaan.

Miksi valita meidät

Lue, miksi Metacompliance on luotettu kumppani tietoturvatietoisuuskoulutuksessa.

Työntekijöiden sitouttamisen asiantuntijat

Helpotamme työntekijöiden sitouttamista ja kybertietoisuuden kulttuurin luomista.

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Automatisoi tietoturvatietoisuuskoulutus, tietojenkalastelukoulutukset ja -käytännöt helposti muutamassa minuutissa.

MetaBlogi

Pysy ajan tasalla tietoverkkotietoisuutta koskevista koulutusaiheista ja vähennä organisaatiosi riskejä.

Tietosuojan päivä 2023- Mitä se tarkoittaa yrityksellesi?

Tietosuojan päivä

kirjoittajasta

Jaa tämä viesti

Tietosuojapäivän tarkoituksena on lisätä tietoisuutta tietojen suojaamisen ja tietosuojaprosessien parantamisen tärkeydestä.

Tietosuoja ei ole koskaan ollut tärkeämpää kuin nyt, kun suuri osa työvoimasta työskentelee edelleen kotoa käsin. Tietoverkkohyökkäykset ovat aiheuttaneet organisaatioille ennennäkemättömiä haasteita ja korostaneet tarvetta painottaa tietosuojaa entistä enemmän näinä haastavina aikoina.

Tietosuojapäivän ansiosta organisaatiot voivat pohtia nykyistä tietosuojalainsäädäntöä ja yksilöidä alueita, joita voitaisiin parantaa.

Mikä on tietosuojapäivä?

Tietosuojapäivä on kansainvälinen aloite, joka järjestetään joka vuosi 28. tammikuuta ja jonka tarkoituksena on edistää parhaita tietosuojakäytäntöjä ja lisätä tietoisuutta tietosuojan tärkeydestä.

Euroopan neuvosto perusti tapahtuman vuonna 2006, ja sillä muistetaan 28. tammikuuta 1981 allekirjoitettua yleissopimusta 108, joka on ensimmäinen yksityisyyttä ja tietosuojaa koskeva oikeudellisesti sitova kansainvälinen sopimus.

Tietosuojapäivä kannustaa yksityishenkilöitä "omistamaan yksityisyyden" ja oppimaan lisää siitä, miten he voivat pitää tietonsa turvassa verkossa ja sosiaalisessa mediassa, kun taas yrityksiä kannustetaan "kunnioittamaan yksityisyyttä" suojaamalla kuluttajatietoja ja suojaamalla ne luvattomalta käytöltä.

Tietosuojan merkitys

Kun kuluttajat antavat henkilötietonsa yrityksille, he uskovat nämä tiedot niille ja odottavat, että niiden suojaamiseksi toteutetaan asianmukaiset toimenpiteet. Valitettavasti näin ei aina ole, kuten viime vuosien monista tietomurroista on käynyt ilmi.

Henkilötietojen huolimattomalla väärinkäytöllä voi olla tuhoisia seurauksia organisaatioille, kuten taloudellisia sanktioita, maineelle aiheutuvaa vahinkoa ja kuluttajien luottamuksen menettämistä. PWC:n hiljattain tekemässä raportissa 87 prosenttia kuluttajista sanoi, että he siirtyisivät muualle, jos he ajattelisivat, että yritys ei käsittele heidän tietojaan vastuullisesti. On selvää, että panokset ovat suuret, joten organisaatioiden on varmistettava, että henkilötiedot on suojattu.

Tietosuojalainsäädännön vaikutus

Tietosuojan päivä - asetukset

Tietosuojaviranomaiset ovat asettaneet standardit ja vaatimukset, joita organisaatioiden on noudatettava ollakseen turvallisia ja vaatimustenmukaisia. Näistä tietosuojalaeista merkittävin on yleinen tietosuoja-asetus. GDPR on vaikuttanut massiivisesti maailmanlaajuiseen yksityisyyden suojaan sen jälkeen, kun se pantiin täytäntöön toukokuussa 2018. Lainsäädäntö otettiin käyttöön, jotta EU:n kansalaiset saisivat enemmän määräysvaltaa henkilötietoihinsa ja jotta organisaatiot olisivat vastuussa asiakastietojen keräämisestä, käsittelystä ja käsittelystä.

Sääntelyllä on ollut heijastusvaikutus, joka on saanut monet muut maat tarkastelemaan tarkemmin omia turvallisuus- ja tietosuojalakejaan. Yhdysvalloissa Kalifornian kuluttajansuojalaki (California Consumer Privacy Act, CCPA) tuli voimaan 1. tammikuuta 2020 ja sääntelee sitä, miten yritykset kaikkialla maailmassa käsittelevät Kalifornian asukkaiden henkilötietoja. Laki on saanut vahvasti vaikutteita GDPR:stä, ja sillä on sama keskeinen periaate, joka koskee yksityisyyden suojaamista.

Myös Brasilia on seurannut esimerkkiä, ja elokuussa 2020 maassa otettiin käyttöön Brasilian yleinen tietosuojalaki(LGPD). GDPR:n tavoin LGPD:ssä hahmotellaan, miten organisaatiot voivat laillisesti kerätä, käsitellä, käsitellä, suojata ja tuhota henkilötietoja.

Koska tietosuojaa korostetaan nyt entistä enemmän, voimme odottaa, että maailmanlaajuisia tietosuojalakeja tulee voimaan entistä enemmän, kun yksilöt vaativat parempaa valvontaa siitä, miten heidän tietojaan käytetään ja käsitellään.

Käytä tietosuojapäivää tietosuojakäytäntöjen parantamiseen

Tietosuojan päivä

Tietosuojapäivä voi olla yksipäiväinen tapahtuma, mutta hyviä tietosuojakäytäntöjä olisi sovellettava ympäri vuoden. Tämän päivän pitäisi olla oikea-aikainen muistutus siitä, että organisaatioilla on oltava vankat käytännöt ja suojatoimet tietojen suojaamiseksi ja suojaamiseksi. Organisaatiot voivat toteuttaa useita toimenpiteitä varmistaakseen, että ne ovat oikealla tiellä:

1. Suorita säännöllisiä tarkastuksia

Arvioidaksesi, ovatko nykyiset tiedonhallintakäytäntösi kunnossa, sinun on tehtävä säännöllisiä tarkastuksia, jotta voit arvioida, onko muutoksia tehtävä. Tarkastuksissa olisi tarkasteltava, mitä tietoja säilytetään, missä niitä säilytetään, mistä ne on hankittu, säilytysaika, käyttö, käyttöoikeudet ja tietojen jakaminen.

Tämä auttaa ohjaamaan, mitä asianmukaisia tietosuojaa koskevia toimenpiteitä on toteutettava, jotta asiakkaiden henkilökohtaisesti tunnistettavat tiedot pysyvät turvassa. Myös työntekijöitäsi olisi koulutettava tietosuojasta ja heille olisi tehtävä selväksi heidän tärkeä roolinsa henkilötietojen suojaamisessa.

2. Yksityisyyden suojaa koskevien puitteiden käyttöönotto

Jos organisaatiosi on noudatettava useita tietosuojasäännöksiä, sinun olisi harkittava yksityisyyden suojaa koskevan toimintakehyksen käyttöönottoa. Nämä puitteet tarjoavat virallisen rakenteen henkilötietojen turvallisuuden hallinnalle ja varmistavat, että asiaankuuluvia lakeja ja asetuksia noudatetaan.

Kaksi tärkeintä yksityisyyden suojaa koskevaa kehystä ovat ISO27001 ja NIST Privacy Framework. ISO27001:ssä esitetään parhaita käytäntöjä tietoturvan hallintaa varten. Sen tarkoituksena on suojella tietojen luottamuksellisuutta, eheyttä ja saatavuutta sekä tunnistaa riskialueet, jotka voivat vaarantaa organisaatiosi turvallisuuden. NIST on myös toinen arvostettu kehys, jota organisaatiot ympäri maailmaa käyttävät standardoidakseen prosesseja, vähentääkseen riskejä ja parantaakseen kyberturvallisuustoimintoja.

3. Ole avoin

Tietoturvaan liittyvä tietoisuus ja huoli eivät ole koskaan olleet suurempia. Kuluttajat ovat aivan liian tietoisia siitä, miten heidän henkilötietonsa voivat johtaa seurauksiin, kuten identiteettivarkauteen, ja miten niitä voidaan käyttää väärin vääriin käsiin. Organisaatioiden on toimittava ennakoivasti ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet näiden tietojen suojaamiseksi ja hyvän tiedonhallinnan varmistamiseksi.

Jos organisaatiosi voi osoittaa, miten vakavasti se suhtautuu yksityisyyden suojaan, se voi lisätä luottamusta ja avoimuutta ja luoda mahdollisuuden kilpailuetuun.

4. Kiinnitä huomiota kolmansien osapuolten palveluntarjoajiin

Viime vuosina on tullut tavaksi, että organisaatiot käyttävät useita eri kolmansien osapuolten palveluntarjoajia keskeisten liiketoimintojen tukemiseen. Näillä osapuolilla on kuitenkin usein pääsy yrityksen sisäisiin järjestelmiin ja tietoihin, mikä voi aiheuttaa valtavan turvallisuus- ja vaatimustenmukaisuusriskin.

Arkaluonteisten tietojen suojaamiseksi sinun on varmistettava, että ulkoiset palveluntarjoajat noudattavat asianmukaisia ohjeita ja päivitettyjä käytäntöjä. Yleisen tietosuoja-asetuksen ja monien muidenkin tietosuojalakien mukaan organisaatioilla on lakisääteinen velvollisuus antaa sääntelyviranomaisille vakuutus siitä, että niiden ulkopuoliset palveluntarjoajat noudattavat sääntöjä, koska niillä on käytössä hyvät kyberturvallisuuden ja yksityisyyden suojan valvontatoimet.

Muita artikkeleita aiheesta Cyber Security Awareness Training, jotka saattavat kiinnostaa sinua.