Takaisin
Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot yrityksille | MetaCompliance

Tuotteet

Tutustu yksilöllisiin tietoturvatietoisuuskoulutusratkaisuihimme, jotka on suunniteltu antamaan tiimillesi valtaa ja koulutusta nykyaikaisia verkkouhkia vastaan. Alustamme antaa henkilöstöllesi tiedot ja taidot, joita tarvitset organisaatiosi suojaamiseen, aina käytäntöjen hallinnasta phishing-simulaatioihin.

Cyber Security eLearning

Cyber Security eLearning tutustua palkittu eLearning kirjasto, räätälöity joka osastolle

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Aikatauluta vuotuinen tiedotuskampanja muutamalla klikkauksella

Phishing-simulaatio

Pysäytä phishing-hyökkäykset niiden jäljiltä palkitun phishing-ohjelmiston avulla

Politiikan hallinta

Keskitä käytännöt yhteen paikkaan ja hallitse käytänteiden elinkaarta vaivattomasti.

Tietosuojan hallinta

Valvo, seuraa ja hallitse vaatimustenmukaisuutta helposti

Tapahtumien hallinta

Ota sisäiset vaaratilanteet haltuun ja korjaa se, mikä on tärkeää.

Takaisin
Teollisuus

Toimialat

Tutustu ratkaisujemme monipuolisuuteen eri toimialoilla. Tutustu siihen, miten ratkaisumme vaikuttavat useilla eri aloilla dynaamisesta teknologiasektorista terveydenhuoltoon. 


Rahoituspalvelut

Ensimmäisen puolustuslinjan luominen rahoituspalveluorganisaatioille

Hallitukset

Turvallisuustietoisuusratkaisu hallituksille

Yritykset

Turvallisuustietoisuuden koulutusratkaisu suuryrityksille

Etätyöntekijät

Turvallisuustietoisuuden kulttuurin juurruttaminen - myös kotona

Koulutusala

Koulutuksen tietoturvatietoisuuskoulutus koulutusalalle

Terveydenhuollon työntekijät

Tutustu räätälöityyn tietoturvatietoisuuteen terveydenhuollon työntekijöille

Teknologiateollisuus

Tietoturvakoulutuksen muuttaminen teknologiateollisuudessa

NIS2-vaatimustenmukaisuus

Tukea Nis2-vaatimusten noudattamista kyberturvallisuuden tietoisuutta edistävillä aloitteilla

Takaisin
Resurssit

Resurssit

Maksuttomia tietoisuutta lisääviä aineistojamme voi käyttää organisaatiosi tietoisuuden parantamiseen tietoverkkoturvallisuuden osalta julisteista ja käytännöistä lopullisiin oppaisiin ja tapaustutkimuksiin.

Tietoturvatietoisuus Dummiesille

Välttämätön resurssi tietoverkkotietoisuuden kulttuurin luomiseksi.

Dummies-opas kyberturvallisuuteen Elearning

Perimmäinen opas tehokkaan kyberturvallisuuden sähköisen oppimisen toteuttamiseen

Perimmäinen opas phishingiin

Kouluta työntekijöitä siitä, miten phishing-hyökkäykset havaitaan ja estetään.

Ilmaiset tietoisuusjulisteet

Lataa nämä julisteet työntekijöiden valppauden lisäämiseksi.

Phishingin vastainen politiikka

Luo turvallisuustietoinen kulttuuri ja edistä tietoisuutta kyberturvallisuusuhkista.

Tapaustutkimukset

Kuuntele, miten autamme asiakkaitamme edistämään positiivista käyttäytymistä organisaatioissaan.

A-Z Kyberturvallisuuden terminologia

Sanasto tietoverkkoturvallisuuden termeistä, jotka on pakko tietää

Kyberturvallisuuden käyttäytymiskypsyysmalli

Auditoi tietoisuuskoulutuksesi ja vertaile organisaatiosi parhaita käytäntöjä vastaan

Ilmaista tavaraa

Lataa ilmaiset tietoisuutta lisäävät aineistomme organisaatiosi kyberturvallisuustietoisuuden parantamiseksi.

Takaisin
MetaCompliance | Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot työntekijöille

Tietoja

MetaCompliancella on yli 18 vuoden kokemus kyberturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden markkinoilta, ja se tarjoaa innovatiivisen ratkaisun henkilöstön tietoturvatietoisuuteen ja vaaratilanteiden hallinnan automatisointiin. MetaCompliance-alusta luotiin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin saada yksi kattava ratkaisu kyberturvallisuuteen, tietosuojaan ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvien henkilöriskien hallintaan.

Miksi valita meidät

Lue, miksi Metacompliance on luotettu kumppani tietoturvatietoisuuskoulutuksessa.

Työntekijöiden sitouttamisen asiantuntijat

Helpotamme työntekijöiden sitouttamista ja kybertietoisuuden kulttuurin luomista.

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Automatisoi tietoturvatietoisuuskoulutus, tietojenkalastelukoulutukset ja -käytännöt helposti muutamassa minuutissa.

Johtajuus

Tapaa MetaCompliance-johtoryhmä

MetaBlogi

Pysy ajan tasalla tietoverkkotietoisuutta koskevista koulutusaiheista ja vähennä organisaatiosi riskejä.

One-Size-Fits-All: Henkilökohtainen tietoturvatietoisuuskoulutus on enemmän kuin yksi koko sopii kaikille.

Henkilökohtainen turvallisuustietoisuus

kirjoittajasta

Jaa tämä viesti

Vuonna 2023 tietoturvaloukkauksen keskimääräiset kustannukset ovat maailmanlaajuisesti hälyttävät 4,45 miljoonaa dollaria, ja 82 prosenttia näistä tapauksista johtuu inhimillisistä virheistä.

Yleinen, kaikille sopiva lähestymistapa tietoturvatietoisuuskoulutukseen ei enää riitä uhkien lieventämiseen. Ratkaisu on yksilöllistämisen strateginen käyttöönotto - räätälöity lähestymistapa kyberturvallisuuskoulutukseen, jossa otetaan huomioon kunkin organisaation ainutlaatuiset haasteet ja tarpeet.

Tässä blogikirjoituksessa tarkastellaan yksilöllistä tietoturvatietoisuutta ja selvitetään, miten räätälöinti tuotemerkillä varustetun sisällön, räätälöityjen viestien, roolikohtaisten moduulien, lokalisoidun koulutuksen ja käyttäjien mieltymysten mukauttamisen avulla voi merkittävästi tehostaa tietoverkkoturvallisuuden parantamista.

Henkilökohtaisen turvallisuustietoisuuden anatomia

Brändätty sisältö

Brändäyksessä ei ole kyse vain logoista ja estetiikasta, vaan myös tuttuuden ja omistajuuden tunteen edistämisestä. Organisaation brändin sisällyttäminen tietoturvatietoisuuskoulutusmateriaaleihin luo visuaalisen yhteyden, jolloin työntekijät tuntevat olevansa enemmän yhteydessä sisältöön. Tämä identiteetin tunne varmistaa, että kyberturvallisuuskäytännöt ovat linjassa yrityksen arvojen ja tehtävän kanssa, mikä lisää koulutuksen merkityksellisyyttä ja sitoutumista.

Räätälöidyt viestit

Räätälöinti on muutakin kuin brändäystä, ja siihen kuuluu viestien räätälöinti organisaation erityisvaatimusten mukaisesti. Tähän voi sisältyä henkilökohtainen esittely ja täysin räätälöityjä käsikirjoituksia, jotka vastaavat ainutlaatuisiin haasteisiin. Näin organisaatiot voivat korostaa kyberturvallisuuskäytäntöjen välitöntä merkitystä yksittäisille rooleille ja laajemmalle organisaatiolle.

Tehtäväkohtainen koulutus

Organisaation kaikki roolit eivät kohtaa samoja kyberturvallisuusriskejä. Henkilökohtaistamisen avulla voidaan kehittää tehtäväkohtaisia koulutusmoduuleja, joissa käsitellään kunkin osaston erityisiä haasteita ja uhkia. Tällä kohdennetulla lähestymistavalla varmistetaan, että työntekijät saavat koulutusta, jota sovelletaan suoraan heidän päivittäisiin tehtäviinsä, ja edistetään syvempää ymmärrystä kyberturvallisuudesta heidän omassa kontekstissaan.

Paikallistettu sisältö

Maailmanlaajuiset organisaatiot, joissa on eri paikkakunnilla toimivia tiimejä, kohtaavat usein ainutlaatuisia kyberturvallisuushaasteita. Lokalisoidun sisällön muodossa tapahtuva personointi edellyttää koulutusmateriaalien kääntämistä eri kielille ja sisällön räätälöintiä aluekohtaisten uhkien huomioon ottamiseksi. Näin varmistetaan, että työntekijät ympäri maailmaa voivat ymmärtää ja soveltaa parhaita kyberturvallisuuskäytäntöjä paikallisessa kontekstissaan, mikä edistää osallistavampaa ja tehokkaampaa koulutusohjelmaa.

Käyttäjän asetukset

Yksilöllisten oppimistottumusten tunnistaminen ja huomioon ottaminen on olennainen osa henkilökohtaistamista. Erilaiset työntekijät saattavat reagoida eri tavoin eri koulutusmenetelmiin - jotkut saattavat pitää enemmän elävästä koulutuksesta, kun taas toiset saattavat pitää animaatiosisältöä tehokkaampana. Henkilökohtaistamisen avulla organisaatiot voivat mukauttaa koulutusmenetelmänsä erilaisiin oppimistyyleihin ja varmistaa, että henkilöstö sitoutuu ja ymmärtää mahdollisimman hyvin.

Henkilökohtaistamisen edut

Parannettu merkityksellisyys

Yksi henkilökohtaisen tietoturvatietoisuuskoulutuksen tärkeimmistä eduista on sisällön merkityksellisyys. Työntekijät sitoutuvat materiaaliin todennäköisemmin, kun he näkevät suoran yhteyden koulutuksen ja päivittäisten tehtäviensä välillä. Tämä merkityksellisyyden lisääminen edistää vastuuntuntoa kyberturvallisuutta kohtaan.

Parannettu säilyttäminen

Koulutussisällön räätälöinti organisaation kontekstiin ja yksittäisten henkilöiden rooleihin parantaa merkittävästi tiedon säilyttämistä. Työntekijät muistavat ja soveltavat kyberturvallisuuden parhaita käytäntöjä todennäköisemmin, kun sisältö vastaa heidän vastuualueitaan ja käsittelee organisaation kohtaamia erityisiä haasteita. Tällä kohdennetulla lähestymistavalla varmistetaan, että koulutuksessa saatu tieto ei ainoastaan jää mieleen vaan sitä myös sovelletaan aktiivisesti päivittäisissä tehtävissä.

Erityisriskien korjaaminen

Henkilökohtaistaminen antaa organisaatioille mahdollisuuden puuttua ennakoivasti erityisiin uhkiin ja haavoittuvuuksiin, joita ne kohtaavat. Räätälöimällä koulutusmoduuleja, jotka kohdistuvat suoraan näihin riskeihin, organisaatiot voivat toteuttaa strategisia riskinhallintatoimenpiteitä.

Päätelmä

Kun organisaatiot liikkuvat kyberuhkien monimutkaisessa maisemassa, koulutuksen sisällön mukauttaminen vastaamaan niiden ainutlaatuisia haasteita on välttämätöntä. Bränditetyn sisällön, räätälöityjen viestien, tehtäväkohtaisten moduulien, lokalisoidun koulutuksen ja käyttäjien mieltymysten mukaan mukauttamisen avulla organisaatiot voivat luoda kyberturvallisuuskoulutusohjelman, joka ei ainoastaan täytä vaatimustenmukaisuusvaatimuksia vaan myös vastaa työntekijöiden henkilökohtaiseen tarpeeseen.

Osastot

Muita artikkeleita aiheesta Cyber Security Awareness Training, jotka saattavat kiinnostaa sinua.