Takaisin
Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot yrityksille | MetaCompliance

Tuotteet

Tutustu yksilöllisiin tietoturvatietoisuuskoulutusratkaisuihimme, jotka on suunniteltu antamaan tiimillesi valtaa ja koulutusta nykyaikaisia verkkouhkia vastaan. Alustamme antaa henkilöstöllesi tiedot ja taidot, joita tarvitset organisaatiosi suojaamiseen, aina käytäntöjen hallinnasta phishing-simulaatioihin.

Cyber Security eLearning

Cyber Security eLearning tutustua palkittu eLearning kirjasto, räätälöity joka osastolle

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Aikatauluta vuotuinen tiedotuskampanja muutamalla klikkauksella

Phishing-simulaatio

Pysäytä phishing-hyökkäykset niiden jäljiltä palkitun phishing-ohjelmiston avulla

Politiikan hallinta

Keskitä käytännöt yhteen paikkaan ja hallitse käytänteiden elinkaarta vaivattomasti.

Tietosuojan hallinta

Valvo, seuraa ja hallitse vaatimustenmukaisuutta helposti

Tapahtumien hallinta

Ota sisäiset vaaratilanteet haltuun ja korjaa se, mikä on tärkeää.

Takaisin
Teollisuus

Toimialat

Tutustu ratkaisujemme monipuolisuuteen eri toimialoilla. Tutustu siihen, miten ratkaisumme vaikuttavat useilla eri aloilla dynaamisesta teknologiasektorista terveydenhuoltoon. 


Rahoituspalvelut

Ensimmäisen puolustuslinjan luominen rahoituspalveluorganisaatioille

Hallitukset

Turvallisuustietoisuusratkaisu hallituksille

Yritykset

Turvallisuustietoisuuden koulutusratkaisu suuryrityksille

Etätyöntekijät

Turvallisuustietoisuuden kulttuurin juurruttaminen - myös kotona

Koulutusala

Koulutuksen tietoturvatietoisuuskoulutus koulutusalalle

Terveydenhuollon työntekijät

Tutustu räätälöityyn tietoturvatietoisuuteen terveydenhuollon työntekijöille

Teknologiateollisuus

Tietoturvakoulutuksen muuttaminen teknologiateollisuudessa

NIS2-vaatimustenmukaisuus

Tukea Nis2-vaatimusten noudattamista kyberturvallisuuden tietoisuutta edistävillä aloitteilla

Takaisin
Resurssit

Resurssit

Maksuttomia tietoisuutta lisääviä aineistojamme voi käyttää organisaatiosi tietoisuuden parantamiseen tietoverkkoturvallisuuden osalta julisteista ja käytännöistä lopullisiin oppaisiin ja tapaustutkimuksiin.

Tietoturvatietoisuus Dummiesille

Välttämätön resurssi tietoverkkotietoisuuden kulttuurin luomiseksi.

Dummies-opas kyberturvallisuuteen Elearning

Perimmäinen opas tehokkaan kyberturvallisuuden sähköisen oppimisen toteuttamiseen

Perimmäinen opas phishingiin

Kouluta työntekijöitä siitä, miten phishing-hyökkäykset havaitaan ja estetään.

Ilmaiset tietoisuusjulisteet

Lataa nämä julisteet työntekijöiden valppauden lisäämiseksi.

Phishingin vastainen politiikka

Luo turvallisuustietoinen kulttuuri ja edistä tietoisuutta kyberturvallisuusuhkista.

Tapaustutkimukset

Kuuntele, miten autamme asiakkaitamme edistämään positiivista käyttäytymistä organisaatioissaan.

A-Z Kyberturvallisuuden terminologia

Sanasto tietoverkkoturvallisuuden termeistä, jotka on pakko tietää

Kyberturvallisuuden käyttäytymiskypsyysmalli

Auditoi tietoisuuskoulutuksesi ja vertaile organisaatiosi parhaita käytäntöjä vastaan

Ilmaista tavaraa

Lataa ilmaiset tietoisuutta lisäävät aineistomme organisaatiosi kyberturvallisuustietoisuuden parantamiseksi.

Takaisin
MetaCompliance | Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot työntekijöille

Tietoja

MetaCompliancella on yli 18 vuoden kokemus kyberturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden markkinoilta, ja se tarjoaa innovatiivisen ratkaisun henkilöstön tietoturvatietoisuuteen ja vaaratilanteiden hallinnan automatisointiin. MetaCompliance-alusta luotiin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin saada yksi kattava ratkaisu kyberturvallisuuteen, tietosuojaan ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvien henkilöriskien hallintaan.

Miksi valita meidät

Lue, miksi Metacompliance on luotettu kumppani tietoturvatietoisuuskoulutuksessa.

Työntekijöiden sitouttamisen asiantuntijat

Helpotamme työntekijöiden sitouttamista ja kybertietoisuuden kulttuurin luomista.

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Automatisoi tietoturvatietoisuuskoulutus, tietojenkalastelukoulutukset ja -käytännöt helposti muutamassa minuutissa.

Johtajuus

Tapaa MetaCompliance-johtoryhmä

MetaBlogi

Pysy ajan tasalla tietoverkkotietoisuutta koskevista koulutusaiheista ja vähennä organisaatiosi riskejä.

Miten kehittää vuoden 2024 tietoturvatietoisuusohjelma?

Turvallisuustietoisuusohjelma

kirjoittajasta

Jaa tämä viesti

Lähestyessämme vuotta 2024 organisaatiot ympäri maailmaa tunnustavat yhä useammin vankkojen tietoturvatietoisuusohjelmien merkityksen. IBM:n Cost of Data Breach Report 2023 -raportin mukaan 51 prosenttia organisaatioista aikoo lisätä tietoturvainvestointeja.

Organisaation tietoverkkoturvatietoisuusohjelman vahvuudesta on tullut tärkeämpää kuin koskaan aiemmin. Samassa IBM:n raportissa todettiin, että tietomurron keskimääräiset kokonaiskustannukset ovat maailmanlaajuisesti 4,35 miljoonaa dollaria.

Vankka tietoturvatietoisuusohjelma voi olla paras puolustuslinja verkkohyökkäyksiä vastaan. Tässä blogissa keskustelemme tärkeimmistä elementeistä, joita tarvitaan menestyksekkään kyberturvallisuustietoisuusohjelman käyttöönotossa vuonna 2024 ja jotka antavat henkilöstölle mahdollisuuden vähentää riskejä.

Tehokkaan tietoturvatietoisuusohjelman osatekijät

Uhkamaiseman ymmärtäminen

Ensimmäinen askel menestyksekkään tietoturvatietoisuusohjelman laatimisessa on nykyisen uhkakuvan ymmärtäminen. Tutustu uusimpiin kyberturvallisuuden trendeihin, nouseviin riskeihin ja toimialakohtaisiin haasteisiin, jotka voivat vaikuttaa organisaatioonne vuonna 2024.

Johtajuuden osallistuminen

Johtajat määrittävät organisaatiokulttuurin sävyn. Kannusta johtoa osallistumaan turvallisuustietoisuusaloitteisiin. Kun johtajat asettavat koulutusohjelmat etusijalle ja osallistuvat aktiivisesti niihin, se on vahva viesti kyberturvallisuuden tärkeydestä koko organisaatiossa.

Johdon hyväksynnän varmistaminen on ratkaisevan tärkeää tietoverkkoturvallisuuden tiedostamista koskevan koulutusohjelman onnistumisen kannalta. Siksi on ratkaisevan tärkeää esittää asiasi tavalla, joka saa ylimmän johdon kiinnostumaan, ja välttää liian teknistä kieltä.

Selitä mahdolliset vaikutukset, jos esimerkiksi loppukäyttäjä, jolla on korkeammat käyttöoikeudet, joutuu lunnasohjelmahyökkäyksen uhriksi. Kerro sitten, miten strateginen ja harkitusti toteutettu tietoverkkoturvatietoisuuden koulutusohjelma voi lieventää tällaisia riskejä.

Houkuttele yleisösi

Tietoturvatietoisuusohjelman räätälöinti kohderyhmälle on olennaisen tärkeää. Ota huomioon organisaatiosi erilaiset roolit ja vastuualueet ja luo kohdennettuja koulutusmoduuleja, jotka vastaavat kunkin ryhmän tarpeita. Henkilökohtainen koulutus varmistaa, että koulutus on merkityksellistä ja sitouttavaa, olipa kyse johtajista, IT-henkilöstöstä tai muusta kuin teknisestä henkilöstöstä.

Mieti esimerkiksi markkinointitiimiäsi. He saattavat tarvita koulutusta, jossa keskitytään sosiaalisen median turvalliseen käyttöön, kolmansien osapuolten sisällön lataamiseen liittyvien riskien ymmärtämiseen tai asiakastietojen suojaamisen tärkeyteen GDPR-säännösten mukaisesti.

Toisaalta talousosastosi käsittelee erittäin arkaluonteisia taloudellisia tietoja ja tapahtumia. Heidän koulutuksessaan olisi korostettava phishing-hyökkäysten tunnistamista ja välttämistä, taloustietojen turvallista käsittelyä ja petollisen toiminnan mahdollisia riskejä.

Käytä erilaisia formaatteja

Koska eri ihmiset oppivat eri tavoin, tietoturvatietoisuuden koulutus vaatii monipuolista lähestymistapaa. Mitä useampia mekanismeja organisaatio käyttää viestinsä jakamiseen, sitä todennäköisemmin se tavoittaa kohdeyleisön eri jäsenet.

Harkitse seuraavia koulutusmuotoja ja -kanavia:

  • Live action -koulutus
  • Interaktiivinen koulutus ja pelilliset koulutusmoduulit
  • Simuloidut phishing-testit
  • Omistetut kanavat yhteistyöalustoilla, kuten Microsoft Teamsissa.
  • Koulutukselliset lounas- ja oppimistilaisuudet.
  • Tiedotusjulisteet toimiston vilkkaasti liikennöidyillä alueilla, kuten keittiöissä ja taukotiloissa.
  • Helppolukuiset ja helposti saatavilla olevat organisaation kyberturvallisuuskäytännöt.

Mittaa ohjelmasi onnistumista

Koulutusohjelman tehokkuus ei ole vain sen toteuttamisessa vaan myös sen jatkuvassa arvioinnissa ja parantamisessa. Jotta tietoturvatietoisuusohjelmasi ei olisi vain staattinen ponnistus vaan kehittyvä ja vaikuttava strategia, on ehdottoman tärkeää luoda vankka järjestelmä sen onnistumisen mittaamiseksi.

Määritä keskeiset suorituskykyindikaattorit (KPI), jotka ovat linjassa turvallisuustavoitteidesi kanssa. Näitä voivat olla esimerkiksi koulutuksen suorittaneiden työntekijöiden määrä, phishing-klikkausprosentin väheneminen tai epäilyttävän toiminnan raportoinnin lisääntyminen.

Reagointisuunnitelman laatiminen

Mikään tietoturvatietoisuusohjelma ei ole täydellinen ilman vankkaa häiriötilanteiden torjuntasuunnitelmaa. Tapahtumiin reagoimista koskeva suunnitelma on strateginen selkäranka, joka varmistaa nopean, koordinoidun ja tehokkaan reagoinnin kaikkiin tietoturvaloukkauksiin. Se toimii ohjenuorana, jonka avulla tiimisi voi tunnistaa, rajoittaa, poistaa, toipua ja ottaa opiksi tietoturvaloukkauksista ja minimoida mahdolliset vahingot ja häiriöt.

Cyber Security Awareness for Dummies

Muita artikkeleita aiheesta Cyber Security Awareness Training, jotka saattavat kiinnostaa sinua.