Takaisin
Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot yrityksille | MetaCompliance

Tuotteet

Tutustu yksilöllisiin tietoturvatietoisuuskoulutusratkaisuihimme, jotka on suunniteltu antamaan tiimillesi valtaa ja koulutusta nykyaikaisia verkkouhkia vastaan. Alustamme antaa henkilöstöllesi tiedot ja taidot, joita tarvitset organisaatiosi suojaamiseen, aina käytäntöjen hallinnasta phishing-simulaatioihin.

Cyber Security eLearning

Cyber Security eLearning tutustua palkittu eLearning kirjasto, räätälöity joka osastolle

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Aikatauluta vuotuinen tiedotuskampanja muutamalla klikkauksella

Phishing-simulaatio

Pysäytä phishing-hyökkäykset niiden jäljiltä palkitun phishing-ohjelmiston avulla

Politiikan hallinta

Keskitä käytännöt yhteen paikkaan ja hallitse käytänteiden elinkaarta vaivattomasti.

Tietosuojan hallinta

Valvo, seuraa ja hallitse vaatimustenmukaisuutta helposti

Tapahtumien hallinta

Ota sisäiset vaaratilanteet haltuun ja korjaa se, mikä on tärkeää.

Takaisin
Teollisuus

Toimialat

Tutustu ratkaisujemme monipuolisuuteen eri toimialoilla. Tutustu siihen, miten ratkaisumme vaikuttavat useilla eri aloilla dynaamisesta teknologiasektorista terveydenhuoltoon. 


Rahoituspalvelut

Ensimmäisen puolustuslinjan luominen rahoituspalveluorganisaatioille

Hallitukset

Turvallisuustietoisuusratkaisu hallituksille

Yritykset

Turvallisuustietoisuuden koulutusratkaisu suuryrityksille

Etätyöntekijät

Turvallisuustietoisuuden kulttuurin juurruttaminen - myös kotona

Koulutusala

Koulutuksen tietoturvatietoisuuskoulutus koulutusalalle

Terveydenhuollon työntekijät

Tutustu räätälöityyn tietoturvatietoisuuteen terveydenhuollon työntekijöille

Teknologiateollisuus

Tietoturvakoulutuksen muuttaminen teknologiateollisuudessa

NIS2-vaatimustenmukaisuus

Tukea Nis2-vaatimusten noudattamista kyberturvallisuuden tietoisuutta edistävillä aloitteilla

Takaisin
Resurssit

Resurssit

Maksuttomia tietoisuutta lisääviä aineistojamme voi käyttää organisaatiosi tietoisuuden parantamiseen tietoverkkoturvallisuuden osalta julisteista ja käytännöistä lopullisiin oppaisiin ja tapaustutkimuksiin.

Tietoturvatietoisuus Dummiesille

Välttämätön resurssi tietoverkkotietoisuuden kulttuurin luomiseksi.

Dummies-opas kyberturvallisuuteen Elearning

Perimmäinen opas tehokkaan kyberturvallisuuden sähköisen oppimisen toteuttamiseen

Perimmäinen opas phishingiin

Kouluta työntekijöitä siitä, miten phishing-hyökkäykset havaitaan ja estetään.

Ilmaiset tietoisuusjulisteet

Lataa nämä julisteet työntekijöiden valppauden lisäämiseksi.

Phishingin vastainen politiikka

Luo turvallisuustietoinen kulttuuri ja edistä tietoisuutta kyberturvallisuusuhkista.

Tapaustutkimukset

Kuuntele, miten autamme asiakkaitamme edistämään positiivista käyttäytymistä organisaatioissaan.

A-Z Kyberturvallisuuden terminologia

Sanasto tietoverkkoturvallisuuden termeistä, jotka on pakko tietää

Kyberturvallisuuden käyttäytymiskypsyysmalli

Auditoi tietoisuuskoulutuksesi ja vertaile organisaatiosi parhaita käytäntöjä vastaan

Ilmaista tavaraa

Lataa ilmaiset tietoisuutta lisäävät aineistomme organisaatiosi kyberturvallisuustietoisuuden parantamiseksi.

Takaisin
MetaCompliance | Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot työntekijöille

Tietoja

MetaCompliancella on yli 18 vuoden kokemus kyberturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden markkinoilta, ja se tarjoaa innovatiivisen ratkaisun henkilöstön tietoturvatietoisuuteen ja vaaratilanteiden hallinnan automatisointiin. MetaCompliance-alusta luotiin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin saada yksi kattava ratkaisu kyberturvallisuuteen, tietosuojaan ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvien henkilöriskien hallintaan.

Miksi valita meidät

Lue, miksi Metacompliance on luotettu kumppani tietoturvatietoisuuskoulutuksessa.

Työntekijöiden sitouttamisen asiantuntijat

Helpotamme työntekijöiden sitouttamista ja kybertietoisuuden kulttuurin luomista.

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Automatisoi tietoturvatietoisuuskoulutus, tietojenkalastelukoulutukset ja -käytännöt helposti muutamassa minuutissa.

Johtajuus

Tapaa MetaCompliance-johtoryhmä

MetaBlogi

Pysy ajan tasalla tietoverkkotietoisuutta koskevista koulutusaiheista ja vähennä organisaatiosi riskejä.

Turvallisuustietoisuuskoulutuksen mittaamisen keskeiset mittarit

Turvallisuustietoisuuskoulutuksen mittaaminen

kirjoittajasta

Jaa tämä viesti

Viime vuosina tietoturvatietoisuuskoulutus on saanut merkittävää huomiota organisaatioiden johtokunnissa kaikkialla maailmassa. Tämä painopisteen siirtyminen heijastaa sitä, että johtajat ja päättäjät ovat yhä paremmin ymmärtäneet, miten tärkeää tietoturvatietoisuuskoulutus on organisaatioiden suojaamisessa jatkuvasti kehittyviltä verkkouhilta.

Organisaatiot tunnustavat yhä useammin, että investoiminen vankkaan tietoturvateknologiaan ei yksin riitä suojaamaan arvokasta omaisuutta ja estämään tietomurtoja. Itse asiassa jo vaatimattomalla investoinnilla tietoturvatietoisuuskoulutukseen on 72 prosentin mahdollisuus vähentää merkittävästi verkkohyökkäyksen vaikutuksia liiketoimintaan. Tämän vuoksi johtokuntien keskusteluissa käsitellään nyt strategioita, joilla pyritään luomaan tietoturvatietoinen kulttuuri kattavien ja tehokkaiden tietoturvatietoisuusohjelmien avulla.

Tällaisten koulutusaloitteiden tehokkuuden varmistamiseksi on kuitenkin olennaisen tärkeää mitata ja määrittää niiden vaikutukset. Tässä artikkelissa perehdymme mittaamisen rooliin tietoturvatietoisuuskoulutuksessa ja keskustelemme sen merkityksestä jatkuvan parantamisen edistämisessä.

Turvallisuustietoisuuskoulutuksen mittaamisen tarve

Mittaaminen on kriittinen osa mitä tahansa turvallisuustietoisuusohjelmaa. Se antaa tietoa koulutusaloitteiden tehokkuudesta, tunnistaa parannusalueita ja auttaa organisaatioita tekemään tietoon perustuvia päätöksiä tietoturvatilanteen parantamiseksi. Määrittämällä koulutustoimien vaikutuksen organisaatiot voivat ymmärtää sijoitetun pääoman tuoton (ROI) ja perustella resurssien kohdentamisen tietoturvatietoisuusaloitteisiin.

Tärkeimmät huomioon otettavat mittarit

Jotta tietoturvatietoisuuskoulutuksen vaikutusta voitaisiin mitata tehokkaasti, organisaatioiden olisi otettava huomioon erilaisia mittareita. Seuraavassa on joitakin tunnuslukuja, jotka voivat antaa arvokasta tietoa:

  1. Phishing-simulaation tulokset: Phishing-hyökkäykset ovat yksi yleisimmistä uhkista, joita organisaatiot kohtaavat. Simuloitujen phishing-sähköpostiviestien onnistumisprosentin mittaaminen voi auttaa arvioimaan koulutuksen tehokkuutta tällaisten hyökkäysten tunnistamisessa ja välttämisessä. Mittarit, kuten klikkausprosentit, raportointimäärät ja käyttäjien yleinen tietoisuustaso, voivat antaa arvokasta palautetta phishing-testeistä.
  2. Vaaratilanteen vasteaika: Nopea ja tehokas reagointi on ratkaisevan tärkeää tietoturvaloukkausten vaikutusten lieventämiseksi. Mittaamalla reagointiaikaa ennen ja jälkeen tietoturvatietoisuuskoulutuksen voidaan havaita parannuksia vaaratilanteiden havaitsemisessa, raportoinnissa ja ratkaisemisessa, mikä osoittaa koulutusohjelman tehokkuuden.
  3. Osaamisen arvioinnin pisteet: Säännölliset tietämyksen arvioinnit voivat mitata työntekijöiden ymmärrystä parhaista turvallisuuskäytännöistä ja turvakoulutuksen suorittamisastetta. Vertailemalla pistemääriä ennen ja jälkeen koulutuksen voidaan osoittaa saavutettu tietämys ja alueet, jotka vaativat lisäpainotusta.
  4. Turvallisuusvälikohtausten suuntaukset: Tietoturvapoikkeamien esiintymistiheyden ja vakavuuden seuranta ajan mittaan voi paljastaa tietoturvatietoisuuskoulutuksen vaikutuksen. Tietoturvaryhmälle raportoitujen vaaratilanteiden väheneminen tai käyttäytymisen muuttuminen osoittaa, että tietoisuus ja vaaratilanteiden ehkäiseminen ovat parantuneet.
  5. Työntekijöiden palaute: Turvallisuustietoisuuskoulutuksesta saadut kokemukset: Keräämällä palautetta useilta työntekijöiltä heidän kokemuksistaan tietoturvatietoisuuskoulutuksesta voidaan saada laadullista tietoa. Kyselyillä tai haastatteluilla voidaan kartoittaa työntekijöiden käsityksiä, tunnistaa haasteita ja nostaa esiin alueita, jotka vaativat parannuksia.

Lue lisää: 5 syytä, miksi tietoturvatietoisuuskoulutus ei tuota tuloksia.

Jatkuvan parantamisen edistäminen

Mittaamisessa ei ole kyse vain turvallisuustietoisuuskoulutuksen nykyisen tehokkuuden arvioinnista, vaan sillä on myös ratkaiseva merkitys jatkuvan parantamisen edistämisessä. Analysoimalla kerättyjä mittareita ja tietoja organisaatiot voivat tunnistaa trendejä, malleja ja heikkouksia, joiden avulla ne voivat kehittää koulutusohjelmiaan.

Seuraavassa on joitakin strategioita, joilla mittaamista voidaan hyödyntää jatkuvaan parantamiseen:

  1. Koulutuksen sisällön räätälöinti: Osaamisen arvioinnin tulosten ja työntekijäpalautteen analysointi voi auttaa tunnistamaan tietyt osa-alueet, joilla työntekijät kamppailevat. Näiden tietojen perusteella voidaan kehittää kohdennettua koulutussisältöä, jossa puututaan havaittuihin heikkouksiin.
  2. Tietämyspuutteiden korjaaminen: Organisaatiot voivat seurata osaamisen arvioinnin tuloksia, jotta ne voivat havaita toistuvat osaamisvajeet ja tarjota lisäkoulutusta tai resursseja näiden aukkojen täyttämiseksi tehokkaasti.
  3. Koulutusmenetelmien parantaminen: Organisaatiot voivat kokeilla erilaisia muotoja, kuten vuorovaikutteisia moduuleja, pelillistämistä tai simuloituja skenaarioita, tietoon perustuvien oivallusten perusteella.
  4. Jatkuvat tiedotuskampanjat: Jatkuva mittaaminen antaa organisaatioille mahdollisuuden arvioida toistuvien tiedotuskampanjoiden vaikutusta. Kun organisaatiot seuraavat ajan mittaan sellaisia mittareita kuin klikkaus- tai raportointimäärät, ne voivat mukauttaa kampanjastrategioitaan ja sisältöään parantaakseen työntekijöiden reaktioita.

Lue lisää: Miten mitata turvallisuustietoisuuden koulutusohjelman onnistumista?

Mittaamisella on tärkeä rooli tietoturvatietoisuuskoulutuksessa, sillä sen avulla organisaatiot pystyvät ymmärtämään toimiensa vaikutukset, perustelemaan investoinnit ja edistämään jatkuvaa parantamista. Ottamalla huomioon keskeiset mittarit, kuten phishing-simulaation tulokset, vasteaika, osaamisen arvioinnin tulokset, tietoturvaloukkausten suuntaukset ja työntekijöiden palaute, organisaatiot voivat saada arvokasta tietoa ja kehittää koulutusohjelmiaan.

Vain analysoimalla mittareita ja tietoja organisaatiot voivat jatkuvasti parantaa kyberturvallisuuskoulutusohjelmiaan ja mukautua uusiin uhkiin ja kehittyviin parhaisiin käytäntöihin. Tämä ennakoiva lähestymistapa auttaa pysymään kyberuhkien edellä, parantamaan tietoturva-asennetta ja varmistamaan, että työntekijöillä on tarvittavat tiedot ja taidot riskien tehokkaaseen vähentämiseen.

Cyber Security Awareness for Dummies

Muita artikkeleita aiheesta Cyber Security Awareness Training, jotka saattavat kiinnostaa sinua.