Takaisin
Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot yrityksille | MetaCompliance

Tuotteet

Tutustu yksilöllisiin tietoturvatietoisuuskoulutusratkaisuihimme, jotka on suunniteltu antamaan tiimillesi valtaa ja koulutusta nykyaikaisia verkkouhkia vastaan. Alustamme antaa henkilöstöllesi tiedot ja taidot, joita tarvitset organisaatiosi suojaamiseen, aina käytäntöjen hallinnasta phishing-simulaatioihin.

Kyberturvallisuuden eLearning

Cyber Security eLearning tutustua palkittu eLearning kirjasto, räätälöity joka osastolle

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Aikatauluta vuotuinen tiedotuskampanja muutamalla klikkauksella

Phishing-simulaatio

Pysäytä phishing-hyökkäykset niiden jäljiltä palkitun phishing-ohjelmiston avulla

Politiikan hallinta

Keskitä käytännöt yhteen paikkaan ja hallitse käytänteiden elinkaarta vaivattomasti.

Tietosuojan hallinta

Valvo, seuraa ja hallitse vaatimustenmukaisuutta helposti

Tapahtumien hallinta

Ota sisäiset vaaratilanteet haltuun ja korjaa se, mikä on tärkeää.

Takaisin
Teollisuus

Toimialat

Tutustu ratkaisujemme monipuolisuuteen eri toimialoilla. Tutustu siihen, miten ratkaisumme vaikuttavat useilla eri aloilla dynaamisesta teknologiasektorista terveydenhuoltoon. 


Rahoituspalvelut

Ensimmäisen puolustuslinjan luominen rahoituspalveluorganisaatioille

Hallitukset

Turvallisuustietoisuusratkaisu hallituksille

Yritykset

Turvallisuustietoisuuden koulutusratkaisu suuryrityksille

Etätyöntekijät

Turvallisuustietoisuuden kulttuurin juurruttaminen - myös kotona

Koulutusala

Koulutuksen tietoturvatietoisuuskoulutus koulutusalalle

Terveydenhuollon työntekijät

Tutustu räätälöityyn tietoturvatietoisuuteen terveydenhuollon työntekijöille

Teknologiateollisuus

Tietoturvakoulutuksen muuttaminen teknologiateollisuudessa

NIS2-vaatimustenmukaisuus

Tukea Nis2-vaatimusten noudattamista kyberturvallisuuden tietoisuutta edistävillä aloitteilla

Takaisin
Resurssit

Resurssit

Maksuttomia tietoisuutta lisääviä aineistojamme voi käyttää organisaatiosi tietoisuuden parantamiseen tietoverkkoturvallisuuden osalta julisteista ja käytännöistä lopullisiin oppaisiin ja tapaustutkimuksiin.

Tietoturvatietoisuus Dummiesille

Välttämätön resurssi tietoverkkotietoisuuden kulttuurin luomiseksi.

Dummies-opas kyberturvallisuuteen Elearning

Perimmäinen opas tehokkaan kyberturvallisuuden sähköisen oppimisen toteuttamiseen

Perimmäinen opas phishingiin

Kouluta työntekijöitä siitä, miten phishing-hyökkäykset havaitaan ja estetään.

Ilmaiset tietoisuusjulisteet

Lataa nämä julisteet työntekijöiden valppauden lisäämiseksi.

Phishingin vastainen politiikka

Luo turvallisuustietoinen kulttuuri ja edistä tietoisuutta kyberturvallisuusuhkista.

Tapaustutkimukset

Kuuntele, miten autamme asiakkaitamme edistämään positiivista käyttäytymistä organisaatioissaan.

A-Z Kyberturvallisuuden terminologia

Sanasto tietoverkkoturvallisuuden termeistä, jotka on pakko tietää

Kyberturvallisuuden käyttäytymisen kypsyysmalli

Auditoi tietoisuuskoulutuksesi ja vertaile organisaatiosi parhaita käytäntöjä vastaan

Ilmaista tavaraa

Lataa ilmaiset tietoisuutta lisäävät aineistomme organisaatiosi kyberturvallisuustietoisuuden parantamiseksi.

Takaisin
MetaCompliance | Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot työntekijöille

Tietoja

MetaCompliancella on yli 18 vuoden kokemus kyberturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden markkinoilta, ja se tarjoaa innovatiivisen ratkaisun henkilöstön tietoturvatietoisuuteen ja vaaratilanteiden hallinnan automatisointiin. MetaCompliance-alusta luotiin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin saada yksi kattava ratkaisu kyberturvallisuuteen, tietosuojaan ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvien henkilöriskien hallintaan.

Miksi valita meidät

Lue, miksi Metacompliance on luotettu kumppani tietoturvatietoisuuskoulutuksessa.

Työntekijöiden sitouttamisen asiantuntijat

Helpotamme työntekijöiden sitouttamista ja kybertietoisuuden kulttuurin luomista.

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Automatisoi tietoturvatietoisuuskoulutus, tietojenkalastelukoulutukset ja -käytännöt helposti muutamassa minuutissa.

MetaBlogi

Pysy ajan tasalla tietoverkkotietoisuutta koskevista koulutusaiheista ja vähennä organisaatiosi riskejä.

Kyberturvallisuustapahtumien raportointikulttuurin luominen: Vahvan puolustuksen rakentaminen

Tapahtumista ilmoittamisen kulttuuri

kirjoittajasta

Jaa tämä viesti

Nykyisessä verkottuneessa maailmassa kaikenkokoiset organisaatiot kohtaavat jatkuvasti kasvavia uhkia kyberturvallisuuden alalla. Enää ei ole kyse siitä, "tapahtuuko" verkkohyökkäys, vaan siitä, "milloin" se tapahtuu. Check Point Researchin mukaan uudet tiedot verkkohyökkäysten suuntauksista osoittavat, että maailmanlaajuiset hyökkäykset lisääntyvät 38 prosenttia vuonna 2022 verrattuna vuoteen 2021.

Vankan kyberturvallisuuteen liittyvien vaaratilanteiden raportointikulttuurin kehittäminen on ratkaisevan tärkeää, jotta organisaatiot voivat tehokkaasti lieventää inhimillisiä virheitä ja vastata kyberuhkiin. Antamalla työntekijöille valtuudet raportoida vaaratilanteista nopeasti ja edistämällä avoimuuden ja vastuullisuuden kulttuuria organisaatiot voivat tehostaa puolustustaan kyberuhkia vastaan ja parantaa turvallisuutta. Tässä blogikirjoituksessa tarkastellaan käytännön toimia, joita organisaatiot voivat toteuttaa luodakseen ja vaaliakseen kyberturvallisuuteen liittyvien vaaratilanteiden raportointikulttuuria työpaikoilla.

Miksi vaaratilanteiden ilmoittaminen on tärkeää?

Ensinnäkin vaaratilanteiden raportointikulttuuri mahdollistaa niiden varhaisen havaitsemisen ja lieventämisen. Rohkaisemalla työntekijöitä ilmoittamaan epäilyttävästä toiminnasta, tietojenkalastelusta tai järjestelmän haavoittuvuuksista organisaatiot voivat tunnistaa uhat jo varhaisessa vaiheessa. Näin ne voivat ryhtyä välittömiin toimiin vaikutusten lieventämiseksi ja mahdollisten vahinkojen minimoimiseksi. Varhainen havaitseminen ja nopea reagointi voivat estää verkkouhkia kehittymästä täysimittaisiksi tietoturvaloukkauksiksi.

Toiseksi vahva raportointikulttuuri helpottaa oikea-aikaista reagointia vaaratilanteisiin. Kun vaaratilanteista ilmoitetaan nopeasti, vaaratilanteiden torjuntaryhmä voi aloittaa tutkimukset, analysoida vaaratilanteen laajuuden ja vakavuuden ja ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin tilanteen rajoittamiseksi ja korjaamiseksi. Nopea reagointi auttaa minimoimaan kriittisiin järjestelmiin, tietoihin ja infrastruktuuriin kohdistuvat vaikutukset.

Tapahtumien raportointikulttuurin luominen parantaa organisaatioiden tilannetietoisuutta. Keräämällä tietoja raportoiduista vaaratilanteista organisaatiot voivat tunnistaa malleja, suuntauksia ja yleisiä hyökkäysvektoreita. Tämän tiedon avulla ne voivat ennakoivasti vahvistaa puolustustaan, korjata haavoittuvuuksia ja toteuttaa ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. Se antaa organisaatioille mahdollisuuden pysyä askeleen edellä kyberuhkia ja luo organisaation valmiuden.

Lisäksi vaaratilanteiden raportointi toimii arvokkaana palautemekanismina, jonka avulla organisaatiot voivat jatkuvasti parantaa tietoturva-asennettaan. Analysoimalla raportoituja vaaratilanteita organisaatiot voivat tunnistaa heikkouksia, päivittää toimintatapoja ja menettelyjä sekä toteuttaa tarvittavat suojatoimet tulevien vaaratilanteiden estämiseksi. Tämä tapahtumista oppimisen iteratiivinen prosessi auttaa organisaatioita pysymään kehittyvien uhkien edellä ja mukauttamaan tietoturvastrategiansa niiden mukaisesti.

Vaaratilanteiden raportointikulttuurin edistäminen antaa myös työntekijöille mahdollisuuden osallistua aktiivisesti tietoverkkoturvallisuuteen liittyviin toimiin. Kun työntekijöitä rohkaistaan ilmoittamaan vaaratilanteista, he tulevat valppaammiksi ja tietoisemmiksi mahdollisista uhkaindikaattoreista. He ymmärtävät oman roolinsa merkityksen organisaation digitaalisen omaisuuden suojaamisessa ja omaksuvat todennäköisemmin parhaat käytännöt ja noudattavat turvallisuuskäytäntöjä.

Riskiraportointi on kriittinen osa vaaratilanteiden hallintaa ja säännösten noudattamista. Monilla toimialoilla on tiukkoja tietosuoja- ja yksityisyydensuojasäännöksiä, jotka edellyttävät, että organisaatiot raportoivat tietoturvaloukkauksista ja puuttuvat niihin viipymättä. Luomalla vahvan vaaratilanteiden raportointikulttuurin organisaatiot voivat osoittaa sitoutumisensa vaatimustenmukaisuuteen ja vähentää oikeudellisten ja taloudellisten seurausten riskiä.

Luomalla vaaratilanteiden raportointikulttuurin se kannustaa yhteistyöhön ja kollektiiviseen puolustautumiseen organisaatiossa. Kun työntekijät raportoivat aktiivisesti vaaratilanteista, he edistävät kollektiivista tietämystä ja auttavat suojelemaan kollegoitaan ja koko organisaatiota. Tapahtumailmoitukset helpottavat tietojen jakamista, mikä mahdollistaa nopeammat vasteajat ja koordinoidumman lähestymistavan kyberturvallisuuteen. Se edistää jaetun vastuun tunnetta organisaation digitaalisen omaisuuden suojaamisessa.

Vinkkejä vaaratilanteiden raportointikulttuurin luomiseen

  1. Tietoisuus ja koulutus: Ensimmäinen askel tietoturvaloukkauksista ilmoittamisen kulttuurin luomisessa on lisätä työntekijöiden tietoisuutta siitä, miten tärkeää on ilmoittaa tietoturvaloukkauksista. Järjestä säännöllisiä koulutustilaisuuksia, joissa työntekijöille kerrotaan erityyppisistä kyberuhkista, yleisistä hyökkäysvektoreista ja mahdollisista seurauksista, joita voi aiheutua siitä, että vaaratilanteista ei ilmoiteta viipymättä. Korosta jokaisen työntekijän roolia organisaation digitaalisen omaisuuden suojaamisessa.
  2. Selkeät raportointikanavat: Tarjoa työntekijöille helposti saatavilla olevat ja selkeästi määritellyt raportointikanavat, joiden kautta he voivat ilmoittaa mahdollisista kyberturvallisuuteen liittyvistä vaaratilanteista työpaikalla. Näitä kanavia voivat olla esimerkiksi omat sähköpostiosoitteet, puhelinlinjat tai nimettömät raportointijärjestelmät. Varmista, että työntekijät ovat tietoisia näistä raportointikanavista ja osaavat käyttää niitä tehokkaasti. Viestittäkää säännöllisesti ja muistuttakaa työntekijöitä raportointimenettelyistä.
  3. Kannustetaan raportointiin ja ei-rangaistavaan ympäristöön: Luo kulttuuri, jossa tapahtumista ilmoittamista kannustetaan ja palkitaan eikä rangaistuksia tai syyllistämistä. Työntekijöiden tulisi tuntea olonsa turvalliseksi ja saada tukea ilmoittaessaan mahdollisista vaaratilanteista, vaikka he olisivat tehneet virheen tai menneet lankaan phishing-sähköpostin takia. Laadi selkeät ohjeet, jotka suojaavat vilpittömässä mielessä tapahtumista raportoivia työntekijöitä kielteisiltä seurauksilta. Luottamuksen ilmapiiriä vaalimalla työntekijät ilmoittavat todennäköisemmin viipymättä, jolloin organisaatio voi reagoida nopeasti ja tehokkaasti.
  4. Häiriötilanteiden torjuntasuunnitelma: Laadi kattava suunnitelma, jossa kuvataan toimenpiteet, joihin ryhdytään, kun vaaratilanteesta ilmoitetaan. Varmista, että suunnitelma sisältää hyvin määritellyn eskalointiprosessin, selkeästi määritellyt roolit ja vastuualueet sekä viestintä- ja koordinointiprotokollat. Testaa ja päivitä suunnitelma säännöllisesti, jotta se vastaa kehittyvää uhkakuvaa. Kun organisaatioilla on vankka suunnitelma häiriötilanteisiin vastaamiseksi, ne voivat käsitellä häiriötilanteita tehokkaasti, minimoida vahingot ja helpottaa nopeaa toipumista.
  5. Jatkuva seuranta ja analysointi: Toteutetaan järjestelmä työympäristön mahdollisten tietoturvaloukkausten jatkuvaa seurantaa ja analysointia varten. Käytä vaaratilanteiden hallintatyökaluja poikkeamien, virheilmoitusten ja epäilyttävien toimintojen havaitsemiseksi. Tarkastele ja analysoi säännöllisesti lokitietoja, verkkoliikennettä ja järjestelmähälytyksiä mahdollisten uhkien tunnistamiseksi. Kun organisaation digitaalista infrastruktuuria seurataan ennakoivasti, mahdolliset vaaratilanteet voidaan havaita varhaisessa vaiheessa, mikä mahdollistaa nopean raportoinnin ja lieventämisen.
  6. Oppiminen ja parantaminen: Luo palautekehä, joka kannustaa oppimiseen ja jatkuvaan parantamiseen. Suoritetaan vaaratilanteiden jälkeisiä tarkastuksia, jotta voidaan analysoida perimmäiset syyt, tunnistaa parannusalueet ja toteuttaa tarvittavat muutokset tulevien vaaratilanteiden ehkäisemiseksi. Jaa saadut kokemukset ja parhaat käytännöt koko organisaatiossa tietoisuuden lisäämiseksi ja yleisen tietoturvatilanteen parantamiseksi. Päivitetään säännöllisesti koulutusohjelmia uusien uhkien ja uusien hyökkäystekniikoiden perusteella.

Vahvan kyberturvallisuuteen liittyvien vaaratilanteiden raportointikulttuurin kehittäminen on nykypäivän digitaalisessa ympäristössä ensiarvoisen tärkeää. Lisäämällä häiriönsietokykyä, tarjoamalla selkeitä raportointikanavia, edistämällä ympäristöä, jossa ei rangaista, ja laatimalla vankan häiriötilanteisiin reagoimista koskevan suunnitelman organisaatiot voivat luoda kulttuurin, jossa häiriötilanteista raportoiminen nähdään olennaisena osana yleistä tietoturvatilannetta.

Jatkuva seuranta, analyysi ja oppiminen varmistavat, että organisaatio pysyy ennakoivana ja mukautuvana kehittyvien verkkouhkien edessä. Antamalla työntekijöille valtuudet ja edistämällä kollektiivista vastuuta kyberturvallisuudesta organisaatiot voivat parantaa merkittävästi kykyään havaita, reagoida ja toipua kyberturvallisuusvälikohtauksista sekä luoda ennakoivan ja joustavan kyberturvallisuusaseman.

Lue lisää: Tietomurron tehokkaan hallinnan keskeiset vaiheet eBook

Muita artikkeleita aiheesta Cyber Security Awareness Training, jotka saattavat kiinnostaa sinua.