Takaisin
Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot yrityksille | MetaCompliance

Tuotteet

Tutustu yksilöllisiin tietoturvatietoisuuskoulutusratkaisuihimme, jotka on suunniteltu antamaan tiimillesi valtaa ja koulutusta nykyaikaisia verkkouhkia vastaan. Alustamme antaa henkilöstöllesi tiedot ja taidot, joita tarvitset organisaatiosi suojaamiseen, aina käytäntöjen hallinnasta phishing-simulaatioihin.

Cyber Security eLearning

Cyber Security eLearning tutustua palkittu eLearning kirjasto, räätälöity joka osastolle

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Aikatauluta vuotuinen tiedotuskampanja muutamalla klikkauksella

Phishing-simulaatio

Pysäytä phishing-hyökkäykset niiden jäljiltä palkitun phishing-ohjelmiston avulla

Politiikan hallinta

Keskitä käytännöt yhteen paikkaan ja hallitse käytänteiden elinkaarta vaivattomasti.

Tietosuojan hallinta

Valvo, seuraa ja hallitse vaatimustenmukaisuutta helposti

Tapahtumien hallinta

Ota sisäiset vaaratilanteet haltuun ja korjaa se, mikä on tärkeää.

Takaisin
Teollisuus

Toimialat

Tutustu ratkaisujemme monipuolisuuteen eri toimialoilla. Tutustu siihen, miten ratkaisumme vaikuttavat useilla eri aloilla dynaamisesta teknologiasektorista terveydenhuoltoon. 


Rahoituspalvelut

Ensimmäisen puolustuslinjan luominen rahoituspalveluorganisaatioille

Hallitukset

Turvallisuustietoisuusratkaisu hallituksille

Yritykset

Turvallisuustietoisuuden koulutusratkaisu suuryrityksille

Etätyöntekijät

Turvallisuustietoisuuden kulttuurin juurruttaminen - myös kotona

Koulutusala

Koulutuksen tietoturvatietoisuuskoulutus koulutusalalle

Terveydenhuollon työntekijät

Tutustu räätälöityyn tietoturvatietoisuuteen terveydenhuollon työntekijöille

Teknologiateollisuus

Tietoturvakoulutuksen muuttaminen teknologiateollisuudessa

NIS2-vaatimustenmukaisuus

Tukea Nis2-vaatimusten noudattamista kyberturvallisuuden tietoisuutta edistävillä aloitteilla

Takaisin
Resurssit

Resurssit

Maksuttomia tietoisuutta lisääviä aineistojamme voi käyttää organisaatiosi tietoisuuden parantamiseen tietoverkkoturvallisuuden osalta julisteista ja käytännöistä lopullisiin oppaisiin ja tapaustutkimuksiin.

Tietoturvatietoisuus Dummiesille

Välttämätön resurssi tietoverkkotietoisuuden kulttuurin luomiseksi.

Dummies-opas kyberturvallisuuteen Elearning

Perimmäinen opas tehokkaan kyberturvallisuuden sähköisen oppimisen toteuttamiseen

Perimmäinen opas phishingiin

Kouluta työntekijöitä siitä, miten phishing-hyökkäykset havaitaan ja estetään.

Ilmaiset tietoisuusjulisteet

Lataa nämä julisteet työntekijöiden valppauden lisäämiseksi.

Phishingin vastainen politiikka

Luo turvallisuustietoinen kulttuuri ja edistä tietoisuutta kyberturvallisuusuhkista.

Tapaustutkimukset

Kuuntele, miten autamme asiakkaitamme edistämään positiivista käyttäytymistä organisaatioissaan.

A-Z Kyberturvallisuuden terminologia

Sanasto tietoverkkoturvallisuuden termeistä, jotka on pakko tietää

Kyberturvallisuuden käyttäytymiskypsyysmalli

Auditoi tietoisuuskoulutuksesi ja vertaile organisaatiosi parhaita käytäntöjä vastaan

Ilmaista tavaraa

Lataa ilmaiset tietoisuutta lisäävät aineistomme organisaatiosi kyberturvallisuustietoisuuden parantamiseksi.

Takaisin
MetaCompliance | Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot työntekijöille

Tietoja

MetaCompliancella on yli 18 vuoden kokemus kyberturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden markkinoilta, ja se tarjoaa innovatiivisen ratkaisun henkilöstön tietoturvatietoisuuteen ja vaaratilanteiden hallinnan automatisointiin. MetaCompliance-alusta luotiin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin saada yksi kattava ratkaisu kyberturvallisuuteen, tietosuojaan ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvien henkilöriskien hallintaan.

Miksi valita meidät

Lue, miksi Metacompliance on luotettu kumppani tietoturvatietoisuuskoulutuksessa.

Työntekijöiden sitouttamisen asiantuntijat

Helpotamme työntekijöiden sitouttamista ja kybertietoisuuden kulttuurin luomista.

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Automatisoi tietoturvatietoisuuskoulutus, tietojenkalastelukoulutukset ja -käytännöt helposti muutamassa minuutissa.

Johtajuus

Tapaa MetaCompliance-johtoryhmä

MetaBlogi

Pysy ajan tasalla tietoverkkotietoisuutta koskevista koulutusaiheista ja vähennä organisaatiosi riskejä.

Tietojen turvallinen käsittely: Tietojen suojaaminen

tietojen käsittely

kirjoittajasta

Jaa tämä viesti

Datan käyttö kasvaa edelleen ennennäkemättömästi, ja IDC:n raportin mukaan maailmanlaajuisen datan määrä kasvaa 61 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Näin ollen tietojen turvallisen käsittelyn tarve ei ole koskaan ollut niin tärkeä kuin nyt.

Nykypäivän digitaalisella aikakaudella arkaluonteisten tietojen suojaaminen on ratkaisevan tärkeää, jotta verkkorikolliset eivät voi hyödyntää niitä laittomiin toimiin. Jokaisella työntekijällä on tärkeä rooli organisaation arkaluonteisten tietojen luottamuksellisuuden ja suojan ylläpitämisessä, olipa kyse sitten fyysisen ja digitaalisen omaisuuden turvallisesta varastoinnista, käsittelystä tai hävittämisestä.

Tässä blogissa tarkastelemme tietojenkäsittelyn merkitystä, tietojen luokitteluprosessia ja vaiheita, joilla varmistetaan turvallinen tietojenkäsittely organisaatiossasi.

Tietojen turvallisen käsittelyn merkitys

Tietoturvaloukkauksilla voi olla vakavia seurauksia organisaatioille, kuten taloudellisia tappioita, maineelle aiheutuvaa vahinkoa ja mahdollisia oikeudellisia seuraamuksia. IBM:n vuonna 2022 julkaiseman Cost of Data Breach Report -raportin mukaan tietomurron keskimääräiset kustannukset olivat 4,45 miljoonaa dollaria. Lisäksi samasta raportista kävi ilmi, että tietomurron tunnistaminen ja rajoittaminen kesti keskimäärin 277 päivää. Nämä luvut korostavat, että tarvitaan vankkoja tietoturvatoimia organisaation suojaamiseksi mahdollisilta uhkilta.

Tietojen luokittelu

Tietojen luokittelu on prosessi, jossa tiedot järjestetään ja luokitellaan tiettyjen kriteerien mukaan. Näin arkaluonteisten tietojen hallinta ja suojaaminen helpottuu, sillä eri tietoluokitukset voivat vaatia eritasoisia turvatoimia.

Tietojen luokittelu voi perustua erilaisiin tekijöihin, kuten arkaluonteisuuteen, tärkeyteen, luottamuksellisuuteen, käytettävyyteen ja sääntelyvaatimuksiin. Tietojen luokittelussa tarvitaan vähintään kolme tasoa:

  1. Julkinen tai luokittelematon: Nämä tiedot voidaan jakaa vapaasti kenelle tahansa ilman mitään rajoituksia.
  2. Sisäinen tai luottamuksellinen: Nämä tiedot voivat olla arkaluonteisia tai luottamuksellisia, ja niihin tulisi olla pääsy vain organisaation valtuutetuilla henkilöillä.
  3. Rajoitettu: Nämä tiedot ovat erittäin arkaluonteisia ja vaativat korkeatasoista suojausta. Näiden tietojen luvaton käyttö voi aiheuttaa merkittävää vahinkoa organisaatiolle.

Turvallisen tietojenkäsittelyn vaiheet

Arkaluonteiset tiedot voivat olla tuottoisa kohde tietoverkkorikollisille, ja ne aiheuttavat merkittäviä riskejä niille, jotka niitä luovat tai käyttävät. Seuraavassa on muutamia tärkeitä toimia, joilla voit suojata organisaatiosi arkaluonteiset tiedot:

Turvalliset salasanat: Käytä vahvoja, yksilöllisiä salasanoja kaikilla tileilläsi ja vaihda ne säännöllisesti. Vältä helposti arvattavien salasanojen käyttöä tai salasanojen uudelleenkäyttöä useilla tileillä. Yhdistyneen kuningaskunnan kansallisen kyberturvallisuuskeskuksen (NCSC) vuonna 2019 tekemän tutkimuksen mukaan 23,2 miljoonaa uhritiliä maailmanlaajuisesti käytti salasanana "123456".

Salaus: Käytä salausta arkaluonteisten tietojen suojaamiseen sekä levossa että siirron aikana. Salaus muuntaa tiedot koodiksi, joka estää luvattoman pääsyn, ja varmistaa, että varastettuja tietoja ei voida lukea, vaikka tietomurto tapahtuisi.

Säännölliset varmuuskopiot: Varmuuskopioi organisaatiosi tiedot säännöllisesti suojellaksesi niitä mahdollisilta menetyksiltä, jotka johtuvat laitteistovioista, vahingossa tapahtuvasta poistamisesta tai verkkohyökkäyksistä, kuten kiristysohjelmista. Säilytä varmuuskopiot turvallisessa ulkoisessa paikassa, jotta ne pysyvät turvassa katastrofin sattuessa.

Ohjelmistopäivitykset: Pidä laitteesi ja ohjelmistosi ajan tasalla asentamalla tietoturvakorjaukset ja päivitykset heti, kun niitä on saatavilla. Vanhentuneissa ohjelmistoissa voi olla haavoittuvuuksia, joita verkkorikolliset voivat hyödyntää päästäkseen käsiksi organisaatiosi järjestelmiin ja tietoihin.

Fyysinen turvallisuus: Huomioi fyysiset turvallisuusriskit, kuten arkaluonteisten asiakirjojen jättäminen vartioimatta tai luvattomien henkilöiden pääsyn salliminen suojatuille alueille. Ota käyttöön arkaluonteisten asiakirjojen ja sähköisten laitteiden turvallista hävittämistä koskevat käytännöt.

Tapahtumista ilmoittaminen: Ilmoita kaikista epäilyttävistä toimista tai tietoturvaloukkauksista organisaatiosi nimetylle tietoturvaryhmälle tai IT-osastolle. Nopea raportointi voi auttaa ehkäisemään lisävahinkoja ja varmistamaan, että riskien vähentämiseksi ryhdytään asianmukaisiin toimiin.

Yhteenvetona voidaan todeta, että turvallinen tietojenkäsittely on ratkaisevan tärkeää nykypäivän digitaalisessa ympäristössä. Ymmärtämällä tietojen luokittelun merkityksen ja toteuttamalla tarvittavat toimenpiteet arkaluonteisten tietojen käsittelemiseksi turvallisesti organisaatiot voivat minimoida tietoturvaloukkausten riskin, noudattaa säädöksiä ja ylläpitää mainettaan.

Viimeaikaisissa tutkimuksissa on korostettu verkkohyökkäysten ja tietomurtojen lisääntyvää uhkaa, joten henkilöstön on oltava valppaana ja ennakoivasti mukana tietojen turvallisessa käsittelyssä. Tekemällä tietoturvasta ensisijaisen tavoitteensa organisaatiot voivat suojella arvokkaita tietojaan ja varmistaa yrityksensä menestyksen ja kasvun jatkumisen.

Tärkeimmät vaiheet tietomurron tehokkaaseen hallintaan
MicrosoftTeams kuva 242

Muita artikkeleita aiheesta Cyber Security Awareness Training, jotka saattavat kiinnostaa sinua.