Takaisin
Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot yrityksille | MetaCompliance

Tuotteet

Tutustu yksilöllisiin tietoturvatietoisuuskoulutusratkaisuihimme, jotka on suunniteltu antamaan tiimillesi valtaa ja koulutusta nykyaikaisia verkkouhkia vastaan. Alustamme antaa henkilöstöllesi tiedot ja taidot, joita tarvitset organisaatiosi suojaamiseen, aina käytäntöjen hallinnasta phishing-simulaatioihin.

Kyberturvallisuuden eLearning

Cyber Security eLearning tutustua palkittu eLearning kirjasto, räätälöity joka osastolle

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Aikatauluta vuotuinen tiedotuskampanja muutamalla klikkauksella

Phishing-simulaatio

Pysäytä phishing-hyökkäykset niiden jäljiltä palkitun phishing-ohjelmiston avulla

Politiikan hallinta

Keskitä käytännöt yhteen paikkaan ja hallitse käytänteiden elinkaarta vaivattomasti.

Tietosuojan hallinta

Valvo, seuraa ja hallitse vaatimustenmukaisuutta helposti

Tapahtumien hallinta

Ota sisäiset vaaratilanteet haltuun ja korjaa se, mikä on tärkeää.

Takaisin
Teollisuus

Toimialat

Tutustu ratkaisujemme monipuolisuuteen eri toimialoilla. Tutustu siihen, miten ratkaisumme vaikuttavat useilla eri aloilla dynaamisesta teknologiasektorista terveydenhuoltoon. 


Rahoituspalvelut

Ensimmäisen puolustuslinjan luominen rahoituspalveluorganisaatioille

Hallitukset

Turvallisuustietoisuusratkaisu hallituksille

Yritykset

Turvallisuustietoisuuden koulutusratkaisu suuryrityksille

Etätyöntekijät

Turvallisuustietoisuuden kulttuurin juurruttaminen - myös kotona

Koulutusala

Koulutuksen tietoturvatietoisuuskoulutus koulutusalalle

Terveydenhuollon työntekijät

Tutustu räätälöityyn tietoturvatietoisuuteen terveydenhuollon työntekijöille

Teknologiateollisuus

Tietoturvakoulutuksen muuttaminen teknologiateollisuudessa

NIS2-vaatimustenmukaisuus

Tukea Nis2-vaatimusten noudattamista kyberturvallisuuden tietoisuutta edistävillä aloitteilla

Takaisin
Resurssit

Resurssit

Maksuttomia tietoisuutta lisääviä aineistojamme voi käyttää organisaatiosi tietoisuuden parantamiseen tietoverkkoturvallisuuden osalta julisteista ja käytännöistä lopullisiin oppaisiin ja tapaustutkimuksiin.

Tietoturvatietoisuus Dummiesille

Välttämätön resurssi tietoverkkotietoisuuden kulttuurin luomiseksi.

Dummies-opas kyberturvallisuuteen Elearning

Perimmäinen opas tehokkaan kyberturvallisuuden sähköisen oppimisen toteuttamiseen

Perimmäinen opas phishingiin

Kouluta työntekijöitä siitä, miten phishing-hyökkäykset havaitaan ja estetään.

Ilmaiset tietoisuusjulisteet

Lataa nämä julisteet työntekijöiden valppauden lisäämiseksi.

Phishingin vastainen politiikka

Luo turvallisuustietoinen kulttuuri ja edistä tietoisuutta kyberturvallisuusuhkista.

Tapaustutkimukset

Kuuntele, miten autamme asiakkaitamme edistämään positiivista käyttäytymistä organisaatioissaan.

A-Z Kyberturvallisuuden terminologia

Sanasto tietoverkkoturvallisuuden termeistä, jotka on pakko tietää

Kyberturvallisuuden käyttäytymisen kypsyysmalli

Auditoi tietoisuuskoulutuksesi ja vertaile organisaatiosi parhaita käytäntöjä vastaan

Ilmaista tavaraa

Lataa ilmaiset tietoisuutta lisäävät aineistomme organisaatiosi kyberturvallisuustietoisuuden parantamiseksi.

Takaisin
MetaCompliance | Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot työntekijöille

Tietoja

MetaCompliancella on yli 18 vuoden kokemus kyberturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden markkinoilta, ja se tarjoaa innovatiivisen ratkaisun henkilöstön tietoturvatietoisuuteen ja vaaratilanteiden hallinnan automatisointiin. MetaCompliance-alusta luotiin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin saada yksi kattava ratkaisu kyberturvallisuuteen, tietosuojaan ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvien henkilöriskien hallintaan.

Miksi valita meidät

Lue, miksi Metacompliance on luotettu kumppani tietoturvatietoisuuskoulutuksessa.

Työntekijöiden sitouttamisen asiantuntijat

Helpotamme työntekijöiden sitouttamista ja kybertietoisuuden kulttuurin luomista.

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Automatisoi tietoturvatietoisuuskoulutus, tietojenkalastelukoulutukset ja -käytännöt helposti muutamassa minuutissa.

MetaBlogi

Pysy ajan tasalla tietoverkkotietoisuutta koskevista koulutusaiheista ja vähennä organisaatiosi riskejä.

Viisi tapaa, joilla yrityksesi voi hyötyä GDPR:stä

gdpr-blogin kuva 002

kirjoittajasta

Jaa tämä viesti

Viisi tapaa, joilla yrityksesi voi hyötyä GDPR:stä

Lähtölaskenta on nyt toden teolla käynnissä ennen tietosuojasääntöjen suurinta muutosta yli kahteen vuosikymmeneen!

Yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) tulee voimaan 25. toukokuuta, ja se muuttaa täysin yritysten tapaa käsitellä ja käsitellä tietoja. Se antaa yksilöille enemmän valtaa siihen, kuka kerää ja käsittelee heidän tietojaan, mihin niitä käytetään ja miten niitä suojellaan.

Yleisen tietosuoja-asetuksen lähestyvä tulo on osoittautumassa suureksi päänvaivaksi yritysten omistajille, jotka yrittävät varmistaa, että ne ovat vaatimustenmukaisia eivätkä ole vastuussa suurista ja lamauttavista sakoista, joita sääntöjen noudattamatta jättämisestä seuraa. Tuoreen raportin mukaan 60 prosenttia eurooppalaisista yrityksistä ei ole vielä valmistautunut GDPR:n täytäntöönpanoon.

Vaikka sakot ja mainehaitat uhkaavat, tietosuoja-asetuksen käyttöönotto voi olla yrityksille hyvä asia. Se tarjoaa monia etuja, joiden avulla yritykset voivat lisätä tietoturvaa, tehokkuutta ja kilpailukykyä markkinoilla.

 Mitä nämä edut ovat?

GDPR:n täytäntöönpano voi tuoda yrityksellesi monia etuja. Tässä on vain muutamia niistä:

 1. Parannettu kyberturvallisuus

Tietoverkkoturvaloukkaukset ovat nykyään suuri huolenaihe organisaatioille kaikkialla maailmassa. Microsoftin mukaan tietoverkkorikollisuuden potentiaaliset kustannukset maailmanlaajuiselle yhteisölle ovat huikeat 500 miljardia dollaria, ja tietomurto maksaa keskivertoyritykselle noin 3,8 miljoonaa dollaria. Hyökkäysten laajuuden ja kehittyneisyyden kasvaessa GDPR tarjoaa tietoturva-alan ammattilaisille mahdollisuuden arvioida uudelleen kyberturvallisuusstrategiansa ja toteuttaa muutoksia, joilla suojellaan EU:n kansalaisten henkilötietoja.

GDPR varmistaa, että vain muutamalla henkilöllä organisaatiossa on pääsy kriittisiin tietoihin, mikä vähentää henkilötietojen joutumista vääriin käsiin. Lisäksi tietosuoja-asetus edellyttää, että organisaatiot ilmoittavat henkilötietojen tietoturvaloukkauksista asianomaiselle valvontaviranomaiselle 72 tunnin kuluessa niiden havaitsemisesta.

Lainsäädännön muutokset auttavat organisaatioita vähentämään hyökkäysten kohteeksi joutumisen mahdollisuutta ja luovat pohjan paremmalle tietoturva- ja vaatimustenmukaisuuskulttuurille.

2. Parempi tiedonhallinta

Tiedot ovat yksi organisaation tärkeimmistä omaisuuseristä, joten on tärkeää, että organisaatio voi osoittaa käyttävänsä tietoja laillisesti ja avoimesti GDPR:n mukaisesti.

Organisaatioiden on suoritettava perusteellinen tarkastus arvioidakseen nykyiset tiedonhallintaprosessinsa ja määritelläkseen, onko muutoksia tehtävä. Organisaatioiden on tarkasteltava säilytettävien henkilötietojen tyyppiä, säilytyspaikkaa, tietolähdettä, säilytysaikaa, käyttöä, käyttöoikeuksia ja tietojen jakamista.

Organisaatiot pystyvät tunnistamaan kaikki tiedot, joilla ei ole enää arvoa yritykselle, ja hankkiutumaan niistä eroon, ja vähentämään vahinkoriskiä tietomurron sattuessa.

Vaikka tietosuoja-asetus ei ole kaikissa tapauksissa pakollinen, useimmat organisaatiot nimeävät tietosuojavastaavan. Tietosuojavastaava auttaa ohjaamaan rekisterinpitäjiä ja henkilötietojen käsittelijöitä tarkastamalla tietoja ja ehdottamalla tarvittaessa sopivia korjaavia suosituksia.

Yleinen tietosuoja-asetus auttaa yhdistämään organisaation tiedot, jolloin niiden saatavuus ja käyttö helpottuvat tulevaisuudessa.

3. Kuluttajien luottamuksen lisääntyminen

Yleinen tietosuoja-asetus auttaa saamaan kuluttajat takaisin ohjauspenkkiin, sillä se antaa heille enemmän valtaa siihen, miten heidän tietojaan säilytetään ja käsitellään.

Kuluttajat ovat nyt yhä tietoisempia siitä, että heidän tietonsa ovat arvokkaita suuryrityksille. Äskettäinen Facebookin Cambridge Analytica -skandaali on lisännyt huolta ja epäilyksiä siitä, miten tietojamme käytetään.

Uudessa lainsäädännössä täsmennetään, että organisaatioiden on suoritettava säännöllisiä tietojenkäsittelytoimien tarkastuksia ja noudatettava tietosuojan periaatteita, jotka auttavat tietojen suojaamisessa. Näin varmistetaan, että käytössä on sopiva kehys, joka pitää asiakkaiden henkilötiedot turvassa.

Osoittamalla noudattavansa GDPR-asetusta yritykset todennäköisesti hyötyvät pienemmistä organisatorisista riskeistä ja rakentavat suurempaa luottamusta asiakkaisiinsa. Avoimuus puolestaan parantaa brändin mainetta ja johtaa merkityksellisempien asiakassuhteiden kehittymiseen.

4. Parempi sijoitetun pääoman tuotto (ROI)

Tietosuoja-asetuksen käyttöönotto tuo mukanaan useita parannuksia ja kustannussäästöjä tietotekniikan hallintaan. Organisaatioiden on arvioitava nykyinen tietoturvastrategiansa ja tunnistettava alueet, joilla muutoksia on tehtävä. Suurin osa tietoverkkohyökkäyksistä tehdään taloudellisin perustein, joten tietosuoja-asetuksen täytäntöönpano pakottaa organisaatiot tarkastelemaan tarkemmin, miten ne voivat suojata nämä tiedot sen sijaan, että ne reagoivat hätiköidysti tietoverkkohyökkäykseen ja kärsivät kustannuksia hyökkäyksen jälkeen.

GDPR tarjoaa yrityksille myös mahdollisuuden parantaa markkinoinnin kannattavuutta. Uusi lainsäädäntö edellyttää, että organisaatioilla on oltava rekisteröidyn täydellinen suostumus henkilötietojen käsittelyyn. Kun organisaatiot virtaviivaistavat tietokantojaan, ne pystyvät tunnistamaan ne asiakkaat, jotka ovat aidosti kiinnostuneita kuulemaan niistä, ja viestimään heille. Markkinointikampanjat ovat tarkemmin kohdennettuja ja määriteltyjä, ja budjetit käytetään viisaammin.

5. Positiivinen organisaatiomuutos

Yleinen tietosuoja-asetus on loistava tilaisuus organisaatiomuutokseen, ja sen avulla yritykset voivat osoittaa suurempaa avoimuutta, vastuullisuutta ja vastuullisuutta siinä, miten ne tallentavat ja käyttävät henkilötietoja.

Tietoturvaan liittyvä tietoisuus ja huoli eivät ole koskaan olleet suurempia. Kuluttajat ovat aivan liian tietoisia siitä, miten heidän henkilötietojaan voidaan käyttää väärin väärissä käsissä. Organisaatioiden on osoitettava, että ne ryhtyvät kaikkiin tarvittaviin toimiin näiden tietojen suojaamiseksi ja hyvän tiedonhallinnan varmistamiseksi.

Jos organisaatiot pystyvät osoittamaan nykyisille ja potentiaalisille asiakkaille, kuinka vakavasti ne suhtautuvat heidän yksityisyyteensä, se voi johtaa suurempaan luottamukseen ja avoimuuteen ja luo mahdollisuuden kilpailuetuun.

Yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpano muuttaa epäilemättä sitä, miten organisaatiot käsittelevät tietoja tulevaisuudessa. Siirtymävaiheeseen liittyvistä vaikeuksista huolimatta se tuo mukanaan runsaasti mahdollisuuksia, jotka voivat hyödyttää organisaatioita ja vahvistaa niiden suorituskykyä markkinoilla.

Jos haluat tietää, miten MetaCompliance voi auttaa virtaviivaistamaan GDPR-vaatimustenmukaisuusstrategiaasi, klikkaa tästä

Muita artikkeleita aiheesta Cyber Security Awareness Training, jotka saattavat kiinnostaa sinua.