TUKIPALVELUPOLITIIKKA

Laajuus

Tässä käytännössämme kuvataan tukipalvelujen kaksi tasoa (vakio- ja laajennettu tukipalvelu), joita tarjotaan palveluja tai räätälöityjä palveluja käyttäville asiakkaille. Kaikille asiakkaille tarjotaan vakiotukipalvelut, kun he tekevät sopimuksen palvelujen toimittamisesta. Laajennettua tukea tarjotaan vain asiakkaille, jotka ovat ostaneet tämän palvelun, kuten hinnoittelutarjouksessa tai ostosopimuksessa on esitetty.

Politiikka

Metacompliance tarjoaa teknistä tukea kaikille asiakkailleen ja valtuutetuille käyttäjilleen.

Metacompliancen tarjoama tuki rajoittuu Metacompliance-ohjelmistoon ja -palveluihin sekä ongelmiin, jotka Asiakas ja sen Valtuutetut Käyttäjät voivat toistaa.

Metacompliance-vastuut

Metacompliance tarjoaa tukipalveluja kaikille valtuutetuille käyttäjille sopimuksen mukaisen tason mukaisesti, kuten soveltamisalassa on määritelty ja jäljempänä tarkemmin eritelty. Huomaa, että yhteydenotto MetaComplianceen tulee tapahtua hallinnollisen käyttäjän kautta.

Vakiotukisäännöt

Metacompliance tarjoaa tukea verkossa asiakirjojen ja videoiden avulla. Näihin tukiresursseihin, joita kutsutaan tietopankiksi, pääsee käsiksi, kun on kirjautunut sisään MetaCompliance-ohjelmistoon.

Ennen kuin Metacompliancelle tehdään tukipyyntö, Käyttäjien on ensisijaisesti yritettävä ratkaista kysymyksensä ja tunnistaa ongelman syy käyttämällä tietopohjan aputoiminnon kautta saatavilla olevaa verkkotukimateriaalia.

Metacompliancen tukipalvelussa työskentelee asiantuntevaa henkilökuntaa, joka antaa hallinnollisille käyttäjille teknistä tukea ja neuvoja Metacompliance-ohjelmiston käytöstä sähköpostitse selkeällä kirjallisella tai suullisella englanninkielellä.

Hallinnolliset käyttäjät voivat ottaa yhteyttä Metacompliancen tukihenkilöstöön tavanomaisina työaikoina ja esittää Metacompliance-ohjelmiston käyttöön liittyviä huolenaiheita tai kysymyksiä.

Normaalit työajat: Maanantaista perjantaihin (lukuun ottamatta Ison-Britannian juhlapyhiä) klo 09.00 GMT - 17.00 GMT.

Sähköpostitse osoitteeseen [email protected].

Kaikki tiedustelut kirjataan helpdesk-ohjelmistoomme ja niille annetaan yksilöllinen tikettiviite. Kaikkiin tukitiedusteluihin vastataan 12 työtunnin kuluessa.

Palvelusitoumus

Metacompliance pyrkii kaikin kaupallisin ja teknisin keinoin varmistamaan, että ohjelmisto on käytettävissä vähintään 99,99 prosentin kuukausittaisella käytettävyysprosentilla (määritelty jäljempänä) kunkin kuukausittaisen laskutusjakson aikana. Tähän valvontaan sisältyy kaikkien MyCompliance-alustalla käytettävien palvelujen valvonta ja hälytykset. 

"Kuukausittainen käytettävyysprosentti" lasketaan vähentämällä 100 prosentista niiden minuuttien prosenttiosuus kuukauden aikana, jolloin tuotteet ja palvelut eivät olleet Lisenssinhaltijan käytettävissä". 

Tehostetun tuen tarjoaminen

Vakiona tarjottavan tuen lisäksi tehostetun tuen asiakkaat saavat seuraavat palvelut:

  1. Laajennetut aukioloajat: Maanantaista perjantaihin (lukuun ottamatta Ison-Britannian juhlapyhiä) klo 08.00 GMT - 22.00 GMT.
  1. Soittopyyntöjen kirjaaminen sähköpostitse osoitteeseen [email protected] ja puhelimitse numeroon 00 44 2871 359777.
  1. Tavoitevasteajat: 

Tehostetun tuen keskeinen näkökohta on seuraavassa taulukossa esitetty "tavoitevasteaika":

Vakavuusaste Määritelmä Tavoite vasteaika
Prioriteetti 1

Kriittinen ongelma

Vakava vaikutus Luvanhaltijan liiketoimintaan
Lisenssinhaltijan kyky edetä työssä on pysähdyksissä tai erittäin
vakavasti heikentynyt.

Kaikki tai suurin osa käyttäjistä, joita asia koskee.

2 tuntia
Painopiste 2

Kohtalainen ongelma

Toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen on vaikeaa, ja se vaikuttaa päivittäiseen liiketoimintaan
.

Vaikutus kohdistuu huomattavaan määrään käyttäjiä tai toiminnalliseen liiketoiminta-alueeseen
esim. osasto.

4 tuntia
Painopiste 3

Matalan tason ongelma

Lisenssinhaltija voi suorittaa suurimman osan tai kaikki päivittäiset tehtävänsä.
Voi vaihdella muutamasta käyttäjästä, joihin ongelma vaikuttaa kohtalaisesti, kaikkiin käyttäjiin, joilla on
pieni ongelma.

12 tuntia
Painopiste 4

Pieni ongelma

Ongelma on vähäinen ja koskee yhtä tai kahta käyttäjää.

24 tuntia
Painopiste 5

Tietopyyntö

Loppukäyttäjä on pyytänyt tietoja, jotka eivät ole helposti saatavilla ensilinjan tukipalvelulle.

Paras Pyrkimykset

Ainutlaatuinen asiakashallinta

Asiakkaat, joilla on laajennettu tukipaketti, saavat nimetyn Customer Success Managerin, joka toimii asiakkaan eskalointipisteenä, jos asiakas tarvitsee lisäapua Metacompliancelta.

Asiakkaan ja käyttäjien velvollisuudet

Ottaessaan yhteyttä Metacompliancen tukipalveluun hallinnollisten käyttäjien on määriteltävä tukea vaativa ongelma ja annettava Metacompliancelle mahdollisimman paljon tietoa vian luonteesta ja sen toistettavuudesta.