Takaisin
Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot yrityksille | MetaCompliance

Tuotteet

Tutustu yksilöllisiin tietoturvatietoisuuskoulutusratkaisuihimme, jotka on suunniteltu antamaan tiimillesi valtaa ja koulutusta nykyaikaisia verkkouhkia vastaan. Alustamme antaa henkilöstöllesi tiedot ja taidot, joita tarvitset organisaatiosi suojaamiseen, aina käytäntöjen hallinnasta phishing-simulaatioihin.

Kyberturvallisuuden eLearning

Cyber Security eLearning tutustua palkittu eLearning kirjasto, räätälöity joka osastolle

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Aikatauluta vuotuinen tiedotuskampanja muutamalla klikkauksella

Phishing-simulaatio

Pysäytä phishing-hyökkäykset niiden jäljiltä palkitun phishing-ohjelmiston avulla

Politiikan hallinta

Keskitä käytännöt yhteen paikkaan ja hallitse käytänteiden elinkaarta vaivattomasti.

Tietosuojan hallinta

Valvo, seuraa ja hallitse vaatimustenmukaisuutta helposti

Tapahtumien hallinta

Ota sisäiset vaaratilanteet haltuun ja korjaa se, mikä on tärkeää.

Takaisin
Teollisuus

Toimialat

Tutustu ratkaisujemme monipuolisuuteen eri toimialoilla. Tutustu siihen, miten ratkaisumme vaikuttavat useilla eri aloilla dynaamisesta teknologiasektorista terveydenhuoltoon. 


Rahoituspalvelut

Ensimmäisen puolustuslinjan luominen rahoituspalveluorganisaatioille

Hallitukset

Turvallisuustietoisuusratkaisu hallituksille

Yritykset

Turvallisuustietoisuuden koulutusratkaisu suuryrityksille

Etätyöntekijät

Turvallisuustietoisuuden kulttuurin juurruttaminen - myös kotona

Koulutusala

Koulutuksen tietoturvatietoisuuskoulutus koulutusalalle

Terveydenhuollon työntekijät

Tutustu räätälöityyn tietoturvatietoisuuteen terveydenhuollon työntekijöille

Teknologiateollisuus

Tietoturvakoulutuksen muuttaminen teknologiateollisuudessa

NIS2-vaatimustenmukaisuus

Tukea Nis2-vaatimusten noudattamista kyberturvallisuuden tietoisuutta edistävillä aloitteilla

Takaisin
Resurssit

Resurssit

Maksuttomia tietoisuutta lisääviä aineistojamme voi käyttää organisaatiosi tietoisuuden parantamiseen tietoverkkoturvallisuuden osalta julisteista ja käytännöistä lopullisiin oppaisiin ja tapaustutkimuksiin.

Tietoturvatietoisuus Dummiesille

Välttämätön resurssi tietoverkkotietoisuuden kulttuurin luomiseksi.

Dummies-opas kyberturvallisuuteen Elearning

Perimmäinen opas tehokkaan kyberturvallisuuden sähköisen oppimisen toteuttamiseen

Perimmäinen opas phishingiin

Kouluta työntekijöitä siitä, miten phishing-hyökkäykset havaitaan ja estetään.

Ilmaiset tietoisuusjulisteet

Lataa nämä julisteet työntekijöiden valppauden lisäämiseksi.

Phishingin vastainen politiikka

Luo turvallisuustietoinen kulttuuri ja edistä tietoisuutta kyberturvallisuusuhkista.

Tapaustutkimukset

Kuuntele, miten autamme asiakkaitamme edistämään positiivista käyttäytymistä organisaatioissaan.

A-Z Kyberturvallisuuden terminologia

Sanasto tietoverkkoturvallisuuden termeistä, jotka on pakko tietää

Kyberturvallisuuden käyttäytymisen kypsyysmalli

Auditoi tietoisuuskoulutuksesi ja vertaile organisaatiosi parhaita käytäntöjä vastaan

Ilmaista tavaraa

Lataa ilmaiset tietoisuutta lisäävät aineistomme organisaatiosi kyberturvallisuustietoisuuden parantamiseksi.

Takaisin
MetaCompliance | Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot työntekijöille

Tietoja

MetaCompliancella on yli 18 vuoden kokemus kyberturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden markkinoilta, ja se tarjoaa innovatiivisen ratkaisun henkilöstön tietoturvatietoisuuteen ja vaaratilanteiden hallinnan automatisointiin. MetaCompliance-alusta luotiin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin saada yksi kattava ratkaisu kyberturvallisuuteen, tietosuojaan ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvien henkilöriskien hallintaan.

Miksi valita meidät

Lue, miksi Metacompliance on luotettu kumppani tietoturvatietoisuuskoulutuksessa.

Työntekijöiden sitouttamisen asiantuntijat

Helpotamme työntekijöiden sitouttamista ja kybertietoisuuden kulttuurin luomista.

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Automatisoi tietoturvatietoisuuskoulutus, tietojenkalastelukoulutukset ja -käytännöt helposti muutamassa minuutissa.

MetaBlogi

Pysy ajan tasalla tietoverkkotietoisuutta koskevista koulutusaiheista ja vähennä organisaatiosi riskejä.

Kyberturvallisuuden mestareiden luominen organisaation suojaamiseksi uhkilta

kyberturvallisuuden mestarit

kirjoittajasta

Jaa tämä viesti

Se antaa henkilöstölle tarvittavat taidot suojella itseään verkossa ja antaa työntekijöille valmiudet tulla "kyberturvallisuuden mestareiksi", joilla on tiedot kyberhyökkäysten havaitsemiseksi ja estämiseksi.

Tietoverkkorikollisuudesta on tullut järjestäytyneempää ja kehittyneempää kuin koskaan aiemmin, joten jokaisen organisaation on tärkeää tiedottaa riskeistä tehokkaasti koko yrityksessä. Korostamalla pahantahtoisten hakkerien aiheuttamaa yhä vakavampaa uhkaa voit edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta kyberturvallisuuden tärkeyden suhteen. Kyberturvallisuus on kaikkien vastuulla, ja koska mahdollisia hyökkäyspisteitä on niin paljon, turvallisuuden parantaminen edellyttää tietoisuutta kyberkulttuurista.

Miksi tarvitset kyberturvallisuuden mestareita?

Vahva kyberturvallisuuskulttuuri ei tarkoita sitä, että kaikista organisaation työntekijöistä tehdään teknisiä asiantuntijoita, vaan pikemminkin sitä, että työntekijöitä kannustetaan olemaan valppaina kyberuhkien, kuten salakatselun, phishing-sähköpostien ja sosiaalisen manipuloinnin suhteen.

Monet verkot ja järjestelmät ovat vain niin vahvoja kuin niiden heikoin työntekijä, koska hakkerit pääsevät usein sisään vain yhdestä paikasta. Tietoturvatietoisuus ei siis ole ratkaisevan tärkeää vain tietotekniikkatiimille, vaan kaikille organisaation työntekijöille.

Työntekijät ovat yrityksen suurin voimavara, mutta myös suurin turvallisuusriski. Itse asiassa 52 prosenttia yrityksistä myöntää, että työntekijät ovat niiden suurin heikkous tietoturvan kannalta, sillä heidän huolimattomuutensa vaarantaa yrityksen tietoturvastrategian. Tutkimuksissa on myös havaittu, että noin 90 prosenttia kaikista tietoverkkovahingoista johtuu jonkinlaisesta inhimillisestä virheestä tai käyttäytymisestä.

Juhli kyberturvallisuuden turvallisuutta

Kyberturvallisuuden mestarit auttavat näyttämään esimerkkiä ja "liputtavat" kyberturvallisuuden turvallisuuden puolesta. Tämä antaa työntekijöille myös vastuuntuntoa, mahdollisuuden oppia vertaisiltaan ja luo toveruuden tunnetta työntekijöiden välille.

Esimerkiksi tietoverkkoturvallisuusohjelmassa vaaratilanteiden raportoinnista tai erityisen nokkelan phishing-sähköpostiviestin havaitsemisesta voitaisiin palkita pokaalilla, jonka työntekijät voivat ylpeänä pitää pöydällään.

Kyberturvallisuuden mestarit

Kyberturvallisuuden mestareiden palkitseminen

Hakkerointeja ja tietoturvaloukkauksia havaitsevien työntekijöiden palkitseminen palkinnoin ja palkinnoin on tehokas tapa motivoida työntekijöitä, kannustaa tiimiäsi ja lisätä tietoisuutta organisaatiossa. Näin työntekijät voivat myös parantaa päätöksentekotaitojaan, soveltaa uutta tietoa ja tehdä myönteisiä käyttäytymismuutoksia ottamalla vastuun verkkoturvallisuudesta.

Juuri tähän tehokkaan kyberturvallisuusohjelman pitäisi perustua - sitoutuneisiin työntekijöihin, jotka ottavat vastuun yrityksen turvallisuudesta. Kun vahvistat tietoturvatietoisuutta yrityksesi kaikilla tasoilla, parannat vastuullisuutta, lisäät solidaarisuutta ja vahvistat puolustustasi kautta linjan.

Nämä pelillistämistekniikat, kuten palkinnot ja pistetaulukot, hyödyntävät ihmisen statuksen kaipuuta. Accenturen tuoreessa raportissa todettiin, että pelillistämisellä voi olla dramaattinen vaikutus työntekijöiden suorituskykyyn, ja eräs yritys raportoi, että uusien tuotteiden myynti kasvoi 230 prosenttia 30 päivän kuluessa pelillistämisstrategian käyttöönotosta.

Kyberriskin inhimillisen puolen poistaminen on haaste, mutta oikeilla välineillä ja ohjelmilla organisaatiot voivat edetä merkittävästi tällä alalla. On myös useita muita menetelmiä, joilla voit tehostaa kyberturvallisuuden tiedotuskampanjasi tehokkuutta:

  • Kehitetään jatkuvan tietoisuuden lisäämiseen tähtäävän koulutuksen kulttuuri, jonka olisi alettava palvelukseenottoprosessin aikana ja jatkuttava koko työsuhteen ajan.
  • Ota käyttöön kahdentoista kuukauden mittainen koulutusohjelma, johon sisältyy toimintatapoja, phishing-simulaatioita ja verkko-opiskelua koko vuoden ajan, jotta tietoturva pysyy mielessä.
  • Ota käyttöön erilaisia houkuttelevia menetelmiä, joilla työntekijöille opetetaan heidän roolinsa organisaation turvallisuuden ylläpitämisessä. Kampanjajulisteet, eLearning-kurssit, pelillistäminen, simuloidut phishing-hyökkäykset, tietokilpailut ja taskuoppaat ovat tehokkaita keinoja lisätä käyttäjien tietoisuutta ja vaatimustenmukaisuutta houkuttelevalla tavalla.
  • Kun tiedotuskampanja on käynnistetty, tarkastele tuloksia säännöllisesti ja raportoi niistä. Tämä on tärkeää, jotta voidaan paljastaa läheltä piti -tilanteet ja alueet, joilla teknologiaa ja prosesseja voidaan parantaa.
  • Varmista, että kyberturvallisuus on osa vuoropuhelua organisaation korkeimmilla tasoilla. Jos toimitusjohtaja puhuu phishing-tietoisuudesta, on hyvin mahdollista, että siitä tulee prioriteetti kaikilla tasoilla.

Automatisoi kybertietoisuuskampanjat 

Tarvitsetko apua tehokkaan tiedotuskampanjan käynnistämiseen? MetaCompliance on luonuttietoverkkotietoisuuskampanjamoduulin, jolla voit automatisoida tietoturvatietoisuusohjelmasi elinkaaren. Keskusteletietoturvatietoisuusneuvojiemmekanssa siitä, miten voimme auttaa vähentämään tietoisuuskampanjan suunnitteluun tarvittavaa aikaa ja resursseja. 

Muita artikkeleita aiheesta Cyber Security Awareness Training, jotka saattavat kiinnostaa sinua.