Takaisin
Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot yrityksille | MetaCompliance

Tuotteet

Tutustu yksilöllisiin tietoturvatietoisuuskoulutusratkaisuihimme, jotka on suunniteltu antamaan tiimillesi valtaa ja koulutusta nykyaikaisia verkkouhkia vastaan. Alustamme antaa henkilöstöllesi tiedot ja taidot, joita tarvitset organisaatiosi suojaamiseen, aina käytäntöjen hallinnasta phishing-simulaatioihin.

Cyber Security eLearning

Cyber Security eLearning tutustua palkittu eLearning kirjasto, räätälöity joka osastolle

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Aikatauluta vuotuinen tiedotuskampanja muutamalla klikkauksella

Phishing-simulaatio

Pysäytä phishing-hyökkäykset niiden jäljiltä palkitun phishing-ohjelmiston avulla

Politiikan hallinta

Keskitä käytännöt yhteen paikkaan ja hallitse käytänteiden elinkaarta vaivattomasti.

Tietosuojan hallinta

Valvo, seuraa ja hallitse vaatimustenmukaisuutta helposti

Tapahtumien hallinta

Ota sisäiset vaaratilanteet haltuun ja korjaa se, mikä on tärkeää.

Takaisin
Teollisuus

Toimialat

Tutustu ratkaisujemme monipuolisuuteen eri toimialoilla. Tutustu siihen, miten ratkaisumme vaikuttavat useilla eri aloilla dynaamisesta teknologiasektorista terveydenhuoltoon. 


Rahoituspalvelut

Ensimmäisen puolustuslinjan luominen rahoituspalveluorganisaatioille

Hallitukset

Turvallisuustietoisuusratkaisu hallituksille

Yritykset

Turvallisuustietoisuuden koulutusratkaisu suuryrityksille

Etätyöntekijät

Turvallisuustietoisuuden kulttuurin juurruttaminen - myös kotona

Koulutusala

Koulutuksen tietoturvatietoisuuskoulutus koulutusalalle

Terveydenhuollon työntekijät

Tutustu räätälöityyn tietoturvatietoisuuteen terveydenhuollon työntekijöille

Teknologiateollisuus

Tietoturvakoulutuksen muuttaminen teknologiateollisuudessa

NIS2-vaatimustenmukaisuus

Tukea Nis2-vaatimusten noudattamista kyberturvallisuuden tietoisuutta edistävillä aloitteilla

Takaisin
Resurssit

Resurssit

Maksuttomia tietoisuutta lisääviä aineistojamme voi käyttää organisaatiosi tietoisuuden parantamiseen tietoverkkoturvallisuuden osalta julisteista ja käytännöistä lopullisiin oppaisiin ja tapaustutkimuksiin.

Tietoturvatietoisuus Dummiesille

Välttämätön resurssi tietoverkkotietoisuuden kulttuurin luomiseksi.

Dummies-opas kyberturvallisuuteen Elearning

Perimmäinen opas tehokkaan kyberturvallisuuden sähköisen oppimisen toteuttamiseen

Perimmäinen opas phishingiin

Kouluta työntekijöitä siitä, miten phishing-hyökkäykset havaitaan ja estetään.

Ilmaiset tietoisuusjulisteet

Lataa nämä julisteet työntekijöiden valppauden lisäämiseksi.

Phishingin vastainen politiikka

Luo turvallisuustietoinen kulttuuri ja edistä tietoisuutta kyberturvallisuusuhkista.

Tapaustutkimukset

Kuuntele, miten autamme asiakkaitamme edistämään positiivista käyttäytymistä organisaatioissaan.

A-Z Kyberturvallisuuden terminologia

Sanasto tietoverkkoturvallisuuden termeistä, jotka on pakko tietää

Kyberturvallisuuden käyttäytymiskypsyysmalli

Auditoi tietoisuuskoulutuksesi ja vertaile organisaatiosi parhaita käytäntöjä vastaan

Ilmaista tavaraa

Lataa ilmaiset tietoisuutta lisäävät aineistomme organisaatiosi kyberturvallisuustietoisuuden parantamiseksi.

Takaisin
MetaCompliance | Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot työntekijöille

Tietoja

MetaCompliancella on yli 18 vuoden kokemus kyberturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden markkinoilta, ja se tarjoaa innovatiivisen ratkaisun henkilöstön tietoturvatietoisuuteen ja vaaratilanteiden hallinnan automatisointiin. MetaCompliance-alusta luotiin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin saada yksi kattava ratkaisu kyberturvallisuuteen, tietosuojaan ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvien henkilöriskien hallintaan.

Miksi valita meidät

Lue, miksi Metacompliance on luotettu kumppani tietoturvatietoisuuskoulutuksessa.

Työntekijöiden sitouttamisen asiantuntijat

Helpotamme työntekijöiden sitouttamista ja kybertietoisuuden kulttuurin luomista.

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Automatisoi tietoturvatietoisuuskoulutus, tietojenkalastelukoulutukset ja -käytännöt helposti muutamassa minuutissa.

Johtajuus

Tapaa MetaCompliance-johtoryhmä

MetaBlogi

Pysy ajan tasalla tietoverkkotietoisuutta koskevista koulutusaiheista ja vähennä organisaatiosi riskejä.

Miten luoda vahva kyberturvallisuuskulttuuri organisaatioonne?

kyberturvallisuuskulttuuri

kirjoittajasta

Jaa tämä viesti

Nykymaailmassa tietosuoja-asetuksilla, kuten GDPR:llä ja DPA2018:lla, on ratkaiseva merkitys yksityisyyden ja tietoturvan varmistamisessa. Näiden säännösten jatkuvasti muuttuvan luonteen vuoksi sääntöjen noudattaminen ei kuitenkaan yksin riitä suojaamaan organisaatiotasi kyberuhkilta. Vahvan kyberturvallisuuskulttuurin luominen voi auttaa organisaatiotasi torjumaan sääntelyn noudattamista ja kyberuhkia tehokkaammin. Tämä voidaan saavuttaa kattavalla tietoturvatietoisuutta edistävällä koulutusohjelmalla, joka tarjoaa mukaansatempaavaa ja vuorovaikutteista sisältöä. Tässä artikkelissa keskustelemme siitä, miten organisaatiossasi voidaan luoda vahva kyberturvallisuuskulttuuri.

Vahvan kyberturvallisuuskulttuurin rakentaminen

Vahva kyberturvallisuuskulttuuri on olennainen osa sääntelyn noudattamista. Siihen kuuluu turvallisuusajattelun juurruttaminen organisaation kaikkiin työntekijöihin. Kyberturvallisuuskulttuuria ei voida saavuttaa yhdessä yössä, vaan se on prosessi, johon kuuluu useita keskeisiä tekijöitä.

Tone from the Top

Organisaation hallituksen ja ylimmän johdon on suhtauduttava turvallisuuteen vakavasti ja työskenneltävä yhdessä kehittääkseen myönteisiä turvallisuuteen liittyviä viestejä, jotka suodattuvat läpi organisaation. Johtavalle henkilöstölle olisi annettava säännöllisesti ajantasaista tietoa organisaatioon vaikuttavista tietoturvauhkista ja siitä, miten niitä lievennetään. Tämä auttaa lisäämään ylimmän johdon sitoutumista tietoturvatietoisuuskoulutusta antaviin organisaation työntekijöihin.

Turvallisuus Bake-off

Phishing-hyökkäykset ovat yleistyneet, ja jokainen yritys on vaarassa. Kyberturvallisuusajattelu on saatava osaksi jokapäiväistä työelämää, jotta kaikki organisaatiossa tietävät, miten phishing toimii, ja ymmärtävät tietoturvan merkityksen.

Kouluta, valista ja osallistu

Turvallisuustietoisuuskoulutus on ratkaisevan tärkeää kulttuurin kehittämisen kannalta. Koulutuksen on kuitenkin oltava mukaansatempaavaa, hauskaa, informatiivista ja vuorovaikutteista. Phishing-simulaatioharjoitukset ovat erinomainen tapa sitouttaa käyttäjät ja räätälöidä oppimiskokemuksia erityistarpeiden mukaan. Tietoisuuden lisääminen yksilöiden ja osastojen rooleista tietosuoja- ja yksityisyydensuojasäännösten laatimisessa ja ylläpitämisessä olisi oltava olennainen osa tietoisuuskoulutusohjelmaa.

Näe se, ilmoita siitä!

Vaaratilanteiden raportointiin kannustaminen on olennainen sitouttamistoimi, joka edistää ryhmän osallistumista ja kehittää turvallisuuskulttuuria. Työntekijöille olisi tarjottava foorumi mahdollisten tietoturvaloukkausten tallentamiseksi heti, kun niitä tapahtuu. Nämä tiedot eivät ainoastaan auta ehkäisemään verkkohyökkäyksiä, vaan ne tarjoavat myös tietoa, jota tarvitaan uhkien tehokkaaseen torjuntaan. On kuitenkin käytettävä syyttelemätöntä lähestymistapaa, jotta varmistetaan, että vaaratilanteiden raportointi on tehokasta.

Lopeta syyllistäminen

Yksittäisten henkilöiden syyttäminen turvallisuusvirheistä voi kostautua, jolloin työntekijät tuntevat, etteivät he voi vaikuttaa turvallisuuteen. Porkkana-lähestymistapa lisää todennäköisemmin henkilöstön luottamusta, kun käsitellään salakavalia uhkia, kuten tietojenkalastelua.

Vahvan kyberturvallisuuskulttuurin indikaattorit

Tietoturvakulttuurin kehittymistä ja jatkuvaa tehokkuutta voidaan arvioida useilla indikaattoreilla. Näihin kuuluvat vaaratilanteiden raportointiluvut, työntekijöiden palauteprosessi, itsetehokkuuspalaute, oivalluksia koskevat mittarit ja havainnot. Nämä menetelmät voivat tarjota näkemyksiä kyberturvallisuuskulttuurin kehittymisestä ja tarjota tietoja edistymisen seuraamiseksi.

Kyberturvallisuuskulttuurin ja vaatimustenmukaisuuden yhteensovittaminen

Kun kyberturvallisuuskulttuuri on juurtunut organisaatioon, voit alkaa havaita hyötyjä sääntelyn noudattamisesta. Myönteisestä turvallisuuskäyttäytymisestä tulee sosiaalinen normi, ja ajattelutapa, jossa tietoturvaa ajatellaan automaattisesti tietoja käsiteltäessä, on hyödyksi tietosuojavaatimusten noudattamisessa.

Lopulliset ajatukset

Vahvan kyberturvallisuuskulttuurin rakentaminen on jatkuva prosessi, joka edellyttää organisaation kaikkien työntekijöiden sitoutumista ja panostusta. Keskittymällä keskeisiin tekijöihin, kuten ylhäältä tulevaan äänensävyyn, tietoturva-avustuksiin, koulutukseen ja harjoitteluun, vaaratilanteiden raportointiin sekä syyttömään lähestymistapaan, voit luoda turvallisuuskulttuurin, joka ei ainoastaan täytä sääntelyn vaatimustenmukaisuutta koskevia vaatimuksia, vaan myös suojaa organisaatiotasi tietoverkkouhkilta.

Kolmannen osapuolen toimittajan tietoturvatietoisuuskoulutus

Muita artikkeleita aiheesta Cyber Security Awareness Training, jotka saattavat kiinnostaa sinua.