Takaisin
Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot yrityksille | MetaCompliance

Tuotteet

Tutustu yksilöllisiin tietoturvatietoisuuskoulutusratkaisuihimme, jotka on suunniteltu antamaan tiimillesi valtaa ja koulutusta nykyaikaisia verkkouhkia vastaan. Alustamme antaa henkilöstöllesi tiedot ja taidot, joita tarvitset organisaatiosi suojaamiseen, aina käytäntöjen hallinnasta phishing-simulaatioihin.

Cyber Security eLearning

Cyber Security eLearning tutustua palkittu eLearning kirjasto, räätälöity joka osastolle

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Aikatauluta vuotuinen tiedotuskampanja muutamalla klikkauksella

Phishing-simulaatio

Pysäytä phishing-hyökkäykset niiden jäljiltä palkitun phishing-ohjelmiston avulla

Politiikan hallinta

Keskitä käytännöt yhteen paikkaan ja hallitse käytänteiden elinkaarta vaivattomasti.

Tietosuojan hallinta

Valvo, seuraa ja hallitse vaatimustenmukaisuutta helposti

Tapahtumien hallinta

Ota sisäiset vaaratilanteet haltuun ja korjaa se, mikä on tärkeää.

Takaisin
Teollisuus

Toimialat

Tutustu ratkaisujemme monipuolisuuteen eri toimialoilla. Tutustu siihen, miten ratkaisumme vaikuttavat useilla eri aloilla dynaamisesta teknologiasektorista terveydenhuoltoon. 


Rahoituspalvelut

Ensimmäisen puolustuslinjan luominen rahoituspalveluorganisaatioille

Hallitukset

Turvallisuustietoisuusratkaisu hallituksille

Yritykset

Turvallisuustietoisuuden koulutusratkaisu suuryrityksille

Etätyöntekijät

Turvallisuustietoisuuden kulttuurin juurruttaminen - myös kotona

Koulutusala

Koulutuksen tietoturvatietoisuuskoulutus koulutusalalle

Terveydenhuollon työntekijät

Tutustu räätälöityyn tietoturvatietoisuuteen terveydenhuollon työntekijöille

Teknologiateollisuus

Tietoturvakoulutuksen muuttaminen teknologiateollisuudessa

NIS2-vaatimustenmukaisuus

Tukea Nis2-vaatimusten noudattamista kyberturvallisuuden tietoisuutta edistävillä aloitteilla

Takaisin
Resurssit

Resurssit

Maksuttomia tietoisuutta lisääviä aineistojamme voi käyttää organisaatiosi tietoisuuden parantamiseen tietoverkkoturvallisuuden osalta julisteista ja käytännöistä lopullisiin oppaisiin ja tapaustutkimuksiin.

Tietoturvatietoisuus Dummiesille

Välttämätön resurssi tietoverkkotietoisuuden kulttuurin luomiseksi.

Dummies-opas kyberturvallisuuteen Elearning

Perimmäinen opas tehokkaan kyberturvallisuuden sähköisen oppimisen toteuttamiseen

Perimmäinen opas phishingiin

Kouluta työntekijöitä siitä, miten phishing-hyökkäykset havaitaan ja estetään.

Ilmaiset tietoisuusjulisteet

Lataa nämä julisteet työntekijöiden valppauden lisäämiseksi.

Phishingin vastainen politiikka

Luo turvallisuustietoinen kulttuuri ja edistä tietoisuutta kyberturvallisuusuhkista.

Tapaustutkimukset

Kuuntele, miten autamme asiakkaitamme edistämään positiivista käyttäytymistä organisaatioissaan.

A-Z Kyberturvallisuuden terminologia

Sanasto tietoverkkoturvallisuuden termeistä, jotka on pakko tietää

Kyberturvallisuuden käyttäytymiskypsyysmalli

Auditoi tietoisuuskoulutuksesi ja vertaile organisaatiosi parhaita käytäntöjä vastaan

Ilmaista tavaraa

Lataa ilmaiset tietoisuutta lisäävät aineistomme organisaatiosi kyberturvallisuustietoisuuden parantamiseksi.

Takaisin
MetaCompliance | Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot työntekijöille

Tietoja

MetaCompliancella on yli 18 vuoden kokemus kyberturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden markkinoilta, ja se tarjoaa innovatiivisen ratkaisun henkilöstön tietoturvatietoisuuteen ja vaaratilanteiden hallinnan automatisointiin. MetaCompliance-alusta luotiin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin saada yksi kattava ratkaisu kyberturvallisuuteen, tietosuojaan ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvien henkilöriskien hallintaan.

Miksi valita meidät

Lue, miksi Metacompliance on luotettu kumppani tietoturvatietoisuuskoulutuksessa.

Työntekijöiden sitouttamisen asiantuntijat

Helpotamme työntekijöiden sitouttamista ja kybertietoisuuden kulttuurin luomista.

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Automatisoi tietoturvatietoisuuskoulutus, tietojenkalastelukoulutukset ja -käytännöt helposti muutamassa minuutissa.

Johtajuus

Tapaa MetaCompliance-johtoryhmä

MetaBlogi

Pysy ajan tasalla tietoverkkotietoisuutta koskevista koulutusaiheista ja vähennä organisaatiosi riskejä.

Neljä askelta tekoälyn integrointiin

AI

kirjoittajasta

Jaa tämä viesti

Nykyisessä nopeasti kehittyvässä digitaalisessa ympäristössä tekoälyn integroinnista on tullut keskeinen tekijä yrityksille, jotka haluavat pysyä kehityksen kärjessä. Nopeus, jolla työntekijät omaksuvat tekoälyn, on kuitenkin usein yllättänyt organisaatiot.

Tämä korostaa, että tarvitaan selkeää ohjausta ja opastusta, jotta voidaan varmistaa tekoälyn sujuva käyttöönotto organisaatioissa. Ilman asianmukaista ohjeistusta on vaarana tehottomuus ja mahdollinen väärinkäyttö, kun työntekijät turvautuvat arvailuun.

Miten organisaatiot voivat siis selviytyä tehokkaasti tekoälyn integroinnin monimutkaisista kysymyksistä? Tutustutaan neljään yksinkertaiseen vaiheeseen, joilla varmistetaan saumaton siirtyminen:

1. Laadi selkeä tekoälypolitiikka

Ensimmäinen askel tekoälyn integroinnissa on kattavan tekoälypolitiikan kehittäminen. Tässä politiikassa olisi esitettävä tekoälyn käyttöä koskevat säännöt ja kiellot organisaatiossa. Käymällä läpi merkittäviä sääntöjä organisaatiot voivat tunnistaa keskeiset tavoitteet ja päästä yhteisymmärrykseen siitä, mikä on sallittua ja mikä ei. Se voi esimerkiksi sisältää ohjeita asiakkaiden henkilötietojen käsittelystä tai immateriaalioikeuksien suojaamisesta.

Hyvin laadittu tekoälypolitiikka toimii työntekijöille tiekarttana, joka selventää, miten tekoälyteknologiaa tulisi hyödyntää liiketoiminnan tavoitteiden edistämiseksi eettisiä ja oikeudellisia näkökohtia noudattaen. Politiikassa olisi käsiteltävä seuraavia keskeisiä kysymyksiä:

  • Millaiset tekoälysovellukset ovat sallittuja organisaatiossa?
  • Miten arkaluonteisia tietoja olisi käsiteltävä yksityisyyden ja turvallisuuden varmistamiseksi?
  • Mitkä ovat tekoälyjärjestelmien seuranta- ja arviointimenettelyt avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden varmistamiseksi?

Määrittelemällä selkeät suuntaviivat etukäteen organisaatiot voivat vähentää tekoälyn käyttöönottoon liittyviä riskejä ja edistää tekoälyn vastuullisen käytön kulttuuria.

2. Yhteistyö johtoryhmien kanssa

Tekoälyn käyttöönoton tulisi olla yhteistyöpyrkimys, johon koko johtoryhmä osallistuu. Kokoamalla yhteen eri osastojen johtajat organisaatiot voivat varmistaa, että tekoälystrategioita laadittaessa otetaan huomioon erilaiset näkökulmat. Yhteistyö auttaa määrittelemään tekoälyn käytön laajuuden, asettamaan prioriteetit ja jakamaan resurssit tehokkaasti. Lisäksi se edistää tärkeimpien sidosryhmien sitoutumista, mikä parantaa onnistuneen täytäntöönpanon mahdollisuuksia.

3. Ohjeiden dokumentointi ja tiedottaminen

Kun tekoälypolitiikka on laadittu, on tärkeää dokumentoida ja viestiä ohjeista selkeästi koko organisaatiossa. Säännöt olisi muotoiltava selkokielellä ja teknistä jargonia välttäen, jotta kaikki työntekijät ymmärtäisivät ne helposti. Viestintäkanavien, kuten fyysisten julisteiden, yrityksen intranetin tai tiimien yhteistyöalustojen, kuten Slackin, hyödyntäminen voi auttaa levittämään tietoa tehokkaasti. Selkeät ohjeet antavat työntekijöille mahdollisuuden tehdä tietoon perustuvia päätöksiä ja noudattaa vahvistettuja ohjeita.

Tekoälypolitiikasta tiedottamisen lisäksi organisaatioiden olisi tarjottava koulutusta ja tukea, jotta työntekijät ymmärtäisivät, miten tekoälytyökaluja ja -teknologioita voidaan hyödyntää tehokkaasti heidän tehtävissään. Tähän voi sisältyä työpajoja tai verkkokursseja, joilla parannetaan henkilöstön tekoälylukutaitoa ja -taitoja. Investoimalla työntekijöiden koulutukseen ja kehittämiseen organisaatiot voivat maksimoida tekoälyn potentiaalin ja samalla minimoida virheiden tai väärinkäytön todennäköisyyden.

4. Säännöllinen tarkastelu ja mukauttaminen

Tekoälyteknologia ja sen sovellukset kehittyvät jatkuvasti. Siksi organisaatioiden on tarkistettava tekoälystrategiansa säännöllisesti, jotta ne pysyvät merkityksellisinä ja tehokkaina. Puolivuosittaiset tarkistukset voivat auttaa arvioimaan tekoälyratkaisujen soveltuvuutta, tunnistamaan parannusalueita ja puuttumaan uusiin riskeihin tai haasteisiin. Tämän lähestymistavan avulla organisaatiot voivat mukauttaa tekoälypolitiikkansa vastaamaan muuttuvia liiketoimintatarpeita ja teknologista kehitystä.

Arviointiprosessin aikana on tärkeää pyytää palautetta työntekijöiltä organisaation kaikilla tasoilla. He ovat usein tekoälyjärjestelmien etulinjan käyttäjiä ja voivat antaa arvokasta tietoa niiden vahvuuksista, heikkouksista ja käytettävyydestä. Ottamalla työntekijöiden palautteen mukaan päätöksentekoprosessiin organisaatiot voivat edistää jatkuvan parantamisen ja innovoinnin kulttuuria.

Päätelmä

Tekoälyn käyttöönotto organisaatiossa edellyttää huolellista suunnittelua, yhteistyötä ja selkeää viestintää. Seuraamalla näitä neljää vaihetta - selkeän tekoälypolitiikan laatiminen, yhteistyö johtoryhmien kanssa, ohjeiden dokumentointi ja viestintä sekä strategioiden säännöllinen tarkistaminen ja mukauttaminen - organisaatiot voivat selviytyä tekoälyn integroinnin monimutkaisista kysymyksistä tehokkaasti.

Hyvin määritellyn tekoälystrategian avulla organisaatiot voivat valjastaa tekoälyn mullistavan voiman ja samalla lieventää riskejä ja maksimoida hyödyt. Ottamalla tekoälyn käyttöön vastuullisesti ja eettisesti organisaatiot voivat saavuttaa pitkän aikavälin menestystä yhä enemmän tekoälyyn perustuvassa maailmassa.

marraskuu 2023

Muita artikkeleita aiheesta Cyber Security Awareness Training, jotka saattavat kiinnostaa sinua.