Takaisin
Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot yrityksille | MetaCompliance

Tuotteet

Tutustu yksilöllisiin tietoturvatietoisuuskoulutusratkaisuihimme, jotka on suunniteltu antamaan tiimillesi valtaa ja koulutusta nykyaikaisia verkkouhkia vastaan. Alustamme antaa henkilöstöllesi tiedot ja taidot, joita tarvitset organisaatiosi suojaamiseen, aina käytäntöjen hallinnasta phishing-simulaatioihin.

Cyber Security eLearning

Cyber Security eLearning tutustua palkittu eLearning kirjasto, räätälöity joka osastolle

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Aikatauluta vuotuinen tiedotuskampanja muutamalla klikkauksella

Phishing-simulaatio

Pysäytä phishing-hyökkäykset niiden jäljiltä palkitun phishing-ohjelmiston avulla

Politiikan hallinta

Keskitä käytännöt yhteen paikkaan ja hallitse käytänteiden elinkaarta vaivattomasti.

Tietosuojan hallinta

Valvo, seuraa ja hallitse vaatimustenmukaisuutta helposti

Tapahtumien hallinta

Ota sisäiset vaaratilanteet haltuun ja korjaa se, mikä on tärkeää.

Takaisin
Teollisuus

Toimialat

Tutustu ratkaisujemme monipuolisuuteen eri toimialoilla. Tutustu siihen, miten ratkaisumme vaikuttavat useilla eri aloilla dynaamisesta teknologiasektorista terveydenhuoltoon. 


Rahoituspalvelut

Ensimmäisen puolustuslinjan luominen rahoituspalveluorganisaatioille

Hallitukset

Turvallisuustietoisuusratkaisu hallituksille

Yritykset

Turvallisuustietoisuuden koulutusratkaisu suuryrityksille

Etätyöntekijät

Turvallisuustietoisuuden kulttuurin juurruttaminen - myös kotona

Koulutusala

Koulutuksen tietoturvatietoisuuskoulutus koulutusalalle

Terveydenhuollon työntekijät

Tutustu räätälöityyn tietoturvatietoisuuteen terveydenhuollon työntekijöille

Teknologiateollisuus

Tietoturvakoulutuksen muuttaminen teknologiateollisuudessa

NIS2-vaatimustenmukaisuus

Tukea Nis2-vaatimusten noudattamista kyberturvallisuuden tietoisuutta edistävillä aloitteilla

Takaisin
Resurssit

Resurssit

Maksuttomia tietoisuutta lisääviä aineistojamme voi käyttää organisaatiosi tietoisuuden parantamiseen tietoverkkoturvallisuuden osalta julisteista ja käytännöistä lopullisiin oppaisiin ja tapaustutkimuksiin.

Tietoturvatietoisuus Dummiesille

Välttämätön resurssi tietoverkkotietoisuuden kulttuurin luomiseksi.

Dummies-opas kyberturvallisuuteen Elearning

Perimmäinen opas tehokkaan kyberturvallisuuden sähköisen oppimisen toteuttamiseen

Perimmäinen opas phishingiin

Kouluta työntekijöitä siitä, miten phishing-hyökkäykset havaitaan ja estetään.

Ilmaiset tietoisuusjulisteet

Lataa nämä julisteet työntekijöiden valppauden lisäämiseksi.

Phishingin vastainen politiikka

Luo turvallisuustietoinen kulttuuri ja edistä tietoisuutta kyberturvallisuusuhkista.

Tapaustutkimukset

Kuuntele, miten autamme asiakkaitamme edistämään positiivista käyttäytymistä organisaatioissaan.

A-Z Kyberturvallisuuden terminologia

Sanasto tietoverkkoturvallisuuden termeistä, jotka on pakko tietää

Kyberturvallisuuden käyttäytymiskypsyysmalli

Auditoi tietoisuuskoulutuksesi ja vertaile organisaatiosi parhaita käytäntöjä vastaan

Ilmaista tavaraa

Lataa ilmaiset tietoisuutta lisäävät aineistomme organisaatiosi kyberturvallisuustietoisuuden parantamiseksi.

Takaisin
MetaCompliance | Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot työntekijöille

Tietoja

MetaCompliancella on yli 18 vuoden kokemus kyberturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden markkinoilta, ja se tarjoaa innovatiivisen ratkaisun henkilöstön tietoturvatietoisuuteen ja vaaratilanteiden hallinnan automatisointiin. MetaCompliance-alusta luotiin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin saada yksi kattava ratkaisu kyberturvallisuuteen, tietosuojaan ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvien henkilöriskien hallintaan.

Miksi valita meidät

Lue, miksi Metacompliance on luotettu kumppani tietoturvatietoisuuskoulutuksessa.

Työntekijöiden sitouttamisen asiantuntijat

Helpotamme työntekijöiden sitouttamista ja kybertietoisuuden kulttuurin luomista.

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Automatisoi tietoturvatietoisuuskoulutus, tietojenkalastelukoulutukset ja -käytännöt helposti muutamassa minuutissa.

Johtajuus

Tapaa MetaCompliance-johtoryhmä

MetaBlogi

Pysy ajan tasalla tietoverkkotietoisuutta koskevista koulutusaiheista ja vähennä organisaatiosi riskejä.

Miksi kyberturvallisuus on kaikkien vastuulla

Turvallisuuteen sitoutuminen

kirjoittajasta

Jaa tämä viesti

Ihmiset ovat luonnostaan yhteistyöhaluinen laji. Tunnemme olomme kotoisaksi tehdessämme yhteistyötä muiden kanssa ja työskennellessämme yhdessä menestyksekkäiden projektien parissa. Tämä yhteistyö, tämä yhteenkuuluvuuden tunne, auttaa rakentamaan vankempia ja sujuvammin toimivia yhteiskuntia.

Yhdessä toimiminen yhteen suuntaan voi myös auttaa rakentamaan tietoverkkoturvallisen organisaation. On kuitenkin toinen asia saada kaikki ymmärtämään, että tämä jaettu vastuu on nykypäivän kyberturvallisuusuhkien hallinnan todellisuutta.

Jotta voisimme torjua verkkohyökkäysten lisääntyvää rynnäkköä, yrityksen on saatava aikaan tunne siitä, että verkkoturvallisuus on kaikkien vastuulla. On kuitenkin mietittävä ja valmistauduttava siihen, miten tämä toteutetaan.

Kyberturvallisuus on muutakin kuin teknologiaa

Turvallisuushyökkääjät etsivät helppoa kyytiä; miksi tehdä elämästäsi vaikeaa? Helppo kyyti" tulee verkkoturvahyökkäysskenaarioiden muodossa, joissa käytetään ihmistä, yleensä työntekijää tai liikekumppania, avaamaan ovi yritysverkkoon.

Tyypillisesti verkkorikolliset käyttävät sosiaalisia tekniikoita ja tietojenkalastelumenetelmiä päästäkseen verkkoon, ja kun he ovat päässeet verkkohyökkääjien sisään, he voivat tuhota tietoja, asentaa lunnasohjelmia ja aiheuttaa yleistä tuhoa.

Stanfordin yliopiston tutkijat havaitsivat, että 88 prosentissa tietoturvaloukkauksista oli kyse inhimillisestä virheestä, ja työntekijät ovat usein haluttomia myöntämään virheitä. Raportissa todettiin myös, että 25 prosenttia tietoturvaloukkauksista johtui phishing-sähköposteista, joilla työntekijät saadaan kiinni käyttämällä sosiaalista manipulointia ja psykologisia temppuja käyttäytymisen manipuloimiseksi.

Inhimillisen tekijän menestystä verkkohyökkäyksissä lisää se, että perinteisten tietoturvatyökalujen, kuten virustorjuntaohjelmistojen, on osoitettu olevan vain 50-prosenttisen tehokkaita uhkien havaitsemisessa. Sosiaalisen manipuloinnin ja alle 100-prosenttisesti tehottomien tietoturvatekniikoiden aiheuttama kaksinkertainen ongelma on johtanut siihen, että IT-tiimit ovat ymmärtäneet, että resurssien suojaamiseen tarvitaan kokonaisvaltaisempi lähestymistapa.

Sen sijaan tietoturva-alan ammattilaiset tietävät, että verkkohyökkäysten torjumiseksi heidän on yhdistettävä tietoturvatietoisuuskoulutusta ja teknisiä toimenpiteitä, joita johtaa vankka käytäntöjen täytäntöönpano.

Viime kädessä jokaisella organisaation jäsenellä on oma osuutensa verkkohyökkäyksiltä suojaavan kerroksen luomisessa. Viiden perusarvon käyttö auttaa vahvistamaan kaikkien vastuuta yrityksessä.

Luo vastuullinen kyberturvallisuuden ajattelutapa viiden keskeisen arvon avulla.

Kun tunnustetaan, että kyberturvallisuus on kaikkien vastuulla ja että työntekijät ovat olennainen osa tehokasta kyberturvallisuusstrategiaa, syntyy käsite " inhimillinen palomuuri". Tämä on ajatus, joka perustuu siihen, että työntekijät voivat toimia suojana ihmisiin kohdistuvia kyberuhkia vastaan.

Työntekijät ovat verkkorikollisten kohteena, kun he etsivät helppoja väyliä organisaatioon. Tehokas ja toimiva vastuullisuus edellyttää välineitä, joilla suojaudutaan työntekijöihin kohdistuvilta hyökkäyksiltä; voimaantunut työntekijä vähentää hyökkäyksen onnistumisen todennäköisyyttä.

Vankan inhimillisen palomuurin rakentaminen edellyttää ajattelutavan muutosta. Tämä ajattelutavan muutos luo tietoverkkoturvallisuuskulttuurin, joka perustuu hyvään turvallisuuskoulutukseen sekä työkaluihin ja toimenpiteisiin, jotka tarjoavat työntekijöille ja muillekin kuin työntekijöille keinoja auttaa havaitsemaan ja torjumaan phishing- ja muita huijauksia, kuten yrityssähköpostivirheitä (Business Email Compromise, BEC).

National Institute of Standards and Technology (NIST) tukee tätä turvallisuutta etusijalle asentavaa ajattelutapaa. NIST:n vuonna 2018 julkaistussa julkaisussa "Security is everybody's job" esitetään viisi keskeistä arvoa, joiden avulla luodaan kyberturvallisuuskulttuuri, jota NIST pitää "kriittisenä" onnistuneelle kyberturvallisuusasenteelle:

Ydinarvo yksi - ajattelutapa

NIST:n mukaan kyberturvallisuuskulttuuri on olennaisen tärkeää, jotta koko organisaatioon saadaan turvallisuusajattelu. Tämä yritysturvallisuuden peruskivi luo pohjan paremmalle turvallisuudelle, kun tiedostetaan temppuja ja huijauksia, jotka johtavat tietojen paljastumiseen, lunnasohjelmiin ja muihin tietoturvaloukkauksiin.

Ydinarvo kaksi - johtajuus

Turvallisuusvastuun sävyn on tultava ylhäältä, jotta voidaan kannustaa tietoturva-asenteeseen, jota tarvitaan tietoverkkohyökkäysten torjumiseksi, ja panna se täytäntöön.

Tämä ylhäältä alaspäin suuntautuva turvallisuusjohtaminen on virallistumassa, sillä Gartner, Inc. ennustaa, että "vuoteen 2025 mennessä 40 prosentilla hallintoneuvostoista on erityinen kyberturvallisuuskomitea, jota valvoo pätevä hallituksen jäsen". Johtajien olisi näytettävä esimerkkiä ja toimittava vaikuttamalla ja mallintamalla hyviä tietoturvatottumuksia.

Kolmas keskeinen arvo - koulutus ja tietoisuus

NIST tunnustaa, että turvallisen organisaation perustekijä on tietoturvatietoisuuskoulutuksen toteuttaminen. Kouluttamalla työntekijöitä sosiaaliseen manipulointiin liittyvistä tempuista ja kouluttamalla heitä tunnistamaan phishing-sähköpostit, työntekijät voivat "paiskata verkkouhan oven" verkkorikollisten edessä.

Ydinarvo neljä - Suorituskyvyn hallinta

Organisaation tavoitteiden on oltava linjassa yksilön tulostavoitteiden kanssa. NIST ehdottaa, että kannustimien ja haittakeinojen avulla voidaan muuttaa huonoa kyberturvallisuuskäyttäytymistä.

Ydinarvo viisi - Tekninen ja poliittinen vahvistaminen

Teknisiä toimenpiteitä, kuten monitekijätodennusta (MFA) ja salasanakäytäntöjä, olisi käytettävä täydentämään ja valvomaan hyvää turvallisuushygieniaa.

Kyberturvallisuus kybervastuullisuuden avulla

Kyberturvallisuus on kaikkien vastuulla. Mutta kun asetat jonkun vastuuseen jostakin asiasta, sinun on annettava hänelle välineet, joilla hän voi toimia vastuunsa mukaisesti.

Aloittaakseen prosessin kybervastuulliseksi organisaatioksi yrityksen on luotava kulttuuri, jossa tietoturva on itsestäänselvyys. Ihmiset ovat luonnostaan yhteistyöhaluisia, ja vastuuntuntoa voidaan kasvattaa ottamalla käyttöön edellä esitetyt viisi NIST:n ydinarvoa.

Näiden arvojen avulla voit korostaa ja valvoa tietoverkkoturvallisuuden vastuullisuutta ja antaa työntekijöille keinot, joilla he voivat täyttää vastuunsa ja toimia yhdistettynä voimana sosiaalista manipulointia hyödyntäviä hyökkäyksiä vastaan.

Kolmannen osapuolen toimittajan tietoturvatietoisuuskoulutus
blogi cta ranska

Muita artikkeleita aiheesta Cyber Security Awareness Training, jotka saattavat kiinnostaa sinua.