Takaisin
Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot yrityksille | MetaCompliance

Tuotteet

Tutustu yksilöllisiin tietoturvatietoisuuskoulutusratkaisuihimme, jotka on suunniteltu antamaan tiimillesi valtaa ja koulutusta nykyaikaisia verkkouhkia vastaan. Alustamme antaa henkilöstöllesi tiedot ja taidot, joita tarvitset organisaatiosi suojaamiseen, aina käytäntöjen hallinnasta phishing-simulaatioihin.

Cyber Security eLearning

Cyber Security eLearning tutustua palkittu eLearning kirjasto, räätälöity joka osastolle

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Aikatauluta vuotuinen tiedotuskampanja muutamalla klikkauksella

Phishing-simulaatio

Pysäytä phishing-hyökkäykset niiden jäljiltä palkitun phishing-ohjelmiston avulla

Politiikan hallinta

Keskitä käytännöt yhteen paikkaan ja hallitse käytänteiden elinkaarta vaivattomasti.

Tietosuojan hallinta

Valvo, seuraa ja hallitse vaatimustenmukaisuutta helposti

Tapahtumien hallinta

Ota sisäiset vaaratilanteet haltuun ja korjaa se, mikä on tärkeää.

Takaisin
Teollisuus

Toimialat

Tutustu ratkaisujemme monipuolisuuteen eri toimialoilla. Tutustu siihen, miten ratkaisumme vaikuttavat useilla eri aloilla dynaamisesta teknologiasektorista terveydenhuoltoon. 


Rahoituspalvelut

Ensimmäisen puolustuslinjan luominen rahoituspalveluorganisaatioille

Hallitukset

Turvallisuustietoisuusratkaisu hallituksille

Yritykset

Turvallisuustietoisuuden koulutusratkaisu suuryrityksille

Etätyöntekijät

Turvallisuustietoisuuden kulttuurin juurruttaminen - myös kotona

Koulutusala

Koulutuksen tietoturvatietoisuuskoulutus koulutusalalle

Terveydenhuollon työntekijät

Tutustu räätälöityyn tietoturvatietoisuuteen terveydenhuollon työntekijöille

Teknologiateollisuus

Tietoturvakoulutuksen muuttaminen teknologiateollisuudessa

NIS2-vaatimustenmukaisuus

Tukea Nis2-vaatimusten noudattamista kyberturvallisuuden tietoisuutta edistävillä aloitteilla

Takaisin
Resurssit

Resurssit

Maksuttomia tietoisuutta lisääviä aineistojamme voi käyttää organisaatiosi tietoisuuden parantamiseen tietoverkkoturvallisuuden osalta julisteista ja käytännöistä lopullisiin oppaisiin ja tapaustutkimuksiin.

Tietoturvatietoisuus Dummiesille

Välttämätön resurssi tietoverkkotietoisuuden kulttuurin luomiseksi.

Dummies-opas kyberturvallisuuteen Elearning

Perimmäinen opas tehokkaan kyberturvallisuuden sähköisen oppimisen toteuttamiseen

Perimmäinen opas phishingiin

Kouluta työntekijöitä siitä, miten phishing-hyökkäykset havaitaan ja estetään.

Ilmaiset tietoisuusjulisteet

Lataa nämä julisteet työntekijöiden valppauden lisäämiseksi.

Phishingin vastainen politiikka

Luo turvallisuustietoinen kulttuuri ja edistä tietoisuutta kyberturvallisuusuhkista.

Tapaustutkimukset

Kuuntele, miten autamme asiakkaitamme edistämään positiivista käyttäytymistä organisaatioissaan.

A-Z Kyberturvallisuuden terminologia

Sanasto tietoverkkoturvallisuuden termeistä, jotka on pakko tietää

Kyberturvallisuuden käyttäytymiskypsyysmalli

Auditoi tietoisuuskoulutuksesi ja vertaile organisaatiosi parhaita käytäntöjä vastaan

Ilmaista tavaraa

Lataa ilmaiset tietoisuutta lisäävät aineistomme organisaatiosi kyberturvallisuustietoisuuden parantamiseksi.

Takaisin
MetaCompliance | Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot työntekijöille

Tietoja

MetaCompliancella on yli 18 vuoden kokemus kyberturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden markkinoilta, ja se tarjoaa innovatiivisen ratkaisun henkilöstön tietoturvatietoisuuteen ja vaaratilanteiden hallinnan automatisointiin. MetaCompliance-alusta luotiin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin saada yksi kattava ratkaisu kyberturvallisuuteen, tietosuojaan ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvien henkilöriskien hallintaan.

Miksi valita meidät

Lue, miksi Metacompliance on luotettu kumppani tietoturvatietoisuuskoulutuksessa.

Työntekijöiden sitouttamisen asiantuntijat

Helpotamme työntekijöiden sitouttamista ja kybertietoisuuden kulttuurin luomista.

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Automatisoi tietoturvatietoisuuskoulutus, tietojenkalastelukoulutukset ja -käytännöt helposti muutamassa minuutissa.

Johtajuus

Tapaa MetaCompliance-johtoryhmä

MetaBlogi

Pysy ajan tasalla tietoverkkotietoisuutta koskevista koulutusaiheista ja vähennä organisaatiosi riskejä.

5 askelta ketterään käytäntöjen hallintaan

mikä on politiikan hallintajärjestelmä

kirjoittajasta

Jaa tämä viesti

Hiljattain järjestämässämme verkkolähetyksessä Key Steps to Implementing an Agile Policy Management Program (Avainaskeleet ketterän politiikanhallintaohjelman toteuttamiseen) tarkasteltiin, miksi organisaatioiden on pystyttävä reagoimaan nopeasti muutoksiin ja mukauttamaan käytäntöjä tarvittaessa. Ainoa tapa sopeutua liiketoiminnan dynaamiseen, häiriintyneeseen ja hajautuneeseen luonteeseen on olla ketterä.

Covid-19 on osoittanut, miten nopeasti liiketoimintaympäristö voi muuttua, ja monille organisaatioille tämä on merkinnyt toimintatapojen ja prosessien nopeaa uudelleenjärjestelyä. Digitaaliset muutoshankkeet, joiden toteuttaminen olisi normaalisti kestänyt 10 vuotta, on saatu käyntiin ja toteutettua ennätysajassa.

Siirtyminen uuteen hybridityömalliin on tuonut mukanaan myös uusia riskejä, koska henkilöstölle on tiedotettava useammista toimintalinjoista. Tämä on korostanut ketteryyden merkitystä, jotta näihin haasteisiin voidaan vastata suoraan ja varmistaa nopea ja tehokas reagointi sisäisen ja ulkoisen liiketoimintaympäristön muutoksiin.

Webcastin tärkeimpiä asioita olivat muun muassa:

Mikä on ketterä toimintatapojen hallintaohjelma?

Ketterän politiikan hallinta

Ketterä toimintaperiaatteiden hallintaohjelma tarjoaa hallintakehyksen, tunnistaa riskit, määrittelee sääntöjen noudattamisen ja on ratkaisevan tärkeä osa organisaation menestystä. Sen pitäisi myös sitouttaa henkilöstö ja selventää, mitä heiltä odotetaan.

Toimintaperiaatteet ovat ratkaisevan tärkeitä, koska niissä asetetaan rajat käyttäytymiselle. Ne ovat kirjallisia lakeja, jotka määrittelevät, mikä organisaatiossasi on hyväksyttävää ja mikä ei.

Toimintaperiaatteet on laadittu valvomaan ja ohjaamaan käyttäytymistä tiettyjen riskien osalta, joten on tärkeää, että henkilöstöäsi koulutetaan näiden toimintaperiaatteiden merkityksestä ja siitä, mitä ne tarkoittavat yrityksellesi.

Toimintatapojen noudattamatta jättämisellä voi olla vakavia seurauksia, ja organisaatiosi voi joutua alttiiksi merkittäville riskeille, tietomurroille, taloudellisille seuraamuksille ja oikeudellisille toimille, puhumattakaan siitä aiheutuvasta maineelle aiheutuvasta vahingosta.

Miten organisaatiot voivat saavuttaa ketterän politiikan hallinnan?

Ollakseen tehokkaita, toimivia ja ketteriä organisaatiot tarvitsevat keskitetyn käytäntöjenhallintajärjestelmän, joka tarjoaa johdonmukaisen menetelmän käytäntöjen luomiseen, lisää yrityksen menettelyjen rakennetta ja helpottaa henkilöstön todistusten seurantaa. Järjestelmä tarjoaa käytännössä yhden ainoan totuuden lähteen, josta käy ilmi kaikki toimintatapoihin ja henkilöstön koulutukseen liittyvät toimet.

Keskitetty järjestelmä tarjoaa käyttäjille helppokäyttöisen portaalin, jossa he voivat kirjautua sisään ja löytää omaan rooliinsa liittyvät käytännöt sekä vaaditut tehtävät, todistukset ja niihin liittyvän koulutuksen.

Näin organisaatiot voivat mitata tietoisuuden jatkuvaa parantumista ja nostaa esiin alueita, jotka vaativat huomiota, ennen kuin ne aiheuttavat riskin turvallisuudelle ja vaatimustenmukaisuudelle.

5 askelta ketterään käytäntöjen hallintaan

5 askelta ketterään käytäntöjen hallintaan

1. Suunnittele matkasi

Ensimmäinen askel ketterän käytäntöjenhallintaohjelman toteuttamisessa on ymmärtää organisaatiosi käytäntöjen nykytila. Kuinka monta käytäntöä teillä esimerkiksi on? Missä ne sijaitsevat? Missä muodossa ne ovat? Mitkä osastot laativat käytäntöjä? Oikeastaan kyse on paremman käsityksen saamisesta siitä, mikä organisaatiossasi toimii ja mikä ei. Jos käytät aikaa arvioidaksesi asianmukaisesti toimintatapojesi nykytilaa, se auttaa sinua määrittämään, missä haluat olla kahden tai kolmen vuoden kuluttua.

2. Hanki oikeat ihmiset mukaan

Jotta voit rakentaa liiketoiminta-ajatuksen ja sitouttaa muut liiketoiminnan osat politiikan hallintaan, sinun on saatava oikeat ihmiset mukaan. Tähän ryhmään voi kuulua henkilöstöä compliance-, eettisistä, oikeudellisista, henkilöstö-, talous-, IT-, tietotekniikka-, turvallisuus- ja liiketoimintayksiköistä. Perustamalla keskitetyn toimintaperiaatteiden ja koulutuksen hallintokomitean voit koordinoida ja edistää johdonmukaista toimintaperiaatteiden hallintaa koko organisaatiossa.

3. Teknologia

Oikea teknologia ja infrastruktuuri ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta voit saavuttaa kahden tai kolmen vuoden suunnitelmasi. Teknologia auttaa hallitsemaan toimintatapoja ja koulutussuorituksia koko organisaatiossa ja antaa sinulle mahdollisuuden reagoida nopeasti liiketoimintaympäristön muutoksiin. Keskitetty toimintatapojen hallintajärjestelmä auttaa sinua hallitsemaan toimintatapojen hallinnan elinkaarta, kouluttamaan yksilöitä siitä, mitä heiltä vaaditaan, kartoittamaan toimintatapoja velvoitteisiin ja tarjoamaan vankan kirjausjärjestelmän, jonka avulla voit seurata, kuka on käyttänyt toimintatapoja, sekä todistuspäivämääriä.

4. Jaottele se vaiheisiin

Jos olet toteuttamassa koko yrityksen kattavaa käytäntöjenhallintastrategiaa, prosessi on jaettava helposti hallittaviin vaiheisiin. Tämä ei onnistu yhdessä yössä, ja se on parasta toteuttaa vaihe vaiheelta. Tämä on yhteistyöprosessi, ja siihen liittyy tiivistä yhteistyötä organisaation eri osastojen kanssa.

5. Ole valmis muutokseen

Jos haluat toteuttaa organisaatiossasi ketterän toimintatapojen hallintaohjelman, sinun on oltava valmis muutokseen. Covid-19 on pakottanut lähes kaikki organisaatiot kehittämään, mukauttamaan ja parantamaan välittömästi työpolitiikkojaan ja -menettelyjään. Hyvin määritellyn toimintaperiaatteiden hallintaohjelman käyttöönotto on ratkaisevan tärkeää, jotta näihin ympäristöhaasteisiin voidaan vastata suoraan ja varmistaa liiketoiminnan jatkuvuus kriisiaikana. Jos haluat vastata kehittyviin riskeihin, säännöksiin sekä sisäisen ja ulkoisen ympäristön muutoksiin, sinun on kyettävä sopeutumaan ja oltava ketterä.

Jos haluat lisätietoja ketterän käytäntöjenhallintaohjelman toteuttamisesta organisaatiossasi, katso tilattava webcast-lähetys, jossa on mukana GRC-asiantuntija Michael Rasmussen.

Muita artikkeleita aiheesta Cyber Security Awareness Training, jotka saattavat kiinnostaa sinua.