Takaisin
Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot yrityksille | MetaCompliance

Tuotteet

Tutustu yksilöllisiin tietoturvatietoisuuskoulutusratkaisuihimme, jotka on suunniteltu antamaan tiimillesi valtaa ja koulutusta nykyaikaisia verkkouhkia vastaan. Alustamme antaa henkilöstöllesi tiedot ja taidot, joita tarvitset organisaatiosi suojaamiseen, aina käytäntöjen hallinnasta phishing-simulaatioihin.

Cyber Security eLearning

Cyber Security eLearning tutustua palkittu eLearning kirjasto, räätälöity joka osastolle

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Aikatauluta vuotuinen tiedotuskampanja muutamalla klikkauksella

Phishing-simulaatio

Pysäytä phishing-hyökkäykset niiden jäljiltä palkitun phishing-ohjelmiston avulla

Politiikan hallinta

Keskitä käytännöt yhteen paikkaan ja hallitse käytänteiden elinkaarta vaivattomasti.

Tietosuojan hallinta

Valvo, seuraa ja hallitse vaatimustenmukaisuutta helposti

Tapahtumien hallinta

Ota sisäiset vaaratilanteet haltuun ja korjaa se, mikä on tärkeää.

Takaisin
Teollisuus

Toimialat

Tutustu ratkaisujemme monipuolisuuteen eri toimialoilla. Tutustu siihen, miten ratkaisumme vaikuttavat useilla eri aloilla dynaamisesta teknologiasektorista terveydenhuoltoon. 


Rahoituspalvelut

Ensimmäisen puolustuslinjan luominen rahoituspalveluorganisaatioille

Hallitukset

Turvallisuustietoisuusratkaisu hallituksille

Yritykset

Turvallisuustietoisuuden koulutusratkaisu suuryrityksille

Etätyöntekijät

Turvallisuustietoisuuden kulttuurin juurruttaminen - myös kotona

Koulutusala

Koulutuksen tietoturvatietoisuuskoulutus koulutusalalle

Terveydenhuollon työntekijät

Tutustu räätälöityyn tietoturvatietoisuuteen terveydenhuollon työntekijöille

Teknologiateollisuus

Tietoturvakoulutuksen muuttaminen teknologiateollisuudessa

NIS2-vaatimustenmukaisuus

Tukea Nis2-vaatimusten noudattamista kyberturvallisuuden tietoisuutta edistävillä aloitteilla

Takaisin
Resurssit

Resurssit

Maksuttomia tietoisuutta lisääviä aineistojamme voi käyttää organisaatiosi tietoisuuden parantamiseen tietoverkkoturvallisuuden osalta julisteista ja käytännöistä lopullisiin oppaisiin ja tapaustutkimuksiin.

Tietoturvatietoisuus Dummiesille

Välttämätön resurssi tietoverkkotietoisuuden kulttuurin luomiseksi.

Dummies-opas kyberturvallisuuteen Elearning

Perimmäinen opas tehokkaan kyberturvallisuuden sähköisen oppimisen toteuttamiseen

Perimmäinen opas phishingiin

Kouluta työntekijöitä siitä, miten phishing-hyökkäykset havaitaan ja estetään.

Ilmaiset tietoisuusjulisteet

Lataa nämä julisteet työntekijöiden valppauden lisäämiseksi.

Phishingin vastainen politiikka

Luo turvallisuustietoinen kulttuuri ja edistä tietoisuutta kyberturvallisuusuhkista.

Tapaustutkimukset

Kuuntele, miten autamme asiakkaitamme edistämään positiivista käyttäytymistä organisaatioissaan.

A-Z Kyberturvallisuuden terminologia

Sanasto tietoverkkoturvallisuuden termeistä, jotka on pakko tietää

Kyberturvallisuuden käyttäytymiskypsyysmalli

Auditoi tietoisuuskoulutuksesi ja vertaile organisaatiosi parhaita käytäntöjä vastaan

Ilmaista tavaraa

Lataa ilmaiset tietoisuutta lisäävät aineistomme organisaatiosi kyberturvallisuustietoisuuden parantamiseksi.

Takaisin
MetaCompliance | Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot työntekijöille

Tietoja

MetaCompliancella on yli 18 vuoden kokemus kyberturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden markkinoilta, ja se tarjoaa innovatiivisen ratkaisun henkilöstön tietoturvatietoisuuteen ja vaaratilanteiden hallinnan automatisointiin. MetaCompliance-alusta luotiin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin saada yksi kattava ratkaisu kyberturvallisuuteen, tietosuojaan ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvien henkilöriskien hallintaan.

Miksi valita meidät

Lue, miksi Metacompliance on luotettu kumppani tietoturvatietoisuuskoulutuksessa.

Työntekijöiden sitouttamisen asiantuntijat

Helpotamme työntekijöiden sitouttamista ja kybertietoisuuden kulttuurin luomista.

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Automatisoi tietoturvatietoisuuskoulutus, tietojenkalastelukoulutukset ja -käytännöt helposti muutamassa minuutissa.

Johtajuus

Tapaa MetaCompliance-johtoryhmä

MetaBlogi

Pysy ajan tasalla tietoverkkotietoisuutta koskevista koulutusaiheista ja vähennä organisaatiosi riskejä.

Poliittinen sitoutuminen COVID- ja post-COVID-maailmassa

Poliittinen sitoutuminen Covid- ja Post-Covid-maailmassa

kirjoittajasta

Jaa tämä viesti

Maailma on muuttunut, liiketoiminta on muuttunut. Maailmanlaajuinen pandemia on aiheuttanut prosessien, työntekijöiden ja toimintojen uudelleenjärjestelyjä. Se on pakottanut organisaatiot etsimään ketteriä tapoja hallita dynaamista liiketoimintaympäristöä.

Organisaatioiden siirtyessä lukitukseen ja siirtäessä työntekijöitä kotoa käsin tehtävään työhön ne joutuivat kohtaamaan muun muassa seuraavia kysymyksiä:

  • Vähennetty työvoima. Lomautuksia ja rakenneuudistuksia. Liiketoimintaprosesseja ja rooleja oli mukautettava. Työntekijät tarvitsivat selkeää ohjausta ja ymmärrystä siitä, mitä heiltä vaaditaan, koska heillä oli useita rooleja ja vastuualueita erilaisessa ympäristössä.
  • Muuttuvat vaatimukset. Säädökset ja liiketoimintastrategia muuttuivat, mikä vaikutti siihen, miten organisaatioiden oli toimittava. Politiikat muuttuivat näiden vaatimusten täyttämiseksi ja uusien riskien käsittelemiseksi.
  • Lisääntynyt riskialtistuminen. Pandemia lisäsi muun muassa petoksiin, turvallisuuteen, lahjontaan ja korruptioon liittyviä riskejä. Etävideopuhelut kotitoimistoista muuttuivat vähemmän ammattimaisiksi, ja kielenkäyttö ja vuorovaikutus ylittivät toisinaan häirinnän ja syrjinnän rajat. Työntekijät tarvitsivat muistutuksia siitä, mitä heiltä odotetaan tämän muutoksen aikana.
  • Uudet kotitoimistotilanteet. Kun siirryttiin laajamittaisesti etätyöntekijöihin, käytäntöjä ja menettelytapoja oli muutettava muun muassa kotitoimiston kustannusten ja turvallisuuden huomioon ottamiseksi.
  • Yrityskulttuuri. Työntekijät olivat huolissaan terveydestään, tulevaisuudestaan, taloudestaan ja organisaatiosta, jossa he työskentelivät. He tarvitsivat jatkuvaa vahvistusta vahvasta yrityskulttuurista, joka vie heitä eteenpäin samaan aikaan, kun he olivat fyysisesti erossa toimistosta ja työtovereistaan.

Johdonmukainen lähestymistapa poliittiseen sitoutumiseen

Poliittinen sitoutuminen

Oli selvää, että organisaatiot tarvitsivat johdonmukaisen lähestymistavan sitouttaakseen työntekijät ja antaakseen heidän tietää, mitä heiltä odotetaan; että organisaatio on vahva ja hallitsee tilannetta pandemian keskellä. Valitettavasti useimmat organisaatiot eivät olleet valmistautuneet tähän, sillä niiden käytäntöjen hallintaportaalit olivat hajallaan, epäjohdonmukaisia ja sekavia.

Esimerkiksi eräs yritys, kuten monet muutkin, joiden kanssa keskustelin pandemian alkaessa, huomasi, että heillä oli yli 20 käytäntöportaalia organisaatiossaan. Politiikat olivat turhia eri portaaleissa, epäjohdonmukaisia, ristiriitaisia, eri malleissa ja eri kirjoitustyyleillä ja periaatteessa toimivat organisaatiota vastaan kriisiaikana. Itse portaalit eivät olleet johdonmukaisia. He löysivät myös paljon laittomia ja luvattomia käytäntöjä. Monien organisaatioiden tapaan he eivät tienneet, mitä käytäntöjä organisaatiolla oikeastaan oli, mikä haittasi heitä muutoksen ja kriisin aikana.

Toimintatapojen tehokas hallinnointi, viestintä, sitouttaminen ja täytäntöönpano on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan saavuttaa johdonmukaiset liiketoimintatavoitteet, hallita epävarmuutta ja riskejä sekä toimia rehellisesti. Toimintaperiaatteiden hallinta ja viestintä ovat vahvan yrityskulttuurin kulmakivi. Tämä pätee normaalissa liiketoiminnassa, mutta se on ehdottoman tärkeää myös kriisiaikana.

Kriisitilanteessa organisaatiot ovat havainneet, että tarvitaan yksi portaali kaikkiin organisaation käytäntöihin ja menettelytapoihin, josta työntekijät voivat helposti löytää tarvitsemansa tiedot ja niihin liittyvät resurssit. Kriisiaikana on tärkeää osoittaa, että organisaatio hallitsee tilannetta, että sillä on opastusta työntekijöille, joilla on kysymyksiä muutostilanteessa, ja että on suurempi tarve kehittää ja ylläpitää vahvaa yrityskulttuuria ja identiteettiä, kun työntekijät ovat hajallaan ja etäällä.

Kun organisaatiot selviytyvät nykyisestä kriisistä, valmistautuvat selviytymään siitä ja katsovat tulevaisuuteen, kirjoitus seinällä on selvä. Toimintatapojen hallinta ja työntekijöiden sitouttaminen ovat ratkaisevan tärkeitä nykyisessä dynaamisessa, hajautetussa ja häiriintyneessä liiketoimintaympäristössä. Mukaansatempaava, intuitiivinen ja keskitetty käytäntöportaali, joka vastaa työntekijän tarpeita, roolia ja asiayhteyttä, on ratkaisevan tärkeä vahvan yrityskulttuurin rakentamisessa ja organisaation navigoinnissa sekä normaalin liiketoiminnan aikana että kriisiaikoina.

Jos haluat tietää, miten voit virtaviivaistaa poliittisia prosesseja ja sitouttaa työntekijöitä kriisiaikana, osallistu webinaariin aiheesta "Policy Engagement in the COVID Environment and Beyond".

    19. marraskuuta 2020, 15:00 GMT | 10:00 EST | 07:00 PST

Tässä 60 minuutin webinaarissa käsitellään:

  • Miten ylläpitää keskuskirjastoa kaikista organisaation toimintalinjoista.
  • Tyyliltään, malliltaan ja sävyltään yhtenäisten toimintaperiaatteiden laatiminen kulttuurin parantamiseksi.
  • On tärkeää tarjota työntekijöille yksi portaali, jonka kautta he voivat tutustua toimintatapoihin ja niihin liittyvään koulutukseen.
  • sitoutetaan työntekijät toimintaan ja vuorovaikutukseen, joka tukee politiikan ymmärtämistä.
  • mitataan toimintaperiaatteiden tunnettuutta, ymmärtämistä ja noudattamista koko organisaatiossa.
Poliittinen sitoutuminen COVID- ja post-COVID-maailmassa

Muita artikkeleita aiheesta Cyber Security Awareness Training, jotka saattavat kiinnostaa sinua.