Takaisin
Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot yrityksille | MetaCompliance

Tuotteet

Tutustu yksilöllisiin tietoturvatietoisuuskoulutusratkaisuihimme, jotka on suunniteltu antamaan tiimillesi valtaa ja koulutusta nykyaikaisia verkkouhkia vastaan. Alustamme antaa henkilöstöllesi tiedot ja taidot, joita tarvitset organisaatiosi suojaamiseen, aina käytäntöjen hallinnasta phishing-simulaatioihin.

Kyberturvallisuuden eLearning

Cyber Security eLearning tutustua palkittu eLearning kirjasto, räätälöity joka osastolle

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Aikatauluta vuotuinen tiedotuskampanja muutamalla klikkauksella

Phishing-simulaatio

Pysäytä phishing-hyökkäykset niiden jäljiltä palkitun phishing-ohjelmiston avulla

Politiikan hallinta

Keskitä käytännöt yhteen paikkaan ja hallitse käytänteiden elinkaarta vaivattomasti.

Tietosuojan hallinta

Valvo, seuraa ja hallitse vaatimustenmukaisuutta helposti

Tapahtumien hallinta

Ota sisäiset vaaratilanteet haltuun ja korjaa se, mikä on tärkeää.

Takaisin
Teollisuus

Toimialat

Tutustu ratkaisujemme monipuolisuuteen eri toimialoilla. Tutustu siihen, miten ratkaisumme vaikuttavat useilla eri aloilla dynaamisesta teknologiasektorista terveydenhuoltoon. 


Rahoituspalvelut

Ensimmäisen puolustuslinjan luominen rahoituspalveluorganisaatioille

Hallitukset

Turvallisuustietoisuusratkaisu hallituksille

Yritykset

Turvallisuustietoisuuden koulutusratkaisu suuryrityksille

Etätyöntekijät

Turvallisuustietoisuuden kulttuurin juurruttaminen - myös kotona

Koulutusala

Koulutuksen tietoturvatietoisuuskoulutus koulutusalalle

Terveydenhuollon työntekijät

Tutustu räätälöityyn tietoturvatietoisuuteen terveydenhuollon työntekijöille

Teknologiateollisuus

Tietoturvakoulutuksen muuttaminen teknologiateollisuudessa

NIS2-vaatimustenmukaisuus

Tukea Nis2-vaatimusten noudattamista kyberturvallisuuden tietoisuutta edistävillä aloitteilla

Takaisin
Resurssit

Resurssit

Maksuttomia tietoisuutta lisääviä aineistojamme voi käyttää organisaatiosi tietoisuuden parantamiseen tietoverkkoturvallisuuden osalta julisteista ja käytännöistä lopullisiin oppaisiin ja tapaustutkimuksiin.

Tietoturvatietoisuus Dummiesille

Välttämätön resurssi tietoverkkotietoisuuden kulttuurin luomiseksi.

Dummies-opas kyberturvallisuuteen Elearning

Perimmäinen opas tehokkaan kyberturvallisuuden sähköisen oppimisen toteuttamiseen

Perimmäinen opas phishingiin

Kouluta työntekijöitä siitä, miten phishing-hyökkäykset havaitaan ja estetään.

Ilmaiset tietoisuusjulisteet

Lataa nämä julisteet työntekijöiden valppauden lisäämiseksi.

Phishingin vastainen politiikka

Luo turvallisuustietoinen kulttuuri ja edistä tietoisuutta kyberturvallisuusuhkista.

Tapaustutkimukset

Kuuntele, miten autamme asiakkaitamme edistämään positiivista käyttäytymistä organisaatioissaan.

A-Z Kyberturvallisuuden terminologia

Sanasto tietoverkkoturvallisuuden termeistä, jotka on pakko tietää

Kyberturvallisuuden käyttäytymisen kypsyysmalli

Auditoi tietoisuuskoulutuksesi ja vertaile organisaatiosi parhaita käytäntöjä vastaan

Ilmaista tavaraa

Lataa ilmaiset tietoisuutta lisäävät aineistomme organisaatiosi kyberturvallisuustietoisuuden parantamiseksi.

Takaisin
MetaCompliance | Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot työntekijöille

Tietoja

MetaCompliancella on yli 18 vuoden kokemus kyberturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden markkinoilta, ja se tarjoaa innovatiivisen ratkaisun henkilöstön tietoturvatietoisuuteen ja vaaratilanteiden hallinnan automatisointiin. MetaCompliance-alusta luotiin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin saada yksi kattava ratkaisu kyberturvallisuuteen, tietosuojaan ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvien henkilöriskien hallintaan.

Miksi valita meidät

Lue, miksi Metacompliance on luotettu kumppani tietoturvatietoisuuskoulutuksessa.

Työntekijöiden sitouttamisen asiantuntijat

Helpotamme työntekijöiden sitouttamista ja kybertietoisuuden kulttuurin luomista.

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Automatisoi tietoturvatietoisuuskoulutus, tietojenkalastelukoulutukset ja -käytännöt helposti muutamassa minuutissa.

MetaBlogi

Pysy ajan tasalla tietoverkkotietoisuutta koskevista koulutusaiheista ja vähennä organisaatiosi riskejä.

Mitkä ovat GDPR:n 7 periaatetta?

otsikko

kirjoittajasta

Jaa tämä viesti

Tietosuoja-asetuksen taustalla on useita tietosuojaperiaatteita, jotka ohjaavat noudattamista. Näissä periaatteissa esitetään velvoitteet, joita organisaatioiden on noudatettava, kun ne keräävät, käsittelevät ja tallentavat yksilön henkilötietoja.

Vaikka tietosuojaperiaatteet ovat samankaltaisia kuin edellisessä tietosuojadirektiivissä (DPD), ne ovat yksityiskohtaisempia, jotta voidaan varmistaa vaatimustenmukaisuuden korkeampi taso ja ottaa huomioon tekniikan kehittyminen.

Yleisen tietosuoja-asetuksen seitsemän periaatetta tarjoavat organisaatioille ohjeen siitä, miten ne voivat parhaiten hallita henkilötietojaan ja saavuttaa yleisen tietosuoja-asetuksen noudattamisen.

Periaatteiden noudattamatta jättäminen voi johtaa huomattaviin sakkoihin. Tietosuoja-asetuksen mukaan henkilötietojen käsittelyn perusperiaatteiden rikkomisesta määrätään korkeimmat sakot. Tämä voi tarkoittaa sakkoa, joka voi olla jopa 4 prosenttia vuotuisesta liikevaihdostasi tai 20 miljoonaa euroa sen mukaan, kumpi on suurempi.

Seitsemän tietosuojaperiaatetta, joita sinun on noudatettava henkilötietoja käsitellessäsi, ovat seuraavat:

1. Laillisuus, oikeudenmukaisuus ja avoimuus

Mitkä ovat GDPR:n 7 periaatetta?

Ensimmäinen periaate on ehkä tärkein, ja siinä korostetaan täydellistä avoimuutta kaikkien EU:n rekisteröityjen kannalta. Kun tietoja kerätään, organisaatioiden on tehtävä selväksi, miksi niitä kerätään ja miten niitä käytetään. Jos rekisteröity pyytää lisätietoja tietojensa käsittelystä, organisaatioilla on velvollisuus antaa ne ajoissa. Tietojen keräämisen, käsittelyn ja luovuttamisen on tapahduttava lain mukaisesti.

2. Käyttötarkoituksen rajoittaminen

Organisaatioilla on oltava erityinen ja oikeutettu syy henkilötietojen keräämiseen ja käsittelyyn. Tietoja voidaan käyttää vain mainittuun tarkoitukseen, eikä niitä saa käsitellä muuhun tarkoitukseen, ellei rekisteröity ole antanut siihen nimenomaista suostumustaan. Hieman joustavampaa on käsittely, joka suoritetaan yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia tai tieteellisiä, historiallisia tai tilastollisia tarkoituksia varten.

3. Tietojen minimointi

Mitkä ovat GDPR:n 7 periaatetta?

Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan tietojen on oltava "asianmukaisia, olennaisia ja rajoitettuja siihen, mikä on tarpeen niiden tarkoitusten kannalta, joita varten niitä käsitellään". Tämä tarkoittaa sitä, että organisaatioiden tulisi tallentaa vain vähimmäismäärä tietoja, jotka ovat välttämättömiä niiden tarkoituksen kannalta. Organisaatiot eivät voi kerätä henkilötietoja vain siltä varalta, että niistä voisi olla hyötyä tulevaisuudessa. Jos ne säilyttävät tietoja enemmän kuin on tarpeen, se on todennäköisesti lainvastaista.

4. Tarkkuus

Henkilötietojen on oltava täsmällisiä, tarkoituksenmukaisia ja ajantasaisia. Tämä tarkoittaa sitä, että organisaatioiden olisi säännöllisesti tarkistettava henkilöistä hallussaan olevat tiedot ja poistettava tai muutettava epätarkat tiedot vastaavasti. Henkilöillä on oikeus pyytää, että virheelliset tai puutteelliset tiedot poistetaan tai oikaistaan 30 päivän kuluessa. Tämä tietojen virtaviivaistaminen auttaa parantamaan sääntöjen noudattamista ja varmistamaan, että yritysten tietokannat ovat tarkkoja ja ajantasaisia.

5. Varastointirajoitus

Mitkä ovat GDPR:n 7 periaatetta?

Kun henkilötietoja ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty, ne on poistettava tai tuhottava, ellei niiden säilyttämiselle ole muita perusteita. Tietosuoja-asetuksessa ei mainita, kuinka kauan henkilötietoja tulisi säilyttää. Organisaatiosi on määriteltävä tämä käsittelytarkoitusten perusteella. Vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi organisaatioilla olisi oltava käytössä tarkistusprosessi tietokantojen puhdistamista varten. Vaikka pääsääntö on, että henkilötietoja ei saa säilyttää tulevaa käyttöä varten, on olemassa poikkeuksia arkistointia, tutkimusta tai tilastollisia tarkoituksia varten.

6. Eheys ja luottamuksellisuus

Tämä periaate koskee yksinomaan turvallisuutta. Organisaatiosi on varmistettava, että kaikki asianmukaiset toimenpiteet ovat käytössä hallussasi olevien henkilötietojen suojaamiseksi. Tämä voi tarkoittaa suojautumista sisäisiltä uhkilta, kuten luvattomalta käytöltä, vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä tai vahingoittumiselta, sekä ulkoisilta uhkilta, kuten tietojenkalastelulta, haittaohjelmilta tai varkauksilta. Huono tietoturva voi vaarantaa järjestelmät ja palvelut sekä aiheuttaa harmia yksittäisille henkilöille. Yhtä kaikille sopivaa lähestymistapaa ei ole olemassa, mutta GDPR:n mukaan organisaatioilla olisi oltava käytössään asianmukainen turvallisuustaso, jolla ne voivat vastata tietojenkäsittelyn aiheuttamiin riskeihin.

7. Vastuullisuus

Viimeisessä periaatteessa, joka on uusi periaate tietosuoja-asetuksessa, todetaan, että organisaatioiden on otettava vastuu hallussaan olevista tiedoista ja osoitettava, että ne noudattavat muita periaatteita. Tämä tarkoittaa, että organisaatioiden on pystyttävä osoittamaan, mihin toimiin ne ovat ryhtyneet osoittaakseen vaatimustenmukaisuuden. Tähän voi sisältyä mm:

  • Nykyisten käytäntöjen arviointi
  • Tietosuojavastaavan nimittäminen
  • Henkilötietojen luettelon luominen
  • Asianmukaisen suostumuksen hankkiminen
  • Tietosuojaa koskevien vaikutustenarviointien tekeminen

Näiden periaatteiden noudattaminen suunnittelussa, toteutuksessa ja toiminnassa auttaa varmistamaan, että organisaatiot noudattavat tietosuoja-asetusta.

MetaPrivacy on suunniteltu tarjoamaan parhaita käytäntöjä yksityisyydensuojan noudattamiseen. Ota meihin yhteyttä, jos haluat lisätietoja siitä, miten voimme auttaa organisaatiotasi parantamaan vaatimustenmukaisuusrakennettaan.

VASTUUVAPAUTUS: Tämän blogin sisältö ja mielipiteet on tarkoitettu vain tiedoksi. Niitä ei ole tarkoitettu oikeudelliseksi tai muuksi ammatilliseksi neuvonnaksi, eikä niihin pidä luottaa eikä niitä pidä käsitellä yksittäisiin olosuhteisiin, tietosuojalakiin tai muuhun nykyiseen tai tulevaan lainsäädäntöön liittyvien erityisneuvojen korvikkeena. MetaCompliance ei ota vastuuta mistään virheistä, laiminlyönneistä tai harhaanjohtavista lausunnoista eikä mistään tappioista, jotka voivat aiheutua tämän blogin sisältämän aineiston käyttämisestä.

Muita artikkeleita aiheesta Cyber Security Awareness Training, jotka saattavat kiinnostaa sinua.